Biyokimya Sorumlu Teknisyenin Görevleri

Statüsü                       : Memur / Sözleşmeli Memur (4/B)
Ünvanı                        : Biyokimya Sorumlu Teknisyeni
Bağlı Olduğu Birim   : İdari Olarak           –>            Başhemşire                                      İşleyiş Olarak         –>            Laboratuar Sorumlu Hekimi, Biyokimya Uzmanı,                                                                                                                                                               Bağlı Çalışanlar         : Biyokimya Teknisyeni, Biyokimya Personeli
Yetkinliği:

En Sağlık Meslek Lisesi Laboratuar Bölümü mezunu olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen niteliklere sahip olmak. Çalışma raporlarını ve hasta kayıtlarını takip edecek kadar bilgisayar kullanabilmek. Kullanılan cihaz ve malzemelerle ilgili teknik bilgiye sahip olmak..Görev ve Sorumluluk ve Yetkileri:
SorumluluklarıLaboratuar işlemlerinin yürütülmesinde ve çalışma düzeninin oluşturulmasında bölüm sorumlu hekimine yardımcı olmak.Görevleri
Ø  Laboratuarda çalışan teknisyenlerin mesai listesini hazırlamak ve teknisyenlerin bölüm rotasyonunu takip etmek.Ø  Bölümlerde eksik olan malzemelerin teminini sağlamak.Ø  Soğuk hava ve normal laboratuar deposunu düzenlemek.Ø  Kitlerin zamanında işlem yapabilmesini sağlamak.Ø  Temizlik personelinin hasta sirkülasyonunda yönlendirmesini yapmak.Ø  Teknisyenlerin izinli olduğu durumlarda teknisyen görevini yapmak.Laboratuarda yaşanan sorunlarla ilgili bölüm sorumlu hekimine önerilerde bulunmak

Konuyla ilgili aramalar: Biyokimya Sorumlu Teknisyeninin görevi nedir , Biyokimya Sorumlu Teknisyeni görevleri , Biyokimya Sorumlu Teknisyeninin görev ve yetkileri nelerdir

Sponsorlu Bağlantılar

–> HASTANE GÖREV TANIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Biyokimya Sorumlu Teknisyeni Görev Tanımını İndir

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver