Başhekim Yardımcısı (Döner Sermaye Sorumlusu) Görev Tanımı

UNVANI                       : BAŞHEKİM YARDIMCISI ARANILAN NİTELİKLER : Tıp Fakultesi mezunu olmak.
     
BAŞHEKİM YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:
Yataklı Tedavi Kurumu Yönetmeliği MADDE: 111’deki görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu görevler;
1.     Baştabip yardımcısı her hususta baştabibe yardım eder ve ona karşı sorumludur.
2.     Baştabibin hizmetle ilgili konularda vereceği emirleri yerine getirir.

3.      Döner Sermaye gelir tahakkuk memurluğu.

Sponsorlu Bağlantılar

4.     Kalite Yönetim sistem proseslerine uygun olarak çalışmak.
5.     Kendine bağlı bölümlerde çıkan uygunsuzluklarda gerekli Düzeltici ve Önleyici faaliyet çalışmalarını başlatmak.
6.     Açılan Düzeltici veya Önleyici Faaliyetlerin yerine getirilip, getirilmediği ile ilgili Yönetim Temsilcisi ile birlikte  veya ayrı olarak nihai karar vermek.
7.     Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarına katılmak.
8.     Bölüm hedeflerinin belirlenip izlenmesini ve kalite bölümüne  bildirilmesini sağlar.
9.     Kendi sorumluluğunda olan bölümlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanmasını destekler.
10.  Kalite Geliştirme Ekibi ve diğer komitelerin bölümüyle ilgili çalışmalarını koordine eder.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver