Beyin Cerrahisi Erişkin Onam Formu

  >>> Beyin Cerrahisi Erişkin Onam Formu <<<

1.     İlk başvuruda, sağlık durumumla ilgili olarak anlatılanlara, planlanmış teşhis ve tedavi uygulamalarına ek olarak doktor ve diğer tıbbi uygulayıcılarınca,  farklı tanılara varılabileceğini, önceden planlanmış teşhis ve tedavi uygulamalarının dışında, hatta farklı klinik ve disiplinlerce değişik işlemler yapılabileceğini biliyorum, bunlara rıza gösteriyorum, yapılmalarını talep ediyorum.
2.     Bu başvuruyla ilgili olarak yapılacak her türlü teşhis ya da ameliyatlar da dahil tedavi uygulamalarının gerekli görülmesi halinde tamamlanamayabileceğini veya birden fazla seanslara bölünerek birbirini izleyen ayrı uygulamalar/ameliyatlar halinde yapılabileceğini yada hiç uygulanmayabileceğini biliyor ve onaylıyorum.
3.     Yapılacak uygulamaların, sağlığımla ilgili tüm patolojileri/hastalıkları teşhis edemeyebileceğini, hastane ve doktorlar tarafından bu başvuruda bulunmama sebep olan halen mevcut, veya şuan farkında olduğum yada olmadığım her türlü hastalık yada patolojik durumum/hastamızın durumu için tam şifa garantisi verilmediğini;  uygulamalar sırasında ya da sonrasında ortaya çıkabilecek daha önce var olmayan yeni ve teşhis yada tedavi uygulamalarının sonuçlarına bağlı olabilecek hastalık/patolojik durumları ve komplikasyonları anladım, biliyorum, kabul ediyorum.
4.     Teşhis ve tedavi uygulamaları sırasında röntgen, skopi, ultrasonografi, sintigrafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans vb. tıbbi cihazların  tatbik edilebileceğini; röntgen, radyoizotop/nükleer enerji, kısa ve uzun dalgalı ışınımlara  maruz kalabileceğimi, bu uygulamaların kemik iliği baskılanması  ve kansızlık/anemi,  savunma sistemi yetersizliği, çocuk sahibi olmayı engelleyecek düzeyde  üreme organlarında  yetersizlik yada uzun süre sonra da olsa kanser gelişimi dahil olmak üzere  şimdiden  öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini  biliyor, lüzum görülmesi halinde kullanılmalarını onaylıyorum. 

Sponsorlu Bağlantılar

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak onam formunu bilgisayarınıza indiriniz.
–> ONAM FORMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–
Beyin Cerrahisi Erişkin Onam Formunu İndirmek İçin Buraya Tıklayınız  –  Alternatif İndirme Adresi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver