Bilirübinmetre Cihazı Kullanma Talimatı

  >>> Bilirübinmetre Cihazı Kullanma Talimatı <<<

1.AMAÇ: Kapiller pipetteki santrifüj edilmiş kanın spektofotometrik olarak total bilirubin (sarılık) değerininin doğru saptanması.2.KAPSAM: Tüm laboratuar personelini kapsar.3.SORUMLULAR: Biyokimya Uzmanı, Sorumlu Laboratuar teknisyeni4.UYGULAMA:4.1.       Cihazın Kullanımı:4.1.1.  Cihaz arka sağ taraftaki power tuşuyla açılır.4.1.2.  Kapiller bir tüpe distile su alınarak ucu macunlanır.4.1.3.  Kapiller tüp cihazın holder kısmına yerleştirilir.4.1.4.  Auto-0 tuşuna basılarak cihaz sıfırlanır.4.1.5.  Ön tarafta bulunan check tuşuna basılır ve cihazın okuduğu değer görülür.4.1.6.  Bu değer bizim check-V (kalibrasyon faktörü) değerimizle aynı olmalıdır.4.1.7.  Değilse hala check tuşuna basılıyken scale tuşu sağa sola çevrilerek bu değer ayarlanır (cihazımızın check-V değeri 14,9 dur).4.1.8.  Son olarak kapiller pipetteki kan santrifüj edildikten sonra kanın serum kısmı holder’a yerleştirilir ve ekranda görülen değer bize total bilirubin değerini verir.4.2.    Kalibrasyon-kontrol çalışma: Bilirubinmetre cihazı her kullanım öncesinde mutlaka kalibre edilmeli ve kontrol edilmelidir.4.2.1.  Cihaz açılır.4.2.2.  İçerisine ditile su alınmış kapiller pipet alınır.4.2.3.  Holder’a yerleştirilir.4.2.4.  Auto-0 tuşu ile cihaz sıfırlanır.4.2.5.  Değeri belli olan standart bir serum cihazda okutulur. Beklenen değere ulaşmak için scale tuşu sağa-sola çevrilir ve beklenen değer ayarlanır.4.2.6.  Kapiller pipete distile su alınır.4.2.7.  Cihaza yerleştirilir.4.2.8.  Check tuşuna basılı tutulur ve görünen değer yeni kalibrasyon faktörüdür.4.2.9.  Bu değeri unutmamak için check-V ye yazılır.4.2.10.               Bu değer cihazla birlikte gelir ve genelde değiştirilmez.(bizim cihazımızın check-V değeri 14,9 dur).4.3.    Ret kriterleri:4.3.1.  Kapiller pipet holdere yerleştirirken dışı temizlenmelidir. Herhangi bir kirlilik okumayı etkileyebilir.4.3.2.  Kan hemolizli olmamalıdır yani ışık yolunda eritrosit kları bulunmamalıdır.4.3.3.  Kan alındıktan sonra uzun süre ışığa maruz bırakılmamalıdır. Total bilirubin değeri etkilenebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak talimatı bilgisayarınıza indiriniz.

Konuyla ilgili aramalar: Bilirübinmetre makinesi , Bilirubinmetre cihazı, Bilirübinmetre aleti , bilurubin, sarılık ölçme

–> TALİMATLAR ANA SAYFASINA DÖN <–

Bilirübinmetre Cihazı Kullanma Talimatını İndir  –  Alternatif İndirme Adresi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver