Bahçe Ziraat Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Bahçe Ziraat Teknikeri Maaşları Ne Kadar Bahçe Ziraat Teknikeri Mesleği Nedir

Bahçe Ziraat Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Bahçe Ziraat Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Bahçe Ziraat Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Bahçe Ziraat Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Bahçe Ziraat Teknikeri Mesleği

TANIM

Sebze ve meyve kısmen de süs bitkilerinin üretimi ve ürünlerin pazarlaması alanında çalışan kişidir.

GÖREVLER

Bahçe teknikeri, bahçe tarımı alanında uzmanlaşmış ziraat mühendislerinin gözetimi ve denetimi altında,

Bilimsel yöntemlerle budama, ayıklama, gübreleme, ilaçlama işlerinde çalışır,
Sebzeciliğin ve meyveciliğin bilimsel yöntemlerle yapılması için araştırmalar yapar,
Sebze ve meyveleri hastalıklardan korunmak için önlemler alır,
Ambalajlama ve pazarlama ile ilgili karşılaşabilecek sorunlara çözümler bulmaya çalışır.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Traktör,
– Toprak işleme ekipmanları,
– Budama ekipmanları,
– Aşılama ekipmanları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bahçe tarımı teknikeri olmak isteyenlerin;

Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
Bedence arazide çalışabilecek kadar sağlıklı,

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bahçe tarımı teknikerleri tüm işlerini açık havada yürütürler. Çalışırken çiftçilerle, ziraat teknisyenleri ve ziraat mühendisleri ile iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek Yüksekokullarının “Bahçe Tarımı” bölümlerinde verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Biyoloji,
Kimya,
Fizik.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Meslek liselerinin “Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Zeytin Teknolojisi, Ziraat”alanından mezun olanlar “Bahçe Tarımı” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-6” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; zirai botanik, kimya, genel meyvecilik, genel sebzecilik, bağcılık, budama, aşılama sulama, tarımsal mekanizasyon, hastalıklarla mücadele, tarımsal ekonomi, süs bitkileri yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, muhafaza teknikleri, bilgisayar ve programlama gibi dersler okutulur.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Bahçe Ziraatı Teknikeri Ön Lisans Diploması ve “Bahçe Tarımı Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Bahçe tarımı teknikeri, kamu ve özel sektöre ait tarımsal işletmelerde çalışırlar.
Kendi bahçe ve sera işletmelerini kurarlar.
Bahçe tarımı hiçbir zaman geçerliliğini yitirmeyen insanların sürekli ihtiyaç duyduğu ürünlerin yetiştirilmesi açısından her zaman gereksinim duyulan bir meslektir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yükseköğrenim ve harç kredisinden ve öğrenci yurtlarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Mezuniyet sonrasındaki kazanç çalışılan işyerine ve yapılan işe göre değişiklik göstermektedir. Asgari ücretin 3-4 katına kadar aylık ücret alabilmektedir.
Özel sektörde, çalışma durumu, çalışkanlık, tecrübe, teknolojiye açık olma, mesleğin erbabı olunması durumlarında her an iş bulabilirler.

MESLEKTE İLERLEME

Bahçe tarımı teknikeri önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Bağcılık.

EK BİLGİLER

DERS TANIMLARI
BOTANİK: Botaniğin tanımı ve ayrıldığı bilim dalları, hücrenin yapısı, hücre çeperindeki geçitler, hücre zarı sitoplazma hücre organizmaları ve plastitleri, hücre bölünmesi, amitoz, mitoz, mayoz dokunma tanımı ve tipleri, meristem dokular, sürekli dokuları, prankima dokusu, koruyucu doku, stoma-lentisel, destek doku, iletken doku, bez ve salgı doku, organ bilimi, büyüme organları gövde tomurcukları, yaprak, kök, üreme organları, çiçek, meyve, tohum, bitki fizyolojisi, metebolizma fizyolojisi, büyüme gelişme fizyolojisi, hareket fizyolojisi.
TOPRAK BİLGİSİ: Tarihi bilgiler, toprak biliminin memleketimizdeki gelişimi, toprak biliminin mahiyeti, toprağın genel yapısı, toprak anameteryali, mineral anameteryali, yerli meteryal, taşınmış meteryal, organik anameteryal, toprakların oluşması, toprakların oluşmunda fiziksel parçalanma ve dağılma, toprakların oluşmasında kimyasal ayrışma, toprakların oluşmasında yapıcı ve birleştirici olaylar, toprakların oluşmasında etki yapan faktörler, toprakların oluşumunda önemli olaylar, toprakların sınıflandırılması, toprağın fiziksel özellikleri, toprak tekstütü, toprak rengi, toprak sıcaklığı, toprak strüktrü, toprak ve su, toprakta suyun tutulma mekanizması, toprakta su çeşitleri, toprakta su miktarının ölçülmesi, toprakta suyun hareketi, toprakta suyun kaybı, bitki beslenmesi ve su, toprakların kimyasal özellikleri, toprak canlıları ve toprağın fizyolojik özellikleri konularında ayrıntılı bilgiler verilir.
BAHÇE BİTKİLERİ FİZYOLOJİSİ: Bitki fizyolojisinin tanım amaçları, bitki fizyolojinin bölümleri, bitkilerin su alımı, hücrelerin su alımı, difizyon olayı, osmoz olayı, suyun bitkiler tarafından aktif ve pasif alınması, bitkide su kaybı olayı, transpasyon, evarprasyon, transprasyon ölçe metotları, gutasyon olayı, kemosentez olayı, bitkilerde solonum olayı, bitkilerde farklı organik maddelerin biosentezleri, ve depo edilmeleri, bitkilerde büyüme ve hareket fizyolojisi, bitkisel hormonlar.
BAHÇE BİTKİLERİNE GİRİŞ: Bahçe bitkilerinin tanımı ve sınıflandırılması, bahçe bitkilerinin ülke ekonomisindeki yeri, bahçe bitkilerinin biyolojik özellikleri bahçe bitkilerinin ekoloji istekleri, bahçe bitkilerinin tesisi, bahçe bitkilerinin yıllık bakım işleri konularında bilgi verilir.
MATEMATİK: Kümeler, sayılar, özdeşlikler, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyon kavramı, doğrusal fonksiyon, ikinci dereceden fonksiyonlar, rasyonel, cebirsel ve parçalı fonksiyonlar, üsttel ve logaritmik fonksiyonlar, limit ve süreklilik türev kavramı,
TÜRK DİLİ: Dilbilgisi ve Türk dili, dilin mahiyeti, dil-kültür münasebeti, dilin doğuşu, tasnifi ve bazı hususlar Türk yazı dilinin tarihi gelişimi, Türklerin kullandığı yazı sistemleri, Türk dilinin ilk şaheseri, ses bilgisi, Türkçe kelimelerin ses özellikleri, kelime bilgisi, isim ve isim soylu kelimeler, fiiller, cümle bilgisi,
ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ: Tarih nedir, niçin öğrenilmelidir, Türk tarihinin bölümleri ve inkılap tarihinin tüm gelişmeleri ayrıntılı ve geniş olarak anlatılır.
YABANCI DİL: KARNEL ONE takip edilmektedir. İstatistik, istatistik kelimesinin anlamı , istatistiğin anlamı, istatistiğin konusu, istatistiğin tarihçesi, istatistiğin önemi, temel kavramlar, derleme çeşitleri, derleme araçları, derlemenin uygulanması, sınıflama, grupluma, seri çeşitli vb. konular da bilgi verilir.
MEYVE YETİŞTİRME TEKNİĞİ: tohumla çoğaltma, tohumla çoğaltmanın amacı ve sınırları, tohumların alınması, tohumların muhafazası, tohumların dinlenme fizyolojisi, tohumların çimlendirme teknikleri, çimlenmeyi ayartıcı ve hızlandırıcı yöntemler, tohumların ekilmesi, aşı ile çoğaltılması, aşının amaçları, aşılarda başarı sırları, uyuşmazlık, çelik ile çoğaltma, çeliklerin sınıflandırılması, çelikle çoğaltma ile ilgili sorunlar, çelikle çoğaltmada kullanılan hormonlar ve uygulama tekniği, çelikle muhafaza edilmeleri, çeliklerin dikilme ve bakımları vb. konularda bilgiler verilir.
AŞILAMA TEKNİĞİ: Aşının önemi ve başarı sınırları, aşıda kaynaşma ve yollar oluşumu, aşı uyuşmazlıkları, göz aşıları ve uygulama tekniği, kalem aşıları ve uygulama tekniği, aşı kalemlerinin seçilmeleri, genel uygulama konularında bilgiler verilir.
EKONOMİ: Arzın tanımı, arz yasası, arz şedürü ve arz eğrisi, piyasa arz eğrisi, arzı etkileyen diğer etkenler, arzda değişmeler, piyasa eğrisi, piyasa dengesi, talep teorisi ve tüketici dengesi, toplam fayda, marjinal fayda, marjinal fayda yaklaşım, farksızlık eğrileri yaklaşımı, üretim teorisi ve firma dengesi, kısa dönem ve azalan verimler konularında bilgiler verilir.
BUDAMA TEKNİKERİ: Meyve ağaçlarının çeşitli organları ve bunların işlevleri,kökler,gövde ve dallar,yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında meyve dalları,sert çekirdekli meyve ağaçlarında meyve dalları,gözler,meyve ağaçlarında budama budamanın tanımı ve amaçları,budamanın fizyolojik esasları budama zamanı,kış budama zamanı ,yaz budama zamanı,meyve ağaçlarına verilecek şekiller, goblen şekli ve uygulaması,doruk dalı şekli ve uygulaması,değişik doruk dalı şekli uygulaması şekli,piramit şekli ve uygulaması,meyilli dalı palmet şekli ve uygulaması,kordon şekli ve uygulaması,ürün budaması.
KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ: Kültür mantarı hakkında genel bilgiler,Dünyada ve Türkiye de kültür mantarı üretimi,mantarın sistematikteki yeri,mantar yetiştirme yerleri ve sistemleri mantar yetiştirme yerleri,mantar yetiştirilebilecek yerler,modern mantar işletmeleri,mantar yetiştirme sistemleri,mantar üretim tekniği,komposto hazırlığı,komposton pastörizasyonu ve dezenfeksiyonu,misel ekimi,misel ön gelişme dönemi,örtü toprağı ve toprak örtümü,şapka oluşumu ve hasta dönemi kültürel işlemler,mantar hastalık ve zararları.
SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ TEKNİĞİ: Sebzenin kavramı, sebzeciliğin tarihçesi,Sebzelerin insan sağlığı ve beslenme açısından önemi,insan başına düşen sebze gereksinimi,sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri,sebzecilik alanı ve elde edilen ürün miktarı,Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri,sebzecilik işletme şekilleri ekolojik faktörler,sebze bahçesinin kurulması,mekanizasyon, toprak işleme, sulama, gübreleme, ekim nöbeti, yastıklar sebzelerde çoğalma şekilleri ile ilgili bilgiler verilir.
GENEL BAĞCILIK: Asmanın ana vatanı ve bağcılığın tarihçesi, üzümlerin sınıflandırılması, botanik sulama,ticari sınıflandırma, üzümün besin değeri ve insan sağlığı açısından yararları, asmanın ekolojik istekleri,Dünya ve Türkiye bağcılığı, Türkiye deki bağcılığın ulusal ekonomi içindeki yeri, Türkiye de bölgelere göre bağcılığın durumu asmanın morfolojik yapısı, asmanın fizyolojisi, asmanın anatomisi, asmanın çoğaltılması, bağ tesisi, bağlarda uygulanan kültürel işlemler konusunda ayrıntılı dersler anlatılır.
EKONOMİ: Ekonominin tanımı, ekonominin yönetimi ekonominin amaçları, ekonominin bölümleri, ekonominin tarihsel gelişimi, ihtiyaç ve özellikler, mal ve hizmet mal türleri, fayda değer ve fiyat, üretim ve üretim faktörleri, ekonomik birimler, temel ekonomik sorunlar, alternatif ekonomik sistemler, kıtlık ve tercih, tercih ve fırsat maliyeti, üretim imkanlar, eğrisi, piyasa ve fiyatlar, bireysel talep, piyasa talep eğrisi, talebi etkileyen diğer etkenler, talepteki değişmeler,talep edilen miktardaki değişme ile talepteki değişme
BAHÇE BİTKİLERİNİN GÜBRELENMESİ: Gübre kullanımının nedenleri ve önemi, gübrelerin tanımı ve sınıflandırılması, organik gübrelerin özellikleri, azotlu gübrelerin özellikleri, fosforlu gübrelerin özellikleri, kompoze gübrelerin özellikleri, gübreleme zamanı ve özellikleri, bazı kültür bitkilerinin (Meyve ve sebze türlerinin)gübrelenmesi gübre kullanımını etkileyen faktörler, toprakların gübre ihtitacının belirlenmesi konularında bilgiler verilir.
BAHÇE BİTKİLERİ ISLAHI: Bitki ıslahının tanımı ve amaçları, gen merkezleri, uyuşmazlık ve uyuşmazlık şekilleri, kısırlıklar, partenokarpi, apopami, bitki ıslahı teknikleri, melezleme ve melezlemenin yapılışı, seleksiyon ve seleksiyonun önemi,seleksiton yöntemleri,yabancı döllenen bitkilerde ıslah metotları,introdiksiyon, seleksiyon, tüm bitkilerde uygulanan ıslah metotları, mutasyon ıslahı-özel meyve ıslahı ve amaçları.
SÜS BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TEKNİĞİ: Bitkilerin tanımı süs bitkilerinin sınıflandırılması, dış mekan süs bitkileri, iç mekan süs bitkileri, süs bitkilerinin ekolojik istekleri, süs bitkilerinin üretim tekniği, süs bitkilerinde kültürel işlemler.
BAHÇE ÜRÜNLERİNDE MUHAFAZA PAZ. HAZ.: Bahçe ürünleri ve genel özellikleri, meyve ve çiçek gelişim eğrileri ve hücresel gelişmeler,bahçe ürünlerinde fizyolojik gelişmeler,meyve ve sebzelerde döküm olayları,meyve ve sebzelerde hasat, hasat zamanının saptanması, hasat zamanının ürüne etkileri, hasat olgunluğu, hasadın yapılışı, pazarlama ve standardizasyon, ambalajlama ve ambalajlama işlemleri.
BAHÇE ÜRÜRNLERİNDE MUHAFAZA VE PAZARLAMA HAZIRLIKLARI: Ürünlerde hasattan sonra meydana gelen kayıplar ve önleme yolları, fizyolojik bozukluklar ve önlenmesi, Bahçe ürünlerinin depolanması, teknikleri, ürünlerin pazara taşınma işlemleri.
BİLGİSAYAR: Bilgisayara giriş, donanım ve yazılımların tanımı, işletim sistemlerinin anlatılması, kişisel bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemleri ve özellikleri, Dos işletim sistemi ve komutların tanıtılması, windows işletim sistemleri hakkında konuların detayları.
BAHÇE BİTKİLERİNİN ZARARLILARI: Böceklerin dış, Böceklerin vücut duvarı, thorax ve uzantıları, Abdomen ve uzantıları, iç organların yapı ve işleyişi, böceklerde üreme ve gelişme, böceklerde üreme şekilleri, böceklerde gelişme, böcekler ile savaşım, önemli bahçe bitkileri zararlıları, coleoptera, dıptera, heteroptera, homoptera, Htmenoptera, lepidoptera, thysanoptera v.b konularda bilgiler verilir.
BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI: Fitopatolojinin tarihçesi, bitki hastalıklarının önemi, fitopatolojinin tanımı ve hastalıkların sınıflandırılması, fitopatolojinin bölümleri, sistematoloji, nekrotik simptomlar, hipoplastik simtomlar, hiperplastik simptomlar, etioloji, parazitler olmayan hastalık etmenleri parazitler hastalık etmenleri, epidemiyolojipatoloji, bitki hastalıklarından korunma, önemli bahçe bitkileri hastalıkları,
BAHÇE BİTKİLERİ HASTALIKLARI: Turunçgil hastalıkları, elma hastalıkları, armut hastalıkları, sert çekirdekli meyve hastalıkları, ceviz hastalıkları, bağ hastalıkları, sebze fide hastalıkları, domates, biber, fasulye hastalıkları, hıyar, kavun, karpuz, kabak hastalıkları.
BAHÇE BİTKİLERİ SULAMASI: Sulamanın tanımı toprak su ilişkileri, toprağın su alma hızı, sulama su ihtiyacı ve bitki su tüketimi, sulama şebekelerini planlama ve projeleme prensipleri, sulama suyun kalitesi gibi konularda öğrencilere bilgiler verilir.
ASMA FİDANI ÜRETİM TEKNİĞİ: bağcılığın ekonomi değeri ve üzümün insan beslenmesindeki değeri, asmanın morfolojisi, anatomisi ve fizyolojisi, eski ve yeni bağcılık kavramı, asmanın çoğaltılması, tohumla çoğaltılması, daldırma ile çoğaltılması, çelik ile çoğaltılması, yerli asma fidanı üretimi, aşı ile çoğaltılması, dış mekan aşıları, iç mekan aşıları, aşılı asma fidanı üretimi, doku kültürü ile üretme, Amerikan asma araçlarının özellikleri, Türkiye de bağcılığın sorunları ve çözümüne ilişkin öneriler.
MEYVE FİDANI ÜRETİM TEKNİĞİ: Fidanlıkların kurulması, fidanlıkta üretim şekilleri, fidanlıkta ağaç yetiştirilmesi, ağaçların aşı ve terbiye parsellerine nakil ve bakımı, ağaçların aşılanması, kalem ve göz aşılarında aşı tutumunu etkileyen faktörler, aşılı fidanların bakımı, aşılı fidanların sökünü ve şahsa hazırlanması, yurdumuzda fidan üretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konularında öğrencilere bilgiler anlatılır.
BAHÇE MEKENİZASYONU: Toprak işleme alet ve makinaları, gübre dağıtım makinaları, bahçede ve tarlada kullanılan faktörler, fide ekim ve dikim makinaları, bitki koruma bakım makinaları, meyve yetiştiriciliğinde budama ve aşı makinaları, bağcılıkta kullanılan temel makinalar, hasat makinaları,
ÖRTÜ ALTI SEBZE: Alçak plastik tünelleri, genel seracılık, özel seracılık vb. konularda öğrencilere ayrıntılı açıklayıcı bilgiler verilir.
UYGULAMALI ÜRETİM TEKNİĞİ: Bu derste öğrencilere bahçe bitkilerinde kullanılan üretim teknikleri hakkında pratik bilgiler uygulamalı olarak gösterilmektedir. Aşı ile çoğaltma yöntemleri, çelik ile çoğaltma yöntemleri, daldırma ile çoğaltma yöntemleri, tohum ile çoğaltma yöntemleri,
ÖLÇME BİLGİSİ: Ölçme bilgisinde kullanılan birimler, dik çıkma dik inme ve eğim ölçme yöntemleri, niyelman ve niyelman aletleri iki nokta arasındaki yükseklik farkının bulunması, niyelman karneleri ve düzenlenmesi Nivove teodilit ölçme aletlerinin tanıtımı ve ölçme teknikleri, arazi tasfiyesi ve tasfiye hesaplar, gibi konularda bilgiler verilir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

Meslek elemanları,
Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme) Yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu-2008,
Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK KURULUŞLAR

İlgili eğitim kurumları,
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il
veya şube müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver