Çalışma Ekonomisti İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Çalışma Ekonomisti Maaşları Ne Kadar Çalışma Ekonomisti Mesleği Nedir

Çalışma Ekonomisti Nasıl Olunur Çalışma Ekonomisti Ne İş Yapar Çalışma Ekonomisti Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Çalışma Ekonomisti Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Çalışma Ekonomisti Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Çalışma Ekonomisti Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışma Ekonomisti Mesleği

TANIM
Çalışma hayatının özünü teşkil eden işçi-işveren, sendika, toplu pazarlık, sosyal güvenlik, sosyal siyaset, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma psikolojisi ile personel yönetimi gibi konularda çalışan, araştırmalar yapan kişidir.
GÖREVLER

Çalışma ekonomistlerinin görevleri çalıştıkları kuruma göre değişirse de başlıca görevleri şöyle özetlenebilir:

Sosyal güvenlik sistemleri konusunda işçi ve işverenleri aydınlatır,
Çeşitli alanlarda iş bulma ve iş geliştirme olanakları hakkında ilgilileri

aydınlatır,

Toplu sözleşme ve sendikacılık konusunda incelemeler yapar ve ilgilileri

bilgilendirir,

İş piyasasının durumu hakkında bilgi toplar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Büro malzemeleri,
İstatistiki ve mali tablolar,
Bilgisayar,
Hesap makinesi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Çalışma ekonomisti olmak isteyenlerin;

Üst düzeyde genel yeteneğe ve sözel akıl yürütme gücüne sahip,
Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
Başkalarını sözel olarak etkileyebilen,
İnsan ilişkileri ile uğraşmaktan hoşlanan

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ekonomistleri büro ortamında çalışırlar. Ancak, zaman zaman kent içinde işyerlerini ziyaret etmeleri gerekebilir. Çalışma ekonomisti, görevini yaparken insanlarla, verilerle ve kavramlarla ilgilidir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi aşağıda belirtilen üniversitelerin “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” bölümünde verilmektedir.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eskişehir,
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sivas
Çanakkale Ondokuzmayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İzmir,
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ankara,
İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Trabzon
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul,
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizli,
Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Isparta,
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bursa,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Türkçe,
Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” lisans programı için yeterli “TM-1”puan almak.

· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Liselerin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe-Matematik” alanlarından mezun olanlar ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler
Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama, Dış ticaret, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği, Endüstriyel Yönetim, Finans, Finans ve Muhasebe, Genel İşletme, İnsan Kaynakları,İNSAN Kaynakları Yönetimi, İş İdaresi, İşletme,İşletmecilik,İşletme Yönetimi, İthalat-İhracat, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları,Personel, Personel Yönetimi , Raylı Sistemler İşletmeciliği ve Yönetim önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim boyunca Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe, Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca’dan biri) gibi genel kültür dersleri yanında;
Eğitimin 1. yılında; İktisada Giriş, İşletme Bilimine Giriş, Matematik, Hukukun Temel Kavramları, Sosyal Psikoloji, Endüstri Sosyolojisi, Muhasebe, Anayasa Hukukuna Giriş,
2. yılında; İstatistik, Borçlar Hukuku, Sosyal Siyasete Giriş, Muhasebe, Endüstri İlişkileri Teorisi, Yönetim Sosyolojisi, Bilgisayar Programına Giriş, Ticaret Hukuku, Çalışma Ekonomisi, Örgüt Psikolojisi, Maliyet Muhasebesi, Mikro İktisat,
3. yılında; Sosyal Güvenliğe Giriş, Bireysel İş Hukuku, Türkiye’de Sendika ve Toplu Pazarlık, Beşeri Kaynakların Yönetimi, Çalışma İlişkileri Tarihi, Ücret Sistemi ve Verimlilik, Türkiye’de Sosyal Sigortalar, İş Güvencesi Hukuku, Endüstride Eğitim Yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Sendika Hukuku, Türkiye’de Ekonomi ve Toplu Yapılaşma,
4. yılında; Kamu Çalışma Hukuku, Ceza Hukuku, Sosyal Düşünceler Tarihi, Toplu Sözleşme Hukuku, Halkla İlişkiler, Sosyal Planlama, Uluslararası Sosyal Siyaset, İş Hukuku ve Uygulaması, Milli Gelir ve İstihdam, Çalışma Psikolojisi ile seçmeli ders olarak Kıymetli Evrak Hukuku, Avrupa Topluluğunun Sosyal Yapısı, Ücret Teorisi ve Politikası, Çalışma Hayatı, Sosyal Sorunlar derslerinden biri verilir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “ Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri lisans diploması “ve “ Çalışma Ekonomisti” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslekte çalışma alanları geniştir.Kamu kuruluşlarında; Devlet Planlama Teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışı ünitelerinde, Türkiye İş Kurumunda, SSK, Bağ-Kur, TC Emekli Sandığı gibi Sosyal Güvenlik Kurumlarında, Uzman ve Ateşe olarak, diğer bakanlıkların sosyal ilişkiler bölümlerinde, işçi ve işveren kuruluşlarında, özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler.Ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme mezunlarının çalışabilecekleri diğer dallarda da iş bulma olanaklarına sahiptirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Şartları uyan öğrenciler, eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen kredi ve çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler.
EĞİTİM SONRASI
Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünü bitiren kişiler kamu ve özel sektörde çalışma olanağına sahiptirler. Kamu sektöründe memur olarak ilk göreve başlayanlar 9. derecenin 1. kademesinde memur maaşı alırlar. Özel sektörde çalışanlar da yaptıkları iş ve statülerine göre değişik ücret alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
Meslek elemanları çalıştıkları kurumlarda yönetici kadrolara yükselebilirler. İlerleme kişisel yetenek ve yabancı dile bağlıdır.Lisans eğitimden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER
· Ekonomist,
· Ekonometrist,
· İşletme Mühendisi,
· Maliyeci,

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek Elemanları,
2010 Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı (ÖSYS ) Kılavuzu,
Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

· Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2008,
· ÖSYM Üniversiteler,Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,

· Meslek Yüksek okulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver