Baş Ağrıları, Gerilim Baş Ağrısı

BAŞ AĞRILARI:
Baş ağrıları günlük hayatta hastaların en sık şikayet ettiği problemlerdendir. Bu ağrıların nedenleri beyinde çok cid­di bir patolojiden yutun, boyun kasları­nın aşırı gerilmesine bağlı “gerilim baş ağrıları” diye adlandır­dığımız basit patolojilere kadar ge­niş bir alanda boy gösterir.

Baş ağrısıyla gelen hasta­da önce, ağrıya ek olarak görülebi­lecek “Merkezi Sinir Sistemi bulguları” basit bir nörolojik muayene­yle saptanmalıdır. Ağrı ile beraber görme, baş dönmesi, denge bozuk­lukları, kusma, ağrının gece daha da şiddetlenmesi gibi bulgular veya ağrı­nın ani başlaması, hekim için bir ikaz unsuru olmalı­dır. Her baş ağrısında ağrının sıklık karak­teri sorularak migren olası­lığı anlaşılmalıdır.

Sponsorlu Bağlantılar

GERİLİM BAŞ AĞRISI:
Gerilim baş ağrılarında, hastalar boyun kasları­nın sertliğinden, uzun süre aynı pozisyonda kalınca ağrılanın arttı­ğından, streslerin ağrı­yı arttırdığından yakınırlar. Ön tanımıza uyma­yan klinik bulgular, ağrı beraberin­de nörolojik bulgular olması halinde hasta bir nörolog tarafından değerlen­dirilmek üzere konsülte(sevk) edilmeli­dir.

-ntvmsnbc-

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver