Bakteriyemik Preseptal Sellülit

Bakteriyemik preseptal sellülit sıklıkla 18 aydan kü çük süt çocuklarında görülür ve genellikle öncesinde birkaç gün süren viral bir üst solunum yolu infeksiyonu vardır.  Mikroorganizmanın sıklıkla nasofarinksde bir giriş kapı sından hematojen yolla yayılımı söz konusudur.3 Vücut ısısı aniden artar, 39°C üzerine çıkar ve göz kapaklarında aniden başlayan ve hızla ilerleyen şişme görülür. Şişlik genellikle üst ve alt göz kapağının iç kantusunda başlar ve 12 saat içinde göz küresini kapatabilir. Tutulan göz kapa ğında eritem ve şişlik tipiktir ve sıklıkla ağrı eşlik eder. Görmede değişiklik, proptosis, ve göz hareketlerinde bo zukluklar gibi orbital infeksiyon bulguları yoktur.1-3 Eğer göz kapakları açılamıyor ve göz hareketleri değerlendiri- lemiyorsa orbital kompütarize tomografi (CT) gerekli olabilir. Orbital tutulum şüphesi varsa oftalmolojik konsultasyon önerilir. İzole preseptal sellülitde CT genel likle gereksizdir.Primer bakteriyemi sonucu meydana gelen preseptal sellülitte özellikle 3-36 ay arası çocuklarda olmak üzere yüksek olasılıkla Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) etkendir.1 Haemophilus influenzae tip b (H. influenzae tip b) de bakteriyeminin sık bir nedeni olmasına rağmen konjuge H. influenzae aşısı yapılan ülkelerde na dirdir. H. influenzae tip b santral sinir sistemine (SSS) yayılma riski yüksek olduğu için özellikle tehlikelidir. Kesin bakteriyolojik tanı genellikle organizmanın kan kültüründe üremesi ile konulur.1,2Adenovirüs çocuklarda preseptal sellülitin diğer bir sık nedenidir. Adenovirusun çocukluk çağı preseptal sellülitin ayırıcı tanısında düşünülmesi önemlidir, çünkü tablo kendisini kısıtlayıcı olmasına rağmen bazen bakteri- yel infeksiyonu taklit edebilir. Adenovirus, seröz olabilen karakteristik bol akıntısı ile tanınabilir. Göz kapağı şişmesi belirgin olabilir ama eritem genellikle minimaldir. Büyük çocuklarda preaurikular lenfadenopati sıklıkla meydana gelir ve kemosisle birlikte veya birlikte olmaksızın belirgin konjuktival hiperemi ve subkonjuktival hemoraji meydana gelebilir. Birlikte punktat keratopati olan vakalarda fotofobi de fark edilebilir. Öyküde son zamanlarda diğer infekte kişilerle temas sıklıkla vardır. înfeksiyonun aile üyelerine, sağlık personeline ve diğer temaslılara bulaşı önlenmelidir.1

Preseptal sellülit Orbital sellülit
Patogenez Travma veya bakteriyemi Sinüzit
Ortalama yaş 21 ay 12 yaş
Klinik durum Periorbital endurasyon, eritem, sıcaklık, hassasiyet Proptosis, kemozis, oftalmopleji, görme keskinliğinde azalma
Bakteri Travma: S. aureus, Grup A Streptokok S.pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, S. aureus,
Bakteriyemi: S. pneumoniae, H. influenzae Grup A Streptokok, Anaeroblar

Bir yaşın altındaki bakteriyel preseptal sellülitli çocuk ların hastaneye yatışı düşünülmelidir. Sistemik toksisite bulgusu olan çocukların ve H. influenzae tip b’ye karşı bağışıklanması yetersiz olan çocukların da hospitalizasyonu önemlidir. Sistemik toksisite bulguları olan ve çok küçük yaştaki çocuklar için sepsis çalışması yapılmalıdır. Bu hasta larda menenjit riski olabileceği ve 12-15 aydan küçüklerde muayenede meningeal bulgular minimal olabileceği veya olmayacağı için lomber ponksiyon (LP) yapılması önerilir. Beyin omurilik sıvısı (BOS) bulguları bozuk olan çocuklarda kültür ve antibiyotik duyarlılık sonuçları çıkana dek vankomisin ve seftriakson kullanımı gerekir. BOS bulguları normal olanlarda sadece seftriakson kullanılabilir.2 Belirgin düzelme olduktan ve ateş düştükten sonra tedavi oral yolla 10 güne tamamlanabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver