Bedaş Elektrik Abonelik İçin İstenen Belgeler

Etiketler:abonelik ücreti, başvuru, bedaş, elektrik aboneliği için istenen belgeler istanbul, elektrik aboneliği nasıl yapılır, gerekli belgeler, istanbul

Bedaş Elektrik Aboneliği Başvurusu İstenen – Gerekli Belgeler

Sponsorlu Bağlantılar

Boğaziçi Elektrik: Abonelik İçin İstenen Belgeler

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.

İlk Kez Abone Olacakların Yapması Gerekenler ve İstenen Belgeler:

1. Talep Kabulü (Mesken ve Şirket için istenecek ortak belgeler)
• Talep Kartonu,
• Yetkili bir Elektrik Mühendisi veya tesisatçısı tarafından hazırlanmış plan veya proje,
• İşe Başlama – İş Bitim Formu, (90 gün içerisinde sözleşme yapılmadığı takdirde enerji verme şartları yeniden değerlendirilir.)
• Aboneliğin istendiği yerin harici krokisi,
• Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan), veya Yapı Ruhsatı,
• Mal Sahibi veya vekili (Noter vekaletli) ise Tapu fotokopisi veya mal sahibi olduğuna dair belge,
• Kiraya vermiş ise kira kontratının fotokopisi,

2. Sözleşme Yapılması:
Sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak;

Mesken Sözleşmeleri İçin :
• Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
• Önlü arkalı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası,
• Geldiği yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
İşyeri Sözleşmeleri İçin;

Şahıs Adına Yapılacak ise;
• Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
• Vergi levhası fotokopisi,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. Kimlik Numarası,
• Geldiği yere ait Abone (Tesisat No)Numarası,
Şirket adına yapılacak ise;
• Sözleşme yapılacak yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,
• Şirket Kaşesi,
• İmza Sirküleri,
• Vergi Levhası Fotokopisi,
• Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş), Şirket şubesi varsa ve Ticaret Sicil Gazetesinde Şubenin adresi yayınlanmamışsa, Şirketin şube açılış kararı,
• Faaliyet Belgesi,
• Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, TC. Kimlik Numarası, (Vekalet Verenin),
• Yetkili Kişi Veya Kişiler(vekil ise noter onaylı vekaletname), Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, TC. Kimlik Numarası (Vekilin),
• Geldiği yere ait Abone (Tesisat No) Numarası,

NOT: Sanayi Sicil Belgesi olan abonelerin Sanayi İndiriminden faydalanabilmeleri için;
• Kapasite Raporu,
• Sanayi Sicil Belgesi,
nin aslı ile fotokopisini sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir. Sözleşme esnasında hazır olmayan (ilgili yerden çıkarılmamış ) bu belgeler ibraz ettikleri tarihten sonraki 2. ci faturalama döneminden itibaren indirimden faydalanır. Sanayi aboneleri İndirimlerini devam ettirebilmeleri için 2 yılda bir bu belgelerini yenileyerek tekrar sözleşme yaptıkları Müdürlüklerin Abonman Şefliklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

2011 YILI FİYAT TARİFESİDİR

Yukarıda belirtilen ilk defa enerji alacak abonelerden, Sözleşme bedeli ve dağıtım bağlantı bedeli sözleşme gücüne göre tahsil edilir ve sözleşme bedelinin 1 kw bedeli (En az 6 kw’ dır) meskenlerde 13,60 TL, iş yerlerinde 38.30 TL olup; 3,00 TL dosya bedeli, %o 8,25 damga vergisi ve dağıtım bağlantı bedeli 0 -15 kw kadar 51,40TL – 15 -100 kw kadar 117.60 TL, 100 kw dan sonra 149,40 TL ; 0rta Gerilim Abonelerinden 0400 kVA 486,90 TL 400 kVA üzeri 605,10 olarak tahsil edilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver