Atatürk’ün Söylediği Sözler Kısa Sözler Anlamlı Mesajlar 2012-2013 Facebook Paylaş

Bilelim ki milli benliğini bilmeyen milletler başka milletlere yem olurlar.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Gerçi bize milliyetçi derler. Ama biz öyle milliyetçileriz ki, işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların milliyetlerinin bütün icaplarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde hodbince ve mağrurca bir milliyetçilik değildir.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Sponsorlu Bağlantılar

Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyarız.

Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Milli egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, mahvolur. Milletlerin esirliği üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta yıkılmaya mahkûmdurlar.

Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin, namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse, insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye kadar, amansız düşmanıyım.

Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Ne kadar zengin ve müreffeh olursa olsun, istiklâlden mahrum bir millet, medenî insanlık karşısında uşak olmak mevkiinden yüksek bir muameleye lâyık sayılamaz.

Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve istiklâle timsal olmuş bir milletiz.
Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir. Bugünün anaları için gerekli vasıfları taşıyan evlat yetiştirmek, evlatlarını bugünkü hayat için faal bir uzuv haline koymak pek çok yüksek vasıflar taşımalarına bağlıdır. Onun için kadınlarımız, hatta erkeklerimizden çok aydın, daha çok feyizli, daha fazla bilgili olmaya mecburdurlar; eğer hakikaten milletin anası olmak istiyorlarsa.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her vasıtayla arttırmaya çalışmak, bizim hepimizin en kutlu vazifemizdir.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Biz dünya medeniyeti ailesi içinde bulunuyoruz. Medeniyetin bütün icaplarını tatbik edeceğiz.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için yeterlidir.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla hiç ilgisi olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kâfir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslâmların kâfirlere esir olmasını istemek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, hoca olmak sarıkla değil, dimağladır.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Medeni olmayan insanlar, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkûmdurlar.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Bir dinin tabiî olması için akla, fenne, ilme ve mantığa uygun olması lazımdır.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki, bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Milli mücadelelere şahsî hırs değil, milli ideal, milli onur sebep olmuştur.
Ekleyen: orhan (Diğer Ekledikleri) 24.03.2011 / Atatürk’ün Söylediği Sözler

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver