Bebeklerde Kaka Rengi, Kaka renkleri

Sponsorlu Bağlantılar

Bebeklerde Kaka Rengi, Bebeklerde Kaka renkleri, Bebeklerde Dışkı Renkleri

Dışkı Nedir?
Bebeğinizin ilk dışkısı genelde koyu renkte olur ve bu “mekonyum” yani ilk dı­şkı olarak adlandırılır. Bu genellikle kalın ve yapışkan şeklinde ve yeşilimsi siyah renginde olur. Büyük ihtimal­le bunu ilk dışkıdan sonra görmeyeceksinizdir.

Bebeğiniz sütü yutar ve bu midede asit salgıları sayesin­de sindirilir ve ince bağır­sağa doğru yola çıkar. Sindirilen besin değerleri ve su kan dolaşımı ile birlikte vücutta emi­lir ve gerekli bölgelere iletilir, daha büyük ve sindirilemeyen (lif gibi) kısımlar vücutta yolculuk­larına devam eder. Sindirilemeyen besinler in­ce bağırsağa olan yolculuk­larında biraz tembel davranir ve oyalanarak gitmeye devam ederse, yolcu­luğa birlikte çıktıkları suyun vücut tarafından emile­cek yeterli süresi olur ve bu sebep­le dışkı sert olur. Alternatif olarak, sindirilemeyen kısım vücutta çok çabuk ilerl­erse suyun emilmeye vakti olmaz ve dışarı atılan dış­kı biraz gevşek olabilir. (ishal)

Dışkı ince bağırsaktaki yolculugu esnasında, yolda gider­ken çeşitli sindirim suları ve bakterileri veya diğer kimyasal oluşumları bünyesine katarak ilerler ve bu oluşumlar dışkının renginin ve koku­sunun oluşumunda önemli rol oynarlar.

Anne sütü içeriğinin etkileri:
Yukardaki bilgilere ek olarak, tüketilen yemek çeşidi­inde kakanın renk ve kokusunda fark­lılıklara yol açabilir. Anne sütünün tüm içeriği normalde vücut tarafından tamamen emilmelidir. Bazı za­man­larda anne sütünün emiliminden geriye kalan çok az bir k olur ve bu bebeğin gün­ler boyunca dışkı atmam­asına neden olur. O bir taraftan, anne sütü ile beslenen bir çok bebek her beslenmeden sonra az miktarda ve gevşek dış­kı üretirler, en azından kısa bir sür­eliğine. Biberondan beslenen bebeklerin genelde daha koyu ve daha sey­rek dışkı atmaları beklenir.

Fakat en önemlisi tüm bebeklerin birbirinden farklı ol­du­ğunu algılamaktır. Unutmamak gerekir ki her bebeğin kendi metabolizmasına ve özelliklerine bağlı olarak normal olarak adlandırabi­lecek dışkı çeşiti vardır.

Bebeğinizi 3-4 aydan sonra anne sütü dışın­daki ürünlerle beslemeye başladığınızda, Bebeğinizde yeşilimsi ve farklı renklerde/ oluşumlarda dışkı görülebilir. Bunun kötü bir an­lamı yoktur çünkü bebeğiniz sadece vüc­uduna yeni katılan maddelere alışmaya çalışıyordur. Eğer bu durum devam eder­se bir süreliğine tekrar sadece anne sütü ile beslemeye dev­am ediniz ve kakasındaki oluşumları gözlemleyiniz. Büyük ihtimal­le kakasının normale döneceğini göreceksiniz.

İlgili anne ve babalar için ipuçları­:
Bebeğinizin kakasının rengi değişiyorsa bunda korkulacak bir­şey yoktur. Normal bebeklerde, yeme alışkanlığı ve beslenme modeli değiştikçe dışkısının rengide değişecektir Kaka renginin deği­şimi çok nadir ol­arak bebeğinizde sindirim bozukluğu olduguna işaret gösterilebilir ama bu çok küçük bi­r olasılıktır. Genelde renk değişimi sadece sind­irim artıklarının ince bağırsağa doğru yolculuğu sırasında ön­lerine çıkan sarı/yeşil/kahverengi/turuncu renk pigmentlerinin artıkların içine katılmasıy­la oluşur. Bu renk pigmentleri, yukarıdada belirtildiği gibi sindirim suları, bakteriler (zararsız bakteriler) ve kimyasal oluşu­mlar olabi­lir.

Ne zaman endişelenmelidir?
Eğer bebeğinizin dışkısının rengi kireçli suyu andıran beyaz rengind­eyse, karaciğerinde sindirim görevini üstlenen sindirim suyu eksikliği olabilir.

Eğer dışkı katran karası renginde ise, Sindirim bölgesinde kanayan bir böl­ge ola­bilir ve bu kan ince bağırsakta siyaha dönüşebilir.

Eğer dışkı içinde parlak ve taze kan görülür­se, Anüse çok yakın bir böl­gede kanama olabilir (anüse yakın olduğu için siyaha dönüşmesine vakit olmamıştır).

Tekrar söylemekte yarar görüyoruz, Yeşil, Sarı ve turuncu rengi kaka görülür­­se bunda endişelenecek bişey yoktur. Bu sadece yenilen yemekle ilişkilidir ve sindirim bozuk­luğuyla çok çok nadir ola­rak alakalıdır.

Konuyla ilgili aramalar: turuncu kaka , yeşil kaka , kahverengi kaka , kakanın rengi , dışkının rengi

–> BEBEK SAĞLIĞI VE BEBEK BAKIMI ANA SAYFASINA DÖN <–

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver