Biyokimya Uzmanı Görev Tanımı

Statüsü : Memur

Ünvanı : Biyokimya Uzmanı

Sponsorlu Bağlantılar

Bağlı Olduğu Birim : İdari Olarak –> Başhekim
İşleyiş Olarak –> Biyokimya Sorumlu Hekimi

Bağlı Çalışanlar : Biyokimya Teknisyeni, Biyokimya Veri Giriş Personeli

Yetkinliği:
Tıp Fakültesi mezunu olmak. Biyokimya Uzmanı olmak.(Uzmanlık için ihtisas süresi minimum 3 yıl)
.
Görev ve Sorumluluk ve Yetkileri:

Sorumlulukları
 Laboratuara gelen kendi şubeleri ile ilgili bütün tetkik ve tahlilleri, serolojik ve biyolojik teamül ve testleri yapmaktan sorumludurlar.
 Laboratuarlarında bulunan tıbbi cihaz, alet, malzeme ve kimyevi maddeler ile bütün demirbaş eşyanın muhafazası ile tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanılmasından sorumludurlar.
Görevleri

 Sorumluluğundaki tetkik sonuçlarını kontrol edip onaylamak, uygun görülmeyenleri tekrarlatmak.
 Tetkikleri gerektiğinde bizzat çalışmak.
 Testlerin çalışma ve kalibrasyon kontrollerini yapmak.
 Birlikte çalıştığı personelin bilgi ve becerilerini arttırmak için seminerler ve pratik uygulamalar düzenlemek.
 Laboratuar için gerekli cihaz ve kitlerin teminini, devamlılığını ve kalibrasyonlarını sağlamak.
 Çalıştığı birimin düzen ve işleyişini takip etmek.
 Branşını ilgilendiren gelişmeleri izlemek, uygulamak, toplantı kurs ve kongrelere katılmak.
 Hastane yönetiminin görevlendirdiği heyet ve kurullarda görev almak ve bilirkişi olarak durum değerlendirmesi yapmak.
 Hastanenin maddi kayba uğramaması için yapılan işlerin otomasyona işlenmesini sağlamak..
 Laboratuarlarında bulunan cihazlarının çalışmalarını sık sık kontrol ettirmek, gerektiğinde kalibrasyonlarını yaptırmak.

Konuyla ilgili aramalar: biyokimya uzmanının görevi nedir , biyokimya uzmanı görev tanımı , biyokimya uzmanının görev ve yetkileri nelerdir

–> HASTANE GÖREV TANIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Biyokimya Uzmanı Görev Tanımını İndir

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver