Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?(Ders Notu) ders notları kısa konu anlatımı özet

Etiketler: Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?(Ders Notu) özet konu anlatımı videolu madde madde çok kısa, Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?(Ders Notu) hakkında kısaca bilgi maddeler halinde

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notu

     Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?   Araştırma, araştırıcının bir konu ile ilgili kafasına takılan sorularla başlar. Bunun için araştırma yapan kişinin aşağıdaki sorulara yanıt bulması gerekir:– Araştırma konusu bilime ve insanlığa bir katkı sağlayabilir mi?– Problemin (sorunun) tam ve açık tanımı nasıl yapılabilir?– Araştırmanın olası sonucu (çözümü) ne olabilir?  Araştırma için bilgi alabileceğim yeterli kaynak var mı?  Araştırmacı bu soruları bir plana göre yanıtlandırıp sıralar. Böylece “araştırma projesi” hazırlanmış olur.Araştırma yapılırken izlenecek yollar şunlardır:1. Araştırma konusu belirlenir.2. Araştırma amacı belirlenir.3. Araştırma konusu sınırlandırılır.4. Konuyla ilgili varsayımlar belirlenir.5. Yararlanılacak bilgi kaynaklan belirlenir.6. Veriler değerlendirilip yorumlanır.7. Bu araştırmanın sonunda rapor hazırlanır.  Araştırmamızı tamamladıktan sonra yararlandığımız bütün kitap ve makaleleri araştırmanın son sayfasında kaynakça bölümünde belirtmeliyiz.Araştırmamızda her bilgiyi hangi kitaptan veya makaleden aldığımızı, sayfanın en alt kısmında dipnot olarak belirtmeliyiz.Araştırmayla ilgili soru sorulacak kişinin dolduracağı soru kâğıdına anket denir. SBS 2008    “Bir araştırmaya başlamadan önce neyin araştırılacağından emin olunmalıdır. Araştırılacak problemin sınırları belirlenmelidir.”Yukarıda, bilimsel araştırma basamaklarından öncelikle hangisine yönelik bir açıklama yapılmaktadır?A)  Konuyla ilgili kaynakların incelenmesiB)  Problemin çözümüne yönelik varsayımların oluşturulmasıC) Araştırma metninin oluşturulmasıD) Araştırma konusunun belirlenmesiÇözüm  Soruda bilimsel araştırma basamaklarından araştırma konusunun belirlenmesine yönelik bir açıklama yapılmıştır. Yanıt, D’dir.Örnek Soru   Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma yaparken izlenecek ilk basamaktır?A)  Konuyla ilgili varsayımda bulunulmasıB)  Araştırılacak konunun belirlenmesiC) Araştırma konusunun sınırlandırılmasıD)  Yararlanılacak    bilgi    kaynaklarının belirlenmesiÇözüm  Araştırma yapılacak konunun belirlenmesi. bilimsel araştırma yaparken İzlenmesi gereken ilk basamaktır. Yanıt B’dir.Örnek : Ahmet, köyden kente göçün nedenlerini araştırmaya karar vermiş ve araştırmanın olası sonuçlarını not etmiştir. Bu bilgiye göre, Ahmet bilimsel araştırma basamaklarına uyarak yaptığı bu çalışmada hangi aşamaya gelmiştir?A)  Konunun tespit edilmesiB) Varsayımların yazılmasıC)  Konuyla ilgili bilgi toplanmasıD)  Kaynaklardan elde ettiği notların sınıflandırılmasıÇözümSoruda verilen araştırmacı, çalışmasını bilimsel araştırma basamaklarına uyarak yaptığına göre; “Köyden kente göçün nedenlerini” araştırmaya karar vererek bilimsel araştırma basamaklarından ilki olan konunun tespitini yapmıştır.Daha sonra da araştırmanın olası sonuçlarını not ederek araştırma basamaklarından varsayımların yazılması aşamasına gelmiştir. Yanıt B’dir.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver