Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü olan üniversiteler, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Bölümü hangi üniversitelerde var? 2013-2014

Üniversiteye hazırlanan adaylar için, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği hakkında çeşitli kaynaklardan en yeni bilgileri derledik. Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği mesleğine karar vermeden önce bu bilgileri göz önünde bulundurmanın yararlı olacağını düşünüyoruz

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği

Sponsorlu Bağlantılar

Genel Tanım:

Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği programı, iç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların hayatını inceler, avlanma yöntemlerini belirler, su ürünleri işleme ve değerlendirme teknolojisi, genel oşinografi ve gemi yapımı, onarımı, yönetimi ile sualtı tekniği konularında çalışacak insan gücünün yetiştirilmesini sağlar,  gerekli araştırmaları yapar.

Faaliyet Alanları:

Yurt içinde ve yurt dışında su ürünleri alanında, deniz ve iç sularda faaliyet gösteren her türlü kamu ve özel kuruluşta görev alabilirler. Ayrıca çeşitli kredilerden yararlanmak suretiyle su ürünleri yetiştirme çiftlikleri kurarak ve su ürünleri avcılığına yönelerek yurt ekonomisine girişimci olarak katkıda bulunabilirler.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Coğrafik özelliklerine rağmen balıkçılık sektörü ülkemizde yeni yeni gelişmekte olup devlet desteğiyle bu alanda yapılan yatırımlar gün geçtikçe artmaktadır, gelecek 10 yılda bu mesleğin daha da önem kazanacağı beklenmektedir.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:

Yenilikleri izleme ve uygulama konusunda duyarlı olması

Sistemli ve düzenli çalışma konusunda istekli olması

Fen bilimlerine (özellikle mekanik ve zoolojiye) ve ekonomiye ilgi duyması

Araştırmaya yönelik çalışmalar yapmayı sevmesi

İkna yeteneğinin ve iletişim becerisinin yüksek olması

İşbirliğine açık olması

Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi olması

Açık havada çalışmaktan hoşlanması gerekir.

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ (MF–4)

ÜNİVERSİTE ADI Öğretim Şekli 2009 TABAN PUAN 2009 0,8 BAŞ SIRA 2010 TAHMİNİ P.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    220,196 365,000 333,191

ORDU ÜNİVERSİTESİ   208,958 369,000 316,186

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  (İÖ) 190,721 373,000 288,590

ORDU ÜNİVERSİTESİ (İÖ) 188,192 373,000 284,764

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver