Bilgisayar Öğretmeni ne iş yapar, nasıl olunur, ne kadar maaş alır 2013-2014

Etiketler: Bilgisayar Öğretmeni, Bilgisayar Öğretmeni hakkında, Bilgisayar Öğretmeni ile ilgili bilgi, Bilgisayar Öğretmeni mesleği, Bilgisayar Öğretmeni nasıl olunur, Bilgisayar Öğretmeni olmak için, Bilgisayar Öğretmeni olmak için hangi okulu okumalı, Bilgisayar Öğretmeni özellikleri, Bilgisayar Öğretmeni ne yapar, Meslek, meslek eğitimi, meslek okulları, meslek okulu, meslek yüksek okulu, meslek yüksek okulları, sağlık meslek liseleri, sağlık meslek lisesi, meslek liseleri, meslek lisesi, ticaret meslek lisesi, kız meslek liseleri, kız meslek lisesi, endüstri meslek lisesi, anadolu meslek liseleri,

 

Bilgisayar Öğretmeni Görevleri
Bilgisayar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Bilgisayar öğretmeni, bu program çerçevesinde, Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar, sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır, Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır, Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler, Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur, İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder, Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur, Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar, Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Bilgisayar Öğretmeni Kullanılan Malzemeler
Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar. Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb) Bilgisayar bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler ve eğitim setleri.

 

Bilgisayar Öğretmeni Özellikleri
Bilgisayar öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir. Bilgisayar öğretmeni olmak isteyenlerin; Matematiğe ve mantık disiplinlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı, sistematik davranabilen, el ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen, Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı, Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

 

Bilgisayar Öğretmeni Okulu
Daha önceki yıllarda eğitimi verilen Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar öğretmenliği bölümleri ve halen öğrenci alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümleri mesleğin eğitim yerleridir. Ayrıca üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği(Artık öğrenci alınmıyor), Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği (Artık öğrenci alınmıyor), Matematik- Bilgisayar, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi(Artık öğrenci alınmıyor), Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri lisans programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedogojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Bilgisayar Öğretmeni olarak atanabilirler.

 

Bilgisayar Öğretmeni Okulu Kaç Yıllıktır
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

 

Bilgisayar Öğretmeni Diploma
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara alanlarıyla ilgili Lisans Diploması “ ve “Teknik Öğretmen” unvanı verilir.

 

Bilgisayar Öğretmeni Çalışma Alanları
Teknik Eğitim Fakültelerinin söz konusu bölümlerini bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarının Bilgisayar bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler.Kendi branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ; Bilgisayar, Bilgisayar (yazılım) Bilgisayar(donanım), Bilgisayar bakım ve onarım işletme , Bölümlerin teorik ve uygulamalı meslek dersleri,Diğer alanların Bilgisayar alanı ile ilgili tüm teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Mikroişlemciler, Lijik, Veri Tabanı, Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Mekatronik , Otomatik Kumanda, Bilgi Teknolojileri, Bilim ve Teknoloji, Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Bilgi ve iletişim Teknolojileri, Küreselleşen Toplumda İletişim Teknolojileri , Bilişim Teknolojileri dersleridir.Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptir. Özel dershanelerde çalışabilirler.Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak Bilgisayar meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

 

Bilgisayar Öğretmeni Meslekte İlerleme
Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlarlar.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler. Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver