Bitkisel Üretim Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Bitkisel Üretim Teknikeri Maaşları Ne Kadar Bitkisel Üretim Teknikeri Mesleği Nedir

Bitkisel Üretim Teknikeri Nasıl Olunur Bitkisel Üretim Teknikeri Ne İş Yapar Bitkisel Üretim Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Bitkisel Üretim Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Bitkisel Üretim Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Bitkisel Üretim Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Bitkisel Üretim Teknikeri Mesleği

TANIM
Gıda ve gıda dışı amaçlı tarla ve bahçe bitkilerinin üretiminden, verimliliğinin artırılmasından, ürünlerinin değerlendirilmesinden ve satışından sorumlu ara meslek elemanıdır.

GÖREVLER

Bitkisel üretim alanında çalışan ziraat mühendislerinin gözetimi altında;

· Bilimsel yöntemlerle tarla ve bahçe bitkilerinin üretiminde çalışır,
· Gübreleme ve ilaçlama işlerini uzmanlarca yapılan öneriler doğrultusunda yapar,
· Aldığı önlemlerle bitki üretiminde kalitenin yükseltilmesini sağlar,
· Yapılan üretim programına göre işçi temin eder, işçilere işi öğretip takip eder,
· Ambalajlama ve pazarlama ile ilgili karşılaşılabilecek sorunlara çözüm bulmaya çalışır,
· Kullanacağı alet ve ekipmanın standartlara uygun olmasını sağlar,
· Yeni teknolojileri takip eder ve uygular.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bitkilerin beslenmesinde kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (bilgisayar ve diğer dijital cihazlar ile kimyasal ve organik gübreler),
Bitkilerin sulanmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Su motoru, su verme zamanını belirleyen cihazlar vb.)

İlaçlamada kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (İlaç ve pulverizatör),
Bitkilerin budama ve aşılamasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler,
Diğer işlemlerin yapılmasında kullanılan malzeme, alet, araç ve gereçler (Fidan, Fide,Çapa, Kürek, Bel, Testere, Hortum, Sırt tırpanı, Tırmık, Traktör, El arabası, Çim biçme makinesi,
Zirai ilaçlar.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bitkisel üretim teknikeri olmak isteyenlerin;
· Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,
· Koku alma ve dokunma duyuları güçlü,
· Fen bilimlerine ilgi duyan (Biyoloji ve Kimya),
· Bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanan,
· Bedence sağlıklı ve dayanıklı,
· Sabırlı,insanlarla iletişimi iyi,
· Dikkatli, sorumluluk sahibi, risk alabilen ve tedbirli,
· Sorunlara çözüm üretebilen,
kimseler olmaları gerekir.
Bilgisayar ve yabancı dil meslekte başarıyı artıran etkenlerdir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bitkisel üretim teknikeri; bağ, bahçe, tarla, sera, fide-fidan üretim alanları gibi bitkisel üretim yapılan yerlerde veya hasat sonrası uygulamaların (Depolama, paketleme ) yapıldığı ortamlarda görev yapar. Üretim alanları çamurlu, tozlu, rüzgarlı zaman zaman soğuk ortamlar olabilmektedir. Genellikle ayakta çalışır. Ziraat mühendisleri, çiftçiler ve meslektaşlarıyla iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Bitkisel Üretim” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Bahçe Tarımı” olarak değişmesi nedeniyle, “Bitkisel Üretim” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Bitkisel Üretim” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Bitkisel Üretim” bölümlerinde verilmektedir.

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Korkuteli MYO.
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Gemlik Asım Kocabıyık MYO.
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Orhaneli MYO.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Biyoloji,

· Kimya,
· Matematik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin; Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi bölümlerinden mezun olanlar “Bitkisel Üretim” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar isesınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal” (SAY-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Bitkisel Üretim Programında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma ve Tarla Bitkileri’ ne yönelik dersler verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir.
Bitkisel üretim programında matematik, biyoloji, kimya, tarımsal ekoloji, meteoroloji, toprak bilgisi, bitki besleme ve toprak verimliliği, meyve yetiştirme ilkeleri, bahçe bitkileri ıslahı, böcek ekolojisi, yem kültürünün ilkeleri, serin iklim tahılları gibi dersler okutulur.
Program dersleri bahçe ve tarla bitkileri yetiştiriciliği, bahçe ve tarla bitkileri hastalık ve zararlıları, mantar yetiştirme tekniği ile mantar yetiştiriciliği hastalık ve zararlıları temel konuları üzerinde yoğunlaşmıştır. Öğrenciler uygulama arazisinde teorik dersleri pratik olarak uygulayabilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Bitkisel Üretim” önlisans diploması ve “Bitkisel Üretim Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bitkisel üretim teknikeri özel işyerlerinin yanısıra; Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’na bağlı kurumlar ile Araştırma Enstitülerinde tekniker olarak çalışabildikleri gibi özel sektörde de değişik birimlerde görev alabilirler.

Fidan-Fide üretim tesisi, tarla, bahçe ve süs bitkileri üretim ve satışının yapıldığı işletmeler, tarımsal ilaç satış yerleri, tıbbi ve aromatik bitki üretim yerleri, peyzaj uygulama işletmeleri, belediyelerin park-bahçe müdürlüklerinde de çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan da yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

· Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.

Özel sektörde ise işverenle yapılan anlaşma veya sözleşmelere göre değişik miktarda ücret alabilmektedirler.

MESLEKTE İLERLEME

“Bitkisel Üretim” önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Orman Mühendisliği, Tarla Bitkileri” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

· Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

Bahçe Ziraatı Teknikeri,
Bitki Koruma Teknikeri,
Sebze Üretim Teknikeri,
Seracılık Teknikeri.

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
Uludağ Üniversitesi Asım Kocabıyık ve Orhaneli MYO,

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
2008 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yüksek Öğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
ÖSYM İnternet sitesi (www.osym.gov.tr)

Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili Eğitim Kurumları,
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,

· Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver