Biyokimya Teknisyeni Görev Tanımı

Statüsü : Memur / Sözleşmeli Memur (4/B)
Ünvanı : Biyokimya Teknisyeni

Bağlı Olduğu Birim : İdari Olarak –> Başhemşire
İşleyiş Olarak –> Laboratuar Sorumlu Hekimi, Biyokimya Uzmanı,
Sorumlu Biyokimya Sorumlu Teknisyeni

Sponsorlu Bağlantılar

Bağlı Çalışanlar : Yok.

Yetkinliği:
En Sağlık Meslek Lisesi Laboratuar Bölümü mezunu olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen niteliklere sahip olmak. Çalışma raporlarını ve hasta kayıtlarını takip edecek kadar bilgisayar kullanabilmek. Kullanılan cihaz ve malzemelerle ilgili teknik bilgiye sahip olmak.
.
Görev ve Sorumluluk ve Yetkileri:

Sorumlulukları
Biyokimya Uzmanının görevlendirdiği tetkikleri yapmaktan sorumludur.

Görevleri

 Hekimin istediği tetkiklere uygun kan seti hazırlamak.
 Kan almak.
 Hastaya sonuçları vereceği zamanı bildirmek
 Alınan numuneleri çalışılacağı ilgili bölüm laboratuarına aktarmak.
 Çalışacağı tetkiklerin çizelgesini hazırlamak.
 Kan serumlarını ayırmak.
 İdrar ve gaitanın biyokimyasal analizini yapmak.
 Bilgisayar girişi yapıp serumları cihaza koyup çalıştırmak.
 Cihazların çalışma süresinde hata kodu verilip verilmediğini kontrol etmek.
 Çıkan sonuçları uzman hekim bilgisayarına nakil etmek.
 Uzman hekimin onaylamadığı sonuçların tekrarını yapmak.
 Uzman hekim tarafından onaylanan tetkik sonuçlarının defter kaydını yapmak .
 Laboratuara gelen muayene materyalini tahlile hazırlamak.
 Acil tetkikleri ayırmak ve önce yapılmasını sağlamak.
 Muhafazası gereken tahlil materyalini usulüne göre muhafaza etmek.
 Gerekli görülen hastaların tahlil materyalini bizzat hasta yatağında iken almak.
 Standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve antikoagülanları formüllerine göre hazırlamak.
 Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımını yaparak ihtiyaçları zamanında amirine bildirmek, kayıtlarını ve istatistikleri tutmak.
 Laboratuarda bulunan her türlü araçları kullanılmaya ve işletmeye hazır bulundurmak, kullanmak, işletmek ve gerekli bakımını sağlamak.

Konuyla ilgili aramalar: biyokimya teknisyeninin görevi ve sorumlulukları nedir , biyokimya teknisyeni görev tanımı , biyokimya teknisyeninin görev ve yetkileri nelerdir

–> HASTANE GÖREV TANIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Biyokimya Teknisyeni Görev Tanımını İndir

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver