Biyomühendis İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Biyomühendis Maaşları Ne Kadar Biyomühendis Mesleği Nedir

Biyomühendis Nasıl Olunur Biyomühendis Ne İş Yapar Biyomühendis Mesleği Nedir, Nasıl Olunur Şartları Ve Maaşları

Biyomühendis Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Biyomühendis Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Biyomühendis Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık.

Sponsorlu Bağlantılar

Biyomühendis Mesleği

TANIM

Temel tıp bilimleri ile mühendislik bilimleri arasında bağlantı kurarakçalışmalar yapan kişidir.
GÖREVLER

Biyomühendisin üç ana görevi vardır;
Tasarlama,
Uygulama yöntemlerini geliştirme, uygun ekipmanı seçme veya
geliştirme,
Amaca uygun üretimi planlama ve uygulama.
· Üretim sektöründeki sistemlerin geliştirilmesi ve hizmetlerin verilmesi yoluyla toplumun yaşam seviyesini yükseltmek için çalışmalar yapar,
· Biyoteknolojik yöntemlerle çeşitli gıda malzemeleri, içecekler, henerji kaynakları (hidrojen, etanol, biyogaz), ilaçlar (antibiyotikler, vitaminler, hormonlar) ve biyokimyasal maddeler (protein ve amino asitler, enzimler, organik asit ve çözgenler, pestisitler ve çeşitli polimerler) biyolojik sistemlere uyumlu malzemeler elde edilmesi için bu sektörlerde üretimde bulunan işletmelerin AR-GE departmanlarında planlama, araştırma ve uygulama çalışmalarında bulunur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • Çeşitli laboratuvar araç ve gereçleri;
 • Santrifuj, Fosforimager,Ph metre, Hassas terazi,
 • İnkubator, Etuv,Mikro pipetler, HPLC,Atomic Absorbsi
 • Spektrometre,Fermentörler, Pompalar,Filtrasyon, Diyaliz,
 • Kromatografi (ayırma, saflaştırma cihazı),
 • Çeşitli büro malzemeleri…

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Biyomühendis olmak isteyenlerin,

 • Fen bilimlerine ve özellikle biyoloji ve kimyaya ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Bilimsel meraka ve araştırmacı yapıya sahip,
 • Tasarım ve tasarladığını uygulayabilme gücüne sahip,
 • Dikkatini yoğunlaştırabilen ve ayrıntıları görebilen,
 • Kimyasal ve biyolojik maddelere karşı alerjisi olmayan,
 • Sabırlı, dikkatli, ve sorumluluk sahibi

kimseler olması gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Biyomühendis çalışmasının büyük çoğunluğunu sektörel bazı değişiklikler olmasına karşın laboratuvar ortamında yapmaktadır. Zaman zaman üretim kısmında da bulunmak görevlerinin bir parçasıdır. Her iki ortamın da hijyen koşullarda, hatta bazı durumlarda tamamen steril ortamın olması mesleğin gereklerindendir. Biyolojik maddelerle çalışma yapılması durumunda biyolojik güvenlik ilkelerine de uygun olmak zorundadır.Çalışma süreleri düzenli, çalışma ortamı temizdir.
MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki üniversitelerin, Biyomühendislik bölümünde verilmektedir.

 • Fatih Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik bölümü,
 • İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Fakültesi Biyomühendislik bölümü,
 • Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomühendislik bölümü
 • Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İzmir,
 • Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Biyomühendislik” lisans programı için yeterli “MF-4” puan almak.

· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Biyomühendislik ” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
· Matematik,
· Biyoloji,
· Kimya,
· Fizik
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 • Eğitim süresi bir yıl hazırlık eğitimi olmak üzere 5 yıldır.
 • Biyomühendislik eğitiminde öğrencilere; biyoloji boyutu ile biyolojik sistemlerden yararlanan yeni biyoteknolojilerin geliştirilmesi ve bunların sanayide kullanımları; mühendislik boyutu ile de mühendislik kavram ve yöntemlerinin öğretilmesine çalışılmaktadır.

· Mesleki eğitimin I. sınıfında; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi gibi ortak derslerin yanında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Temel Laboratuvar, Bilgisayara Giriş,Termodinamik… 2. sınıfta; Bitokimya, Hücre Bilgisi, İstatistik, Akışkanlar Mekaniği, Kütle Transferi, Isı Transferi, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji, Mühendislik Laboratuvarı, Biyomalzemeler, Fizyoloji… 3. sınıfta; Genel Ekonomi, Bitki Doku Kültürleri, Biyoproses Mühendisliği, İmmunoloji, Elektrik Sistemleri, Proses Güvenliği, Hayvan Doku Kültürleri, Biyoreaktörler, Genetik Mühendisliğine Giriş, Biyosensörler… 4. sınıfta; Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri, Proses Tasarımı, Sistem ve Proses Analizi, Mühendislik Ekonomisi, Biyomedikal Mühendisliğe Giriş, Biyopolimerler, Proses Kontrol, Biyomühendislikte Etik… gibi dersler okutulmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini tamamla***** mezun olanlara lisans diploması ve “Biyomühendis”ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

· Biyomühendislik lisans programını tamamlayanlar gıda, tarım, sağlık ve ilaç sektöründen, çevre sektörüne kadar geniş bir endüstriyel yelpazede, hastane ve kliniklerde, Hıfsısıhha ve TSE gibi yasal yükümlülükleri olan kuruluşlarda, genetik tanı ve tedavi merkezlerinde, aşı üretim tesislerinde, ithalat – ihracat şirketlerinde görev alabilirler.
· Araştırmacı, öğretim görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin lisans üstü eğitim yapmaları gerekmektedir.
· Ülkemizde yeni bir dal olması ve son yıllarda Biyomühendislik alanındaki gelişmelere paralel olarak artan iş olanakları, yeni alanların da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkanlarından da yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI
Eğitim sonrası kazanç ise, çalışılan kuruluşun türüne, çalışılan pozisyona, firmanın ücret politikasına ve şehre göre değişmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar 657 sayılı kanunda belirtilen teknik hizmetler sınıfındaki kadroların derece ve kademesinden maaş alırlar.

MESLEKTE İLERLEME VE YÜKSELME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.Çalışılan alan veya sanayi koluna göre çalışmalarını belli bir konuda yoğunlaştırabilir.

BENZER MESLEKLER

 • Genetik Mühendisliği,
 • Biyokimya Mühendisliği,
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik,
 • Biyomedikal Mühendislik.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Öğretim elemanları,
· Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu-2010,

 • www.ege.edu.tr Web sitesi,
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi kuruluşlar

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
 • Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver