Beyin Cerrahisi Çocuk Onam Formu

  >>> Beyin Cerrahisi Çocuk Onam Formu <<<

Sayın hasta  vekili / kanuni temsilcisi’ne hastanın sağlık durumu ve önerilen tıbbi, cerrahi, yada  teşhise yönelik her türlü işlemler ve bunların alternatifleri, faydaları, riskleri ve hatta olabilecek zararları hakkında bilgi sahibi olmak ve bunların tamamını yada bir kısmını reddetmek  yada kabul etmek  veya yapılacak işlemleri  herhangi bir aşamasında durdurmak hakkına sahip olduğu açıklanmış.            Bu uygulamalara rıza gösterip göstermediklerini belirlemek, bilgilendirmek ve onaylarını almak için aşağıdaki onam  belgesi düzenlenmiş ve bizzat kendileri tarafından  okunarak ve bilinerek imzalanmıştır.
1.     Biz, …………………………………………, hiçbir  baskı ve  yönlendirme  olmadan, tamamen kendi özgür irademle başvuru sebebim olan yakınlarımı  değerlendirmek,  gerekli gördüğü muayene ve  incelemeleri hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan yapmak, sonuçlara varmak ve uygun gördüğü  uygulamaları  serbestçe yapmak üzere, X Hastanesi’ni, HEMŞİRE, EBE ve DİĞER SAĞLIK TEKNİSYENLERİNİ, ASİSTAN VE UZMAN DOKTORLARI ile birlikte           BEYİN CERRAHİ   KLİNİĞİNİ yetkili kılıyor ve bu uygulamaların  yapılmasını talep ediyoruz.
2.     Doktorlar bize, hastamızın  sağlık durumuyla ilgili olarak  ………………………………………………..   ifade edebilecek bir rahatsızlık olduğunu anlatmış olup, bu belgede yazılı olan ifadelerden çok daha geniş olarak bunun ne olduğu,  sebepleri, rastlanma sıklığı, teşhis ve tedavi için nelerin yapılması gerektiği ve tedavi alternatifleriyle, gerek teşhis ve gerek tedavi işlemleri sırasında olabilecek beklenen ve beklenmeyen, az yada çok tehlikeli ihtimalleri saymışlar, anlayıp anlamadığımı ve rızam olup olmadığını sormuşlardır. Biz tamamen kendi rıza ve talebimizle bütün bu sonuçların olabileceğini anladık ve kabul ediyoruz.

Sponsorlu Bağlantılar

>>>Devamı için lütfen sayfadaki indirme adreslerinden herhangi birini kullanarak onam formunu bilgisayarınıza indiriniz.

–> ONAM FORMLARI ANA SAYFASINA DÖN <–

Beyin Cerrahisi Çocuk Onam Formunu İndirmek İçin Buraya Tıklayınız  –  Alternatif İndirme Adresi

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver