Babadan Kalan Miras Nasıl Alınır Dedenin Mirası Nasıl Alınır Miras Alma

Miras Nasıl Alınır miras nasıl paylaştırılır Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır | Miras Nasıl Alınır

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır, Miras Nasıl Alınır, Babadan kalan miras nasıl alınır, dedenin mirası nasıl alınır, miras nasıl paylaştırılır, miras alma, mirasta dava açmak gereklimidir

Cevap

Sponsorlu Bağlantılar

Eş ölünce önce mallar ikiye bölünür, yarısını ise; eş alır.(2002′den sonra kazanılan mallar.) Bu ilk bölüşümdeki pay eşin evlilikten doğan hakkıdır. Miras hakkı değildir. O ayrıca kalandan da verilir.

Kalan mal MK. 499 md. ye göre dağıtılır. Bu da aşağıdaki kurallara göre olur. (Kanun maddesini kopyaladım.) Soruda eş ve çocuklar dendiğine göre 1. zümre mirasçılar var demektir. Bunda eş ve çocuklar (eğer çocuk daha evvel ölmüşse, torun varsa, ana-babalarının hakkını da torunlar paylaşır) miras payı alır, ana baba ve diğer akrabalar alamaz. Eş malın 1/4′ü alır, kalanı çocuklar arasında eşit paylaştırılır. (Ama dikkat, malın tamamı önce ikiye bölünür, boşanmadaki gibi paylaştırılır. Ondan sonra kalan mirastan eş tekrar pay alır.)

Dikkat: Eğer ölen vasiyetname bırakmışsa veya ölmeden evvel birilerine kıyak olarak bir şeyler dağıtmışsa başka hesaplar devreye girer. O iş ancak avukat yardımıyla hesaplanır ve mahkemede biter. Böyle ayaküstü hesaplanamaz. Mirasçıların bazılarının saklı payları vardır. Bütün hesap ona göre yeniden yapılır.

Medeni Kanun MADDE 499.
Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:
1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Örneğin;

6 çocuk var ve eş sağ ise miras paylaşımı şöyle olur:

Sağ kalan eş’e mirasın 1/4′ü,
Çocukların herbirisine mirasın 1/8′i kalır..

Yani Sivas’ta bulunan kardeş o miras’ın 1/8′ine sahiptir.

Yapacagınız işlem veraset ilamı alarak mirasın paylastırılmasını istemek olacaktır.. Devir işlemini mirascılar kendi aralarında vekaletname ile yapabilirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver

Babadan Kalan Miras Nasıl Alınır Dedenin Mirası Nasıl Alınır Miras Alma

Miras Nasıl Alınır miras nasıl paylaştırılır Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır | Miras Nasıl Alınır

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır, Miras Nasıl Alınır, Babadan kalan miras nasıl alınır, dedenin mirası nasıl alınır, miras nasıl paylaştırılır, miras alma, mirasta dava açmak gereklimidir

Cevap

Sponsorlu Bağlantılar

Eş ölünce önce mallar ikiye bölünür, yarısını ise; eş alır.(2002′den sonra kazanılan mallar.) Bu ilk bölüşümdeki pay eşin evlilikten doğan hakkıdır. Miras hakkı değildir. O ayrıca kalandan da verilir.

Kalan mal MK. 499 md. ye göre dağıtılır. Bu da aşağıdaki kurallara göre olur. (Kanun maddesini kopyaladım.) Soruda eş ve çocuklar dendiğine göre 1. zümre mirasçılar var demektir. Bunda eş ve çocuklar (eğer çocuk daha evvel ölmüşse, torun varsa, ana-babalarının hakkını da torunlar paylaşır) miras payı alır, ana baba ve diğer akrabalar alamaz. Eş malın 1/4′ü alır, kalanı çocuklar arasında eşit paylaştırılır. (Ama dikkat, malın tamamı önce ikiye bölünür, boşanmadaki gibi paylaştırılır. Ondan sonra kalan mirastan eş tekrar pay alır.)

Dikkat: Eğer ölen vasiyetname bırakmışsa veya ölmeden evvel birilerine kıyak olarak bir şeyler dağıtmışsa başka hesaplar devreye girer. O iş ancak avukat yardımıyla hesaplanır ve mahkemede biter. Böyle ayaküstü hesaplanamaz. Mirasçıların bazılarının saklı payları vardır. Bütün hesap ona göre yeniden yapılır.

Medeni Kanun MADDE 499.
Sağ kalan eş, birlikte bulunduğu zümreye göre mirasbırakana aşağıdaki oranlarda mirasçı olur:
1. Mirasbırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte biri,
2. Mirasbırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa, mirasın yarısı,
3. Mirasbırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa, mirasın dörtte üçü, bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Örneğin;

6 çocuk var ve eş sağ ise miras paylaşımı şöyle olur:

Sağ kalan eş’e mirasın 1/4′ü,
Çocukların herbirisine mirasın 1/8′i kalır..

Yani Sivas’ta bulunan kardeş o miras’ın 1/8′ine sahiptir.

Yapacagınız işlem veraset ilamı alarak mirasın paylastırılmasını istemek olacaktır.. Devir işlemini mirascılar kendi aralarında vekaletname ile yapabilirler.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver