Başhekim Yardımcısı (Poliklinik Sorumlusu) Görev Tanımı

UNVANI                       : BAŞHEKİM YARDIMCISI ARANILAN NİTELİKLER : Tıp Fakultesi mezunu olmak.

BAŞHEKİM YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:
Yataklı Tedavi Kurumu Yönetmeliği MADDE: 111’deki görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu görevler;
1.     Baştabip yardımcısı her hususta baştabibe yardım eder ve ona karşı sorumludur.
2.     Baştabibin hizmetle ilgili konularda vereceği emirleri yerine getirir.
3.     Emekli San. ve Resmi Hastaların faturalarının incelenmesi,denetimi ve sorumluluğu. Bu kurumlarla ilgili tüm sorunlar.
4.     Sağlık Kurulu Başkanlığı tanzim ve sorumluluğu,
5.     Konsültan hekim görevlendirilmesi.
6.     Doktor, Hemşire ve diğer personellerin nöbet tanzimi, günlük yoklama  takibi, denetimi ve sorumluluğu.
7.     Polikliniklerin denetim ve sorumluluğu.
8.     Kalite Yönetim sistem proseslerine uygun olarak çalışmak.
9.     Kendine bağlı bölümlerde çıkan uygunsuzluklarda ve hasta şikayetlerinde gerekli Düzeltici ve Önleyici faaliyet çalışmalarını başlatmak.
10.  Açılan Düzeltici veya Önleyici Faaliyetlerin yerine getirilip, getirilmediği ile ilgili Yönetim Temsilcisi ile birlikte  veya ayrı olarak nihai karar vermek.
11.  Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak.
12.  Bölüm hedeflerinin belirlenip izlenmesini ve kalite bölümüne  bildirilmesini sağlar. 
13.  Kendi sorumluluğunda olan bölümlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanmasını destekler. 
14.  Kalite Geliştirme Ekibi ve diğer komitelerin bölümüyle ilgili çalışmalarını koordine eder.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver