Boyun Ağrısı, Bel Ağrıları

BOYUN AĞRILARI
Boyun ağrılarında boyunda hare­ket açıklığı, hareketle kola yayılan ağrı, kollarda duyu ve refleks azalması gibi bulgular boyun disk hastalık­larını düşündürmelidir. Hasta­ların sorgulanması ile trafik kaza­ları ve özellikle boyunda­(kamçı darbesi) yaralanmaları ortaya çıkarılmalıdır. Ba­sit boyun ağrıları, boyun kaslarında tetik noktalarla beraber görü­len ve (Miyofasyal Ağrı Sendromu) olarak tanımlanan kas ağrıla­rına bağlı olabilir. Tüm boyun ve kol-bacak ağrılarında hastalar soyu­larak muayene edilmeli ve skolyoz, kifoz gibi duruş bozuklukları o­lup olmadığı gözlemlenmelidir. Bu bozukluklar­da kasların denge­siz kasılma ve kısalmaları miyofaysal ağrı sendromunu geli­ştiren ana sebep­tir.

BEL AĞRILARI
Bel ağrılarında hastanın tamamen soyunarak muayenesi ile belde normal eğilim­lerin durumu, öne kaymalar, skolyoz gözlenmeli­dir. Lokal bel ağrısı ve bel hareketlerinde kısıtlanma dejeneratif disk hastalığını düşündürür­ken, ağrının hareketle artması, bacağa yayılışı ve hareket sıra­sında gelişen skolyoz daha çok disk bozukluk­ları ve fıtıklarına işaret ed­er.

Sponsorlu Bağlantılar

Hastaların sorgulanmasında ağrının şiddetinin gide­rek arttığını ve geceleri daha da şiddetle­nerek hastayı uykudan uyandırdığının bildirilmesi teh­like işareti olarak kabul edilmeli ve ağrının altın­da iltihabi hastalık veya tümör gibi ciddi hastalıklar aranmalıdır. Daha çok 65 yaşı geçmiş erkekler­de yavaşça başlayan ve giderek artan bu tür ağrıların öyküsünde prostat kanseri sorgu­lanmalıdır. Ağrının disk patoloji­sine bağlı olduğunu düşündü­ren ilk muayene verileri i­le hastada nörolojik muayene yapıl­malı ve varsa felçler tespit edilme­lidir.

Hastalar MR tetkiği için; tümör ve iltihap­lı omurga hastalığı ön tanısında, bel fıtığı­nın tanındığı fakat lezyon şiddeti­nin tespit edilmesi ve cerrahi iç­in kararın ondan sonra veril­mesi gerektiği durumlarda gönderil­melidir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver