Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama Teknikeri Maaşları Ne Kadar Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama Teknikeri Mesleği Nedir

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Nasıl Olunur Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Ne İş Yapar Bitkisel Ürünlerde Muhafaza Ve Pazarlama Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Mesleği

TANIM

Bitkisel ürünlerin hasadından sonra bu ürünlerin, işlenmesi, paketlenmesi, muhafaza edilmesi ile pazarlaması işlerinde çalışan kişidir.

GÖREVLER

Hasat sonrası muhafaza edilecek ürünlerin bozulmadan uzun süre saklanması için uygun muhafaza ,depolama ve iklimlendirme tekniklerini kullanır.
Hasat sonu kayıplarının en aza indirilmesini sağlar ve ürünün pazara en iyi koşullarda sunulmasını sağlar,
Depolarda ve ambarlardaki hastalık ve zararlıları teşhis ederek mücadele eder,
Depolardan pazarlanacak bitkisel ürünlerin pazarlanmasında uygun ambalajlama ve paketleme tekniklerini uygular.
Hasat sonu standardizasyon ile taşıma ve pazarlama işlerini yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Laboratuvar malzemeleri,
Kimyasal maddeler,
Hasat sonu elde edilen her türlü bitkisel materyal,
Soğutmalı (frijo) kamyonlar,
İklimlendirme-soğutma cihazları,
Ambalajlama malzemeleri,
Standardizasyon (sınıflama) makineleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri olmak isteyenlerin;

Matematik ve fen bilimleri (Fızık, Kimya, Biyoloji) ile ekonomi ve işletme konularına ilgili, bu alanlarda başarılı,
Soğuk ortamlarda çalışmaya elverişli beden yapısına sahip

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri hem açık havada, hem de soğuk depolar, ambarlar, büyük marketler vb. gibi kapalı mekanlarda çalışırlar. Zaman zaman tek başlarına çalıştıkları gibi, çalışmalarında daha çok irtibat ve iletişim içinde oldukları kişiler müşteriler ile diğer çalışanlardır. Çalışmalar sırasında hava akımı ve ani ısı değişimlerine maruz kalınabilinir.
Bitkisel ürünlerin tasnifi, yüklenmesi ve pazarlanması sırasında düşme, zaman zaman kesici aletlerle çalışırken de yaralanma tehlikeleri bulunmaktadır.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi” olarak değişmesi nedeniyle, “Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi, sadece Selçuk Üniversitesine bağlı Sarayönü Meslek Yüksek Okulunun Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama önlisans programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Fizik,
Kimya,
Biyoloji,
Matematik

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek Liselerinin; Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, A grubu (Ticaret Lisesi Fen), Bankacılık, Borsa Hizmetleri, Deniz ve Liman İşletme, Dış Ticaret, Emlak Komisyonculuğu, Genel Hizmetler (Demiryolu), İşletme, İşletmecilik (Demiryolu), Muhasebe, Muhasebe ve Finansman, Pazarlama, Pazarlama ve Perakende, Satış Yönetimi ve Reklamcılık, Sigortacılık, Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Tesis İşletmeciliği, Ticaret, Bilgisayarlı Muhasebe, Ulaştırma Hizmetleri bölümleri mezunları ve Ticaret Liselerini Alan Ayrımı Olmadığı Dönemde Bitirenler, “Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar isesınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile bu programına yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Bu mesleğin eğitimi, lise eğitimi üzerine 2 yıldır. Teorik ve pratik eğitim birlikte verilmektedir.

Eğitim süresince,
Bitki Fizyolojisi, Botanik, Kimya, Besleme Fizyolojisi, Bahçe Bitkileri yetiştirilmesi, Matematik, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi,Meyve Yetiştiriciliği, Sebze Yetiştiriciliği, Bağ Yetiştiriciliği, Muhafaza Teknikleri, Depolama Sistemleri, Depolarda İklimlendirme, Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve uygulamaları, Analitik Kalite Kontrol, Depo hastalık ve zararlıları, Biyokimya, Bahçe bitkilerinin depolanması, Tarla ürünlerinin depolanması, Fizyolojik Bozulma, Depolama ile ilgili koşullar, Ürünlerde hasat sonrası kayıplar ve önleme yolları, Hasat, Depo, Ambalajlama ve paketleme, Hasat sonrası Fizyolojisi, Standardizyon, Taşıma ve Pazarlama, Diğer Bahçe Ürünlerinin Depolanması ve Pazarlanması dersleri verilmektedir.

Ayrıca 1.sınıf sonunda 30 gün, 2.sınıf sonunda da 30 gün olmak üzere toplam 60 gün zorunlu staj vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Ön Lisans Diploması “ ve “Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Depolama Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bitkisel ürünlerin dış pazarlarda standartlara uygun kalitede olması, korunması, istenilen özelliklerde paketlenip nakledilmesi giderek önem kazanmaktadır. Bu bakımdan, söz konusu mesleğin önemi ve bu meslek elemanlarına olan ihtiyaç günden güne artmaktadır.

Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama Teknikeri Özel şirketlerde ve kendi kurdukları işyerlerinde çalışabilirler. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Merkezi (İGEME), Ziraat Fakülteleri, Belediyeler, Tariş, Fiskobirlik gibi entegre tesislere sahip kooperatifler, Sağlık Bakanlığının gıda güvenliği ile ilgili birimlerinde, soğuk hava depoları, büyük marketler, sebze-meyve ihracatı yapan firmalarda çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir maddi kazanç söz konusu değildir. Öğrenciler Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdamlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ücret alırlar. Kıdeme ve yıllık belirlenen oranlara göre ücret artışları yapılmaktadır.

Özel sektörde, etkinlik ve kişinin iş deneyimlerine göre ücretler asgari ücretin 2-3 katı arasında değişmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

ÖSYM tarafından yapılan “Dikey Geçiş Sınavı”nda, başarılı olmaları halinde “Bitki Koruma, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Pazarlama, Tarım Ekonomisi ve Tarım İşletmeciliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Meslekte yükselme ve uzmanlaşmayı sağlamak, tecrübe veya ek bilgi kazandırmak amacıyla da ziraat Fakülteleri, tarımsal araştırma enstitüleri ve tarım teşkilatlarında seminerler, hizmet içi eğitimler verilmektedir.

BENZER MESLEKLER

Ziraat Teknisyeni,
Ziraat Mühendisi,
Gıda Mühendisi.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Selçuk Üniversitesi (KONYA) Sarayönü Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeleri,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu 2008,
Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar,

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver