Beyin Sakatlığı

Beyin Sakatlığı

Nedeni: Çocukluk döneminde görülen beyin sakatlığının nedenleri çok çeşitlidir. Beynin hastalanması ya da beyin fonksiyonunun dolaylı olarak aksaması vakanın ağırlık ve büyüklük derecesine göre sakatlık bırakan beyin bozukluklarına neden olabilir. Kalıtsal olarak ya da, anneden plasentaya aktarılan enfeksiyöz hastalıklar (toksoplazmoz, verdiye hastalığı) sonucunda doğumdan önceki, embriyonel ya da fetal dönemindeki gelişme sırasında oluşan sakatlıklar, hatalı yapı, kanamalar, oksijen yetmezliği, ya da kandaki gıda maddeleri alışverişindeki bozukluklar, beyin sakatlıklarını oluşturur. Gebeliğin 28. haftasından doğumdan sonraki 7. güne kadar olan dönemde beyin sakatlıklarına özellikle sık rastlanır. Çünkü erken doğan bebekler tam gelişmemiştir ve solunumda güçlük çekerler. Solunum zorluğu da oksijen azlığına, kanda karbonik asitlerin birikmesine ve kanın oksitlenmesine, beyin kanamalarına neden olur. Yeni doğmuş bebeklerde, beynin doğum sırasında zedelenmesi ve diğer zararlı zedelenmeler beyne az oksijen gitmesine, sonunda beyin sakatlıklarına neden olur. Aynı şekilde, bebeklik ve çocukluk dönemlerinde görülen beyin sakatlıklarının nedenleri de çok çeşitlidir. Bu dönemde beyin sakatlıkları, ağır beyin iltihabının (ansefalit), beyin zarı iltihabının (menenjit), kandaki gıda maddeleri alışverişindeki bozukluğun ya da beyin zedelenmelerinin (trafik kazaları) sonucu olarak ortaya çıkar.

ensefalit nedir beyin sakatlığı beyin hastalığı
Belirtileri: Beynin sayısız çalışma alanlarına uygun olarak, beyin sakatlıklarının klinik belirtileri de çok çeşitlidir ve kasların hareketlerinde (kas felçleri), duyu organları çalışmalarında, ruhsal ve zihinsel fonksiyonlarda çeşitli şekillerde görülür. Beyin sakatlığı, beyin gelişmesinin ilk safhasında (bebeklik dönemindeki beyin sakatlığı) olursa, o zaman gelişme bozuklukları çoğu kez, zekâ geriliği ve kramplarla ortaya çıkar. Bunun sonucunda, ruhsal, zihinsel ve sosyal fonksiyonlar yönünden çocuğun davranışlarında ve tepkilerinde bir değişiklik görülür. undan ötürü çocukta beyin sakatlığının erken teşhis edilmesi, doktor, pedagog, psikolog ve sosyolog tarafından tedavisi gerekir. Beyin zedelenmesine uğramış çocuklarda görülen hastalıklar, serebral davranış bozukluğu, serebral çocuk felci, serebral çalışmayla ilgili krizler (sara) ya da psikolojik olgunlaşmada gecikmeler olarak gösterilebilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar:

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver