blow türkçesi nedir, türkçe anlamı ne demek, ingilizce türkçe sözlük ve çeviri

blow Dinle! {bləʋ}

  • {N} esinti, rüzgâr, üfleme, çalma, övünme, yüksekten atma, yumruk, darbe, hamle, şanssızlık, felâket, şok
  • {V} esmek, körüklemek, üflemek, çalmak, soluk soluğa kalmak, solumak, su fışkırtmak (balina), fışkırmak, patlamak, atmak(sigorta), uçurmak, yelpazelemek, çarçur etmek, kaçırmak(fırsat), kaçmak, çiçek açmak, çiçeklenmek, küfretmek, kahretmek
blow i. darbe, vuruş.
blow i. darbe, vuruş; hamle, saldırı; ani gelen bela, felaket; rüzgar, şiddetli esinti; k.dili övünme, yüksekten atma. at one blow bir hamlede. come to blows kavgaya tutuşmak.
blow f. esmek; üflemek; rüzgara kapılmak, rüzgarla sürüklenmek; çalmak, çalınmak, ses vermek; solumak, nefes nefese kalmak; k.dili övünmek, yüksekten atmak; A.B.D., (argo) ayrılmak, defolmak; üfleyerek itmek;(cama) üfleyerek şekil vermek;(atı) yorgunluktan çatlatmak; (sinek) ette yumurtlamak; A.B.D., (argo) bol bol harcamak, çarçur etmek. blow a fuse sigorta atmak; (argo) tepesi atmak .blow great guns fırtına halinde esmek (rüzgar) blow hot and cold k.dili kararsız olmak, duraksamak. blow in k.dili ansızın gelmek, düşmek; mad. yakmak (ocak) blow off istim salıvermek; (argo) hiddetle parlamak. blow out üfleyip söndürmek; patlamak (lastiği); dinmek (fırtına); atmak (sigorta); üfleyip pisliğini çıkarmak. blow over dinmek (fırtına); unutulmak, geçmek. blow up şişirmek; havaya uçurtmak, patlatmak; foto. buyütmek, agrandisman yapmak; patlamak, infilak etmek; patlak vermek (fırtına); k.dili çok kızmak, parlamak, tepesi atmak. blow ones own horn argo övünmek, kendini methetmek. blow ones stack (argo) kendinden geçmek. Ill be blowed! k.dili Hayret!
blow blow blo Fiil [D] blew, blown * esmek. * üflemek. * uçurmak; uçmak: The wind has blown off the chimney cowl. Rüzgâr bacanın külahını uçurdu. * solumak. Konuşma dili * (parayı) savurmak; (paranın hepsini) harcamak. Konuşma dili * (fırsatı) kaçırmak.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver