Besicilik Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Besicilik Teknikeri Maaşları Ne Kadar Besicilik Teknikeri Mesleği Nedir

Besicilik Teknikeri Nasıl Olunur Besicilik Teknikeri Ne İş Yapar Besicilik Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Besicilik Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Besicilik Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Besicilik Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Besicilik Teknikeri Mesleği

tanım
Etleri için yetiştirilen büyük ve küçükbaş hayvanların en üstün verimi elde edecek şekilde teknik usullerle bakım ve beslenmesi konusunda çalışan kişidir.

görevler
Besicilik teknikeri kamu ve özel kuruluşlarda varsa sorumlu ziraat mühendisine veya veteriner hekime yardımcı eleman olarak
· İşletmeye alınacak besi hayvanlarının uygun ırk vb. seçimini yapar,
· İşletmedeki hayvanların yaş, verim, fizyolojik durumu vb. gibi özel gereksinimlerine göre bakım ve beslenmelerini sağlar,
· İşletme için gerekli yem materyallerini belli kalite kriterleri içinde seçip temin eder, gerektiğinde işletmedeki hayvanlar için karışım hazırlayabilir,
· İşletmedeki hayvanların aşı programlarını takip eder, kayıtlarını tutar,
· İşletmede damızlık dişi hayvan varsa onların kızgınlık dönemlerini takip ederek gebe kalmalarını sağlar,
· Pazar ağırlığına ulaşan hayvanları veya işletme dışı kalması gereken biçimi bozulmuş hayvanları kasaba sevk eder veya satışını gerçekleştirir,
· Düzenli yapılması gereken işlerin aksamadan yapılmasını sağlar,
· Silaj yapımı ve kaba yem üretimini yapar veya yaptırır,
· Hayvansal üretimde kullanılan ekipman, yem, yem katkı maddeleri, hayvanlardan elde edilen çeşitli ürünlerin üretim ve pazarlamasında yardımcı eleman olarak çalışabilir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Yem kırma, karıştırma araçları,
Süt sağım makinesi,
Boynuz küçültme malzemeleri,
Numaralama aletleri,
Silaj yapma, otomatik yem dağıtma ve sulama sistemleri vb. diğer hayvancılık ekipmanları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Besicilik teknikeri olmak isteyenlerin;

Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
Ticarete ilgi duyan,
Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
Kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsızlık duymayan,
Bedence sağlam ve dayanıklı

kimseler olmaları beklenir.

Özellikle erkeklerin taksi, traktör ve traktörle çalışan iş makinelerini ve diğer iş ekipmanlarını kullanabilir olmaları meslekte başarıyı arttırmaktadır.

çalışma ortamı ve koşulları

Besicilik teknikerleri hayvan barınakları, hayvan pazarları, yem hazırlama üniteleri ve büro gibi açık ve kapalı ortamlarda çalışırlar. İnsan ve hayvan sağlığı şartlarına uygun ortamlarda çalışırlarsa da hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) hastalığına yakalanma riski vardır. Bunun için gerekli önlemler alınarak çalışılır. Çalışma ortamı kirli ve pis kokulu olabilirse de hayvan ve yem temini, satışı veya işletmedeki iş durumuna göre pazarlama işlerinde çalışıldığında seyahat etmek gerekebilir.
Besicilik teknikerleri çalışmaları sırasında; ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, işçiler, iş sahibi kimselerle iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi, aşağıdaki meslek yüksekokullarının “Besicilik” bölümünde verilmekte iken, bu bölüm adının “Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği” olarak değişmesi nedeniyle, “Besicilik” adıyla artık öğrenci alınmamaktadır. Bu nedenle D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Besicilik” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.
Besicilik teknikerliği mesleğinin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının besicilik bölümlerinde verilmektedir.

Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
Trakya Üniversitesi (Edirne)
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay)
Ege Üniversitesi (İzmir)
Namık kemal Üniversitesi (Tekirdağ)

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

– Biyoloji.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
· Meslek liselerinin Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Zeytin Teknolojisi ve Ziraat bölümlerinden mezun olanlar “Besicilik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

· Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar isesınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 2 yıl olup, besicilik programında; Hayvan Yetiştirme İlkeleri ve Teknikleri, Genetik ve Hayvan Islahı, Hayvancılıkta Mekanizasyon, Hayvan Sağlığı, Tarım Ekonomisi, Yem Bitkileri Tarımı, Et Teknolojisi, Üreme Biyolojisi, Beslenmeye Bağlı Hastalıklar, Hayvansal Ürünlerin Pazarlanması gibi dersler okutulur. Ayrıca, yem fabrikalarında, besi çiftliklerinde 40 iş günü staj uygulamaları yaptırılmaktadır. .

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Besicilik Ön Lisans Diploması” ve “Besicilik Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Besicilik teknikerleri;

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığına bağlı birimlerde, belediyeler ve özel kuruluşlara ait hayvan çiftliklerinde, et entegre tesislerinde,
Kendilerine ait hayvancılık işletmelerinde,
Hayvancılıkta kullanılan yem maddeleri üretim ve pazarlaması işlerinde çalışabilirler.

Mesleğin yapılmasında cinsiyet önemli değildir.

Gelecekte hayvancılık işletmelerinin sayısının ve kapasitelerinin artması ve özellikle teknik anlamda yapılmaya başlanması durumunda Besicilik Teknikerlerine ihtiyaç artacaktır.

eğitim süresince ve eğitim sonrası kazanç
eğitim süresince
· Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yüksek öğrenim kredisinden ve yurtlardan yararlanırlar.
· Vakıfların, kamu ve özel kurum ve kuruluşların sağladığı burslardan yararlanabilirler.
· Kısmi zamanlı (Part-Time) çalışma olanağı çok azdır.

eğitim sonrası
· Meslek elemanları kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
· Özel sektör kuruluşlarında ara eleman olarak görev yapan meslek elemanlarının ücretleri ise işverenlerle yaptıkları anlaşmalara göre belirlenmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

“Besicilik” ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde “Zootekni” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Teknikeri,
Süt Hayvancılığı Teknikeri,
Kanatlı Hayvanlar Yetiştiriciliği Teknikeri

EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,
· Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,
· ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu-2008,
· Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2008 Kılavuzu,
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,

Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,

· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILIU BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili Eğitim Kurumları,
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
· Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver