Bağcılık Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Bağcılık Teknikeri Maaşları Ne Kadar Bağcılık Teknikeri Mesleği Nedir

Bağcılık Teknikeri Nasıl Olunur Bağcılık Teknikeri Ne İş Yapar Bağcılık Teknikeri Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Bağcılık Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Bağcılık Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Bağcılık Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Bağcılık Teknikeri Mesleği

TANIM

Kaliteli üzüm yetiştirilmesi ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin üretilmesinde ziraat mühendisine yardımcı olarak çalışan kişidir.
GÖREVLER

· Yetiştirilecek üzüm cinsine uygun toprağı ve asmayı seçer,
· Asmaları aşılar, toprağı gübreler,
· Asmaları zararlılardan korumak için ilaçlama, zararlı otları temizleme gibi önlemler alır,
· Üzümlerin toplatılıp, kurutulması için uygun zamanı ve yeri belirler,
· Üzümleri yaş ve kuru olarak pazarlar,
· Üzümlerin işlenerek şarap, sirke, şıra, meyve suyu yapılması ile ilgili işleri yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

· Üzüm asması,
· Asmaları dikmek için kazıklar, kazıkları bağlamak için teller,
· Bel, çapa,
· Bağ makası,
· Haşere ilaçları,
· İlaç püskürtme makinesi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bağcılık teknikeri olmak isteyenlerin;
· Biyolojiye, özellikle botaniğe ilgili ve bu alanda başarılı,
· Açık havada çalışmaktan, bitki üretmekten hoşlanan,
· Bedence sağlıklı ve dayanıklı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Bağcılık teknikeri bazen açık havada, bazen kapalı ortamlarda çalışır. Çalışırken ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, meslektaşları ve tüketicilerle iletişim halindedir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Bağcılık” bölümlerinde verilmektedir.
· Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir MYO – Manisa
· Sütçü İmam Üniversitesi İslahiye MYO – Kahramanmaraş
· Mersin Üniversitesi Mut MYO.
· Mustafa Kemal Üniversitesi Kırıkhan MYO – Hatay
· Selçuk Üniversitesi Hadim MYO – Konya

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER
· Fen dersleri.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
· Lise veya dengi okul mezunu olmak,
· Meslek liselerinin “Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi ve Ziraat ” alanından mezun olanlar “Bağcılık” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olanlar/olacaklar kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS-6” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.

Eğitim süresince; Matematik, Teknik Resim, Zirai Botanik, Zirai Meteoroloji, Bağ Hastalıkları, Analitik Kimya, Ekonomi, Bağ Ekolojisi, Asmanın Tanımı, Bağ Zararlıları, Asmanın Beslenmesi ve Gübrelenmesi, Bağlarda Yabancı Otlar, Toprak Bilgisi, Bağ Tesis Tekniği ve Bakımı, Asma Fidanı Yetiştirme Tekniği, Şarap ve Şıra Teknolojisi, Uygulamalı Bağcılık, Bilgisayar Programlama, Bağ Klon Seleksiyonu, Üzüm Değerlendirme ve Ekspertiz, Bağlarda Mekanizasyon derslerini alırlar.

Bağcılık programında amaç, daha çok uygulayıcı olarak, iyi kalitede üzüm yetiştirmek için toprağın ve asmanın seçilmesi, asmaların bakımı ve beslenmesi, üzümlerin toplanması, yaş ve kuru olarak pazarlanması, şıra ve şarap yapımı gibi işlerin yürütülmesinde ziraat mühendisleri ile birlikte çalışacak bağcılık teknikeri yetiştirmektir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara Bağcılık Ön Lisans Diploması ve “Bağcılık Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

· Bağcılık teknikerleri kamu ve özel sektöre ait bağlar, şarap ve meyve suyu fabrikaları, Tarım Bakanlığına bağlı Bağcılık Araştırma Enstitülerinde çalışabilirler.
· Ülkemizin bir tarım ülkesi olmasına karşın, ne yazık ki ziraat alanında yetişmiş elemanların işe yerleştirilmeleri oldukça güç olmaktadır. Ancak, teknik ziraatın gelişmesiyle bu alanda yetişmiş, bilgili elemanlara ihtiyaç artmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca yüksek öğrenim ve harç kredisinden ve yurtlarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Mezuniyet sonrasındaki kazanç çalışılan işyerine ve yapılan işe göre değişiklik göstermektedir. Asgari ücretin 3-4 katına kadar aylık ücret alınabilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Bağcılık ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde “Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

EK BİLGİLER

DERS TANIMLARI
Matematik: Kuvvetler kökler, kombinasyon hesapları, aritmetik dizi, geometrik dizi, logaritma, fonksiyon ve limitler, integral, trigonometrik fonksiyonlar verilmektedir.
Teknik Resim: Teknik elamanlarının ortak dili olarak nitelendirilen teknik çizimin, temel bilgileri “Teknik Resim” dersinin içeriğini oluşturmaktadır. Buna göre; teknik çizim araç ve gereçleri önemli geometrik çizimler, izdüşüm ve yöntemleri, görünüş çizimleri, kesit yöntemleri, ölçek ve ölçülendirme, perspektif yöntemleri konuları üzerinde genel bilgiler verilmektedir.
Zirai Botanik: Bitki hücresi ve organların yapısı ve fonksiyonu açıklanmaktadır. Daha sonra dokulara geçilmekte iletim dokusu, destek dokusu, deri doku, salgı doku ve parankima dokuları ve Fonksiyonları izah edilmektedir. Son olarak, organların (kök, gövde, yaprak, çiçek ve meyve) morfolojik ve anatomik özellikleri incelenmektedir.
Zirai Meteoroloji: Meteorolojinin tanımı ve önemi açıklandıktan sonra atmosfer ve yapısı meteoroloji ve tarımsal meteoroloji istasyonları, radyasyon,tarımsal meteoroloji elemanları hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyen meteorolojik olaylar ve kültür bitkilerinin korunması, yaprak indisi, fenoloji, çeşitli tarımsal ürünlerin tahmini, uygulamalı tarımsal meteoroloji ve meteorolojik aletler üzerinde pratik çalışma ve gözlem yöntemleri konuları ayrıntılı olarak verilmektedir.
Asmanın Tanımı I: Bu derste bağcılık hakkında genel bilgiler verildikten sonra, bu tarım kolunda yetiştirilen asmanın kök, gövde, yaprak, çiçek ve salkım gibi organları tanıtılmakta, ayrıca meristem, paranşim, deri destek ve iletim dokuları ile köklenme, sürgün gelişmesi, yaprak çiçek ve meyve fizyolojisi anlatılmaktadır.
Bağ Hastalıkları: Ülkemiz bağlarında görülen hastalıkları her yönüyle tanıtmayı amaçlayan bu derste önce genel fitopatoloji çerçevesi içinde öğrenciye hastalık ve hastalık etmeni kavramları öğretilmektedir. Bundan sonra bağ hastalıkları; yaygınlık, belirtiler, etmenin biyolojisi ve savaşım başlıkları altında teorik ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Derste, asma fidanlıklarında ve üzüm depolarında görülen hastalıklara da yer verilmektedir.
Analitik Kimya: Analitik kimya dersinde, aşağıdaki konular işlenmektedir. Çözeltiler ve konsantrasyon, pH ve pH hesapları, Tampon çözeltileri, Kimyasal Denge ve iyonlaşma yüzdesi, Hidroliz Gravimetrik ve volumetrik analizler.
Ekonomi: Bu derste mikro ekonominin konuları, bağcılık işletmelerinden örnekler verilerek, incelenmektedir. Başlıca konular; ekonomi terimleri temel ekonomik sorunlar. Başlıca ekonomi terimleri arz ve talep kanunu, tüketim teorisi, üretim teorisi, tam rekabet, tekel, eksik rekabet ve oligopol piyasalarında firma dengesi, milli gelir ve milli gelirin bölünüşü, üretim faktörleri Türkiye’nin bağcılık ekonomisi ve bağ işletmelerinde maliyet hesabı vb.

EK BİLGİLER

Bağ Ekolojisi: Bu derste asmanın yaşamında etkili olan iklim faktörlerinden sıcaklık, güneşlenme, yağış ve hava nemi ile toprak faktörlerinden toprağın fiziksel ve kireç, tuzluluk gibi kimyasal özellikleri hakkında bilgiler verilmekte, bir yerde bağ yetiştirilirken bu yönden dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılmaktadır.
Asmanın Tanımı: Bu derste bağcılıkta yetiştirilen amerikan asma anaçları ve üzüm çeşitleri tanıtılmakta-dır. Bu amaçla sürgün, yaprak ve salkım özellikleri anlatılmakta, üzüm çeşitlerinin bağcılıkta hangi amaçla kullanmaya uygun oldukları belirtilmektedir.
Bağ Zararlıları: Bağlarda zararlı hayvansal organizmaların tanıtıldığı bu derste zararlılar sistematik bir dizi halinde anlatılmakta, biyoloji ve zarar şekilleri uygulamalı olarak açıklanmaktadır. Zararlılara karşı mücadele yöntemleri ayrıntılı olarak verilmekte, ayrıca bağlarda zararlılara karşı entegre mücadele program modelleri üzerinde durulmaktadır.
Asmanın Beslenmesi ve Gübreleme: Bu derste, bağların gübrelenmesinde kullanılan organik ve inorganik gübrelerin özellikleri, asmanın topraktan kaldırdığı besin maddesi miktarları, asmada makro ve mikro besin elementi noksanlıkları, gübrelerle verilen çeşitli besin maddelerinin asmada gelişme ve ürün miktarına etkileri, bağların gübrelenmelerinde kullanılacak gübrelerin çeşit, zaman ve miktarlarının tayininde dikkate alınacak faktörler incelenmektedir.
Bağlarda Yabancı Otlar: “Yabancı ot nedir?” ve yabancı otların meydana getirdiği, direkt ve in direkt zararlılar açıklanmaktadır. Bunu izleyen bölümde yabancı otların çoğalma ve yayılma yolları açıklanmaktadır. Bu genel bilgilerden sonra yabancı otlarla mücadele yöntemleri açıklanmaktadır. Ayrıca selektif yabancı ot mücadelesi ve bunu etkileyen faktörler verilmektedir. Bunlara ek olarak bağlarda görülen yabancı otlar tanıtılmakta ve mücadelesine ilişkin bilgiler verilmektedir.
Toprak Bilgisi: Toprağı meydana getiren kaya ve mineraller; toprağın oluşumunda rol oynayan fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylar; Kil Mineralleri, Toprakların fiziksel özellikleri (tekstür, stürüktür, pororize ve toprak ağırlığı, topraktan renk), toprak ve su toprak reaksiyonu, toprağın kimyasal özelliği, toprak organizmaları, organik madde, toprağın oluşumu, toprak ana materyali, toprak profili, toprak sınıflandırıl-ması, topraktaki besin elementleri, toprak erozyonu ve korunumu, toprak ve su analizleri.
Bağ Tesis Tekniği ve Bakımı I: Bu derste bağ tesis edilecek yerin seçilmesi, toprağın hazırlanması fidan dikilecek yerlerin işaretlenmesi, fidan dikimi yeri, tesis edilen bağda toprak işlemesi, fidanların terbiyesi konuları uygulamalı olarak öğretilmektedir.

EK BİLGİLER

Asma Fidanı Yetiştirme Tekniği: Bu derste yerli asma fidanı yetiştirilmesi, amerikan asma anaçlarının yetiştirilmesi, asma fidan aşılama tekniği, fidanların yetiştirilmesi ve fidan ambalaj tekniği öğretilmektedir.
Şarap ve Şıra Teknolojisi: Şarabın tarihçesi, dünya ve ülke ekonomisindeki yeri şaraplık üzüm çeşitleri ve ülkemizdeki durumu, üzüm ve şıranın bileşimi, beyaz ve kırmızı şarapların yapımı ve teknolojisinde kullanılan alet ve ekipmanlar, şarapların olgunlaşması ve olgunlaşmada etkili olan faktörler, kükürtleme ve şarap teknolojisindeki önemi, berraklaştırma, şişeleme, şarapların bileşimi, şarap hata ve hastalıkları, özel şaraplar, şarap teknolojisinde yapılması gereken kontroller, duyusal değerlendirme, yoğunluk,kuru madde, alkol, genel asit pH, uçar asit, kükürt dioksit tayinleri ile üzüm suyu, şıra üretimi konularını içermektedir.
Uygulamalı Bağcılık: Bu derste, kış budaması, yaz budaması, toprak işleme, sulama, hasat işleri ve ambalajlama konuları uygulamalı olarak işlenmektedir.
Bilgisayar Programlama: Bilgisayar nedir-İşletim sistemleri- Programlama nedir- Programlama dilleri- Paket programlar Bilgisayar mantığı. Basic: Önemli fonksiyon ve komutlar: çalıştırma komutları, diyalog komutları, döngü ve mantık komutları, alt program komutları, alt program komutlu, atama deyimleri. Matematik fonksiyon ve simgeleri.
Bağ Klon Seleksiyonu: Klon seleksiyonu dersi, klon seleksiyonunda varyasyon kaynağı olan mutasyonlar hakkında belli ölçüde bir temel bilgi verildikten sonra; Klon seleksiyonunun önemi, esası, yöntemleri, uygulamaları ve varılması muhtemel hedefler hakkındaki açıklamaları kapsar.
Bağ Tesis Tekniği ve Bakımı II: Terbiye şekli verilmiş ve artık mahsule yatmış bağda kış budaması yeşil budama, toprak işlemsi, hormon uygulamaları ve üzümlerin hasadı anlatılmakta ve uygulamalar yapılmaktadır.
Üzüm Değerlendirme ve Ekspertiz: Bu derste anlatılan konular, üzümlerin değerlendirme şekilleri sofralık üzümlerde standardizyon, kuru üzümde ekspertiz çalışmaları, şaraplık üzümlerde aranan özellikler.
Bağlarda Mekanizasyon: Bağcılıkta mekanizasyon konusu 3 ana grup altında anlatılacaktır. 1. İnsan gücü ile çalışan / çalıştırılan alet ve makineler. 2. İnsan ve hayvan gücü ile çalıştırılan alet ve makineler. 3. Traktör ve diğer enerji kaynaklarından istifade ederek çalıştırılan alet ve makineler. Mekanizasyon da işçi durumu, ekoloji, toprak ve iklim koşulları, üzüm çeşidi, bağın tesis şekli, pazar istekleri, üzümün değerlendirme şekilleri dikkate alınarak; Yerli yapı, ithal alet ve makineler ve bunların kullanım yapım, bakım ve onarımları hakkında teorik ve tatbiki dersler verilecektir.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,
· Üniversiteler, Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof. Dr. Yıldız Kuzgun) 2000,
· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
· ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu –2008,
· Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

· İlgili eğitim kurumları,
· Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
· Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
· Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver