Avrupa Birliği İlişkileri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Avrupa Birliği İlişkileri Maaşları Ne Kadar Avrupa Birliği İlişkileri Mesleği Nedir

Avrupa Birliği İlişkileri Nasıl Olunur Avrupa Birliği İlişkileri Ne İş Yapar Avrupa Birliği İlişkileri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur Şartları Ve Maaşları

Avrupa Birliği İlişkileri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Avrupa Birliği İlişkileri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Avrupa Birliği İlişkileri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık.

Sponsorlu Bağlantılar

Avrupa Birliği İlişkileri Mesleği

TANIM

Gümrük birliği sürecinde ve Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna tam üyeliğinde, tüm özel ve kamu kuruluşlarının bünyelerinde yapmaları zorunlu yapısal değişiklikleri uygulamaya koyacak, Avrupa Birliğinin, sosyal, ekonomik ve iktisadi mevzuatını izleyen kişidir.

GÖREVLER
Çalıştığı kamu ya da özel kuruluşun, sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki yapısını inceler ve bunun Avrupa Topluluğu mevzuatlarına uygun hale getirilmesine çalışır.

KULLANILAN ALET MALZEME VE MATERYALLER

 • Avrupa birliği ile ilgili çeşitli yayınlar,
 • Her türlü büro malzemeleri,
 • Mevzuat, yönetmelik vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Avrupa Birliği İlişkileri Elemanı olmak isteyenlerin;
· Sosyal Bilimlere, özellikle ekonomi, işletme, sosyoloji, hukuk konularına ilgili ve bu alanda başarılı,
· Birliğe üye ülkelerden herhangi birinin dilini öğrenmeye istekli olan,
· Genel kültür düzeyi ve başkaları ile iletişim kurabilme yeteneği gelişmiş,
· Seyahat etmekten hoşlanan
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Avrupa Birliği İlişkileri Uzmanı büro ortamında, temiz ve sağlıklı koşullarda çalışırlar. Zaman zaman seyahat edebilir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
· Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul)-İşletme Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Avrupa Birliği İlişkileri,
· Bilgi Üniversitesi (İstanbul)-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Avrupa Birliği İlişkileri
bölümünde verilmektedir.
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 • Türkçe,
 • Matematik,
 • Yabancı dil (İngilizce, Fransızca ya da Almanca)
 • Sosyal Bilimler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Avrupa Birliği İlişkileri” lisans programı için yeterli “TM-2” puan almak.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Avrupa Birliği İlişkileri” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği bölümü mezunu veya “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü mezunu iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler
“Avrupa Topluluğu, Dış Ticaret ve Avrupa Birliği” önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Avrupa Birliği İlişkileri” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi dört yıl olup, öğrenciler, İktisat, İşletme, Muhasebe, Dış Ticaret Muhasebesi, Bilgisayar, Uluslararası Ticarette Genel Kavramlar dersleri ile Yabancı Dil, Hukuk, İhracat ve İthalat Uygulaması, İşletme Matematiği, İhracat Mevzuatı, İthalat Mevzuatı, Gümrük Rejimleri, Gümrük Birliği ve Türk Sanayiinin Rekabet Gücü, AB ve Türkiye ile İlişkiler, İnsan İlişkileri gibi derslerle seçmeli dersleri alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitim sonunda öğrencilere “Avrupa Birliği İlişkileri Elemanı” unvanı ve lisans diploması verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Avrupa Birliği İlişkileri bölümü mezunları çeşitli meslek odaları, sendikalar, kamu ve özel sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların AB birimlerinde, şubelerinde, AB ile ilgili konularda araştırma ve danışmanlık yapan vakıf ve şirketlerde, dış ticaret firmalarında Gümrük Müşaviri olarak çalışabilirler. Türkiye’nin 14 Nisan 1987 ‘de Avrupa Birliğine tam üyelik başvurusu, Türkiye’nin 6.3.1995 tarihli, 1/95 ve 2/95 sayılı ortaklık konseyi kararları doğrultusunda, Avrupa Topluluğu ile 1.1.1996 tarihinden itibaren Gümrük Birliğine girmesinden ve 3 Ekim 2005 AB’ne tam üyelik müzakerelerinin başlaması neticesinde ilgili konuda eğitim görmüş insanlara olan ihtiyacı arttıracaktır. Bu mesleğe gelecekte daha fazla ihtiyaç duyulacaktır. Mezunlar genellikle Dış Ticaret, alanında çalışabilmektedir. Ayrıca KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sonucunda başarılı puan alması durumunda kamu sektöründe devlet memuru, uzman yardımcısı vb. iş bulması söz konusudur. İleride bu alanda yetişmiş ara elemana ihtiyaç duyulacaktır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmaları mümkündür. Bunların dışında değişik kurum ve kuruluşların burslarından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI
Meslek elemanları çalıştıkları kurum ve kuruluşların mali yapısına, hukuki yapısına ve ücret politikalarına bağlı olarak asgari ücretin bir buçuk iki katı ile beş altı katına kadar değişen oranlarda ücretler alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek elemanları çalıştıkları işletmelerin personel politikaları doğrultusunda, şef, kısım amiri, servis ya da departman sorumlusu gibi unvanlarla çalışabilmekte ayrıca doğrudan ‘Gümrük Müşaviri’ unvanı da alabilmektedirler. Kamuda çalışanlar şef, müdür, uzman, daire başkanı, genel müdür yardımcısı, genel müdür olarak meslekte ilerleyebilirler.

BENZER MESLEKLER

 • Gümrük müşaviri,
 • Dış ticaret meslek elemanı
 • Ekonomist,
 • İşletmeci,
 • Siyaset bilimcisi,
 • Uluslararası ilişkiler elemanı.

EK BİLGİLER


YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 • Meslek elemanları,
 • Çeşitli Üniversite katalogları,

· Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,

 • İstanbul Üniversitesi Avrupa Hukuku Araştırma Merkezi,
 • KOSGEB Avrupa Bilgi Merkezi Yayınları,
 • TOBB Yayınları
 • ÖSYS Öğrenci seçme Yerleştirme Sınav Kılavuzu
 • Yükseköğretim programları ve kontenjanları 2008
 • 2010 Dikey Geçiş Sınav kılavuzu

· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
 • Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver