Büro Yönetimi Öğretmeni İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Büro Yönetimi Öğretmeni Maaşları Ne Kadar Büro Yönetimi Öğretmeni Mesleği Nedir

Büro Yönetimi Öğretmeni Nasıl Olunur Büro Yönetimi Öğretmeni Ne İş Yapar Büro Yönetimi Öğretmeni Mesleği Nedir, Nasıl Olunur Şartları Ve Maaşları

Büro Yönetimi Öğretmeni Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Büro Yönetimi Öğretmeni Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Büro Yönetimi Öğretmeni Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık.

Sponsorlu Bağlantılar

Büro Yönetimi Öğretmeni Mesleği

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, büro yönetimi ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Büro yönetimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Büro yönetimi öğretmeni bu program çerçevesinde,

 • Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
 • Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygula***** öğrencilere alanı ile ilgili bilgi, beceri ve tutumlar kazandırır,
 • Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
 • Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
 • Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
 • İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
 • İşyerlerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
 • Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
 • Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN ALET, MALZEME VE EĞİTİM MATERYALLERİ
· Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
· Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
· Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, slayt, saydam, bilgisayar, daktilo, fotokopi makinesi, faks, bilgisayar yazılımları, CD vb.)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Büro yönetimi öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Büro yönetimi öğretmeni olmak isteyenlerin;

 • Sözel ifade yeteneği gelişmiş,
 • Ayrıntılara dikkat eden,
 • Sınıfta iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
 • Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
 • Empati kurabilen,
 • Dikkatli, işine özen gösteren,
 • Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
 • Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
 • Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
 • Yenilikleri takip eden,
 • Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Büro yönetimi öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Öğretmenliği bölümünde verilmekte iken bu bölüme artık öğrenci alınmamaktadır.Aşağıdaki Meslek eğitimine ilişkin başlıklar altında yer alan bilgiler ilgili programa öğrenci alındığı döneme aittir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 • Türkçe,
 • Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
· Meslek eğitimine başlayabilmek için;
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sözel-I (SÖZ- I) puanı almak,
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Meslek Liselerinin Büro Hizmetleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği bölümü mezunları Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Diş Teknik Sekreterliği, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Orta Kademe Yöneticilik, Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
a) Genel Kültür Dersleri
Yabancı Dil, Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili.
b) Meslek Dersleri
Hukuk Başlangıcı, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Büro Makineleri, Ticari Matematik, Genel İşletme, Organizasyon ve Yönetim, Kıymetli Evrak Hukuku, Büro Hizmetleri Teknikleri, Türkiye Ekonomisi, İş Hukuku, Güzel Konuşma ve Yazma, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, İstatistik, Büro Otomasyonu, Haberleşme ve İş Yazışmaları, Masa Üstü Yayıncılık, Halkla İlişkiler, Protokol-İletişim, Örgütsel Davranış, Sekreterlik Tarihi, Büro Yönetimi ve Güncel Konular,
c) Pedagojik Formasyon Dersleri
Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğrenim Programı ve Değerlendirme, Öğrenim Teknikleri ve Matematik Gelişimi, Sınıf Yönetimi, Rehberlik, Eğitim Psikolojisi, Genel Öğretim Yöntemleri, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması.
Ayrıca eğitim sırasında okullar da uygulama çalışmaları da yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Meslek eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Büro Yönetimi Öğretmenliği Lisans Diploması” ve unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde, teknolojinin getirdiği yeniliklerle büro işlemlerini daha kısa sürede ve daha etkin yapmak mümkündür. Ancak bunun için yeni teknolojinin getirdiği araç ve gereçleri rahat kullanabilen, yöneticinin işlerini kolaylaştırabilen, büro işlerini etkin şekilde yapabilen kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Büro Yönetimi Öğretmenliği programını tamamlayan ve mezun olan öğrenciler meslek liselerinde büro yönetimi ve sekreterlik grubu öğretmeni, olarak yüksekokullarda öğretim görevlisi, eğitmen olmalarının yanı sıra büro yöneticisi, sekreter, yönetici asistanı, yönetici sekreter vb. unvanlarla anılan nitelikli işgücünü oluşturmaktadır.
Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;
Ticaret meslek liseleri ve anadolu meslek liselerinin ;
Büro yönetimi sekreterlik, pazarlama, Sigortacılık alanı / dalının teorik ve uygulamalı meslek dersleri,
Adalet meslek lisesinin; Bilgi ve İletişim teknolojisi, İş Psikolojisi, Bilgisayarda yazı, Sağlık meslek lisesi tıbbı sekreterlik alanının Kütüphaneciliğe giriş, Daktilografi, Yazışma Teknikleri, Tıbbi sekreterlik Teknikleri, Bilgisayar, Sağlık hizmetlerinde yönetim, Sağlık hizmetlerinde iletişim. Araştırma yöntem ve teknikleri,, İşletme bilgisi ve kalite yönetimi, Girişimcilik gibi dersleri almaktadırlar.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt ve kredi hizmetlerinden yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.
EĞİTİM SONRASI
Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler lisans diplomasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaş alırlar.Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.Özel sektörde çalışanların ücretleri ise karşılıklı anlaşma ile belirlenir. Bu miktar asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişmektedir.
MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yapabilirler.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
BENZER MESLEKLER
Tüm öğretmenlikler,Sekreterlik.
EK BİLGİLER
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sürekli ayakta kalma neticesi bacaklarda varis hastalığına maruz kalınabilmektedir.
YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 • Meslek elemanları,
 • Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yüksek Öğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar(12.07.2004 tarih ve 119 sayılı kurul kararı) ve bu kararda değişiklik yapılan 12.05.2006 tarih ve 133 sayılı Talim Terbiye Kurulu Kararı,
 • 7.7.2009 tarih ve 80 sayılı MEB Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
 • Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu –2010,
· Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 2008,
· Meslek Yüksek Okulları ve Açık Öğretim Ön lisans Programları mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2008 Kılavuzu,

Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
 • Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver