Atatürkün iletişime verdiği önem nedir Kısaca Özet Konu Anlatımı

Kitle iletişim araçları ve özelikle de basın Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi devrim sürecinde de Atatürk’e ve çağdaşlaşma hamlelerine destek vermiştir. Gücünü halktan alan Atatürk devrimleri benimsetme yolunda zorlama ve baskı yapma yerine ikna ve kamuoyu oluşturma yöntemlerine başvurmuştur.

AtatürkKitle iletişim araçları özellikle okuma-yazma bilmeyi gerektirmeyen radyo ve televizyon az gelişmiş yada gelişmekte olan ülkelerde toplumsal gelişmede yada modernleşmede kimi koşulların yerine getirilmesi ve değişkenlerin denetim altına alınmasında kullanılmıştır. Tüm yenileşme çabalarında geleneksel toplumlardan çağdaş toplumlara geçişte ulusallaşma ulusal devlet kurma ulusal bir siyasa izleme ulusal bir kültür yaratma ve bunu halka yayma temel amaçlardan biri olmuştur. Yenileşmenin değişmenin çağdaşlaşmanın bu temel aşaması Atatürk devriminin ulusçu halkçı laikcumhuriyetçi içeriğiyle girişilen her eylemde göz önünde tutulmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk’ün milli mücadele yıllarından başlayarak basın-yayınla ilgili yaptığı çalışmalar:
– 4 Eylül 1919 – İrade-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
– 10 Ocak 1920 – Hakimiyet-i Milliye Gazetesi’nin çıkarılması
– 6 Nisan 1920 – Anadolu Ajansı’nın kurulması
– 7 Ekim 1920 – Ceride-i Resmiye Gazetesi’nin çıkarılması
– 1925 – Telsiz Telgraf hahından Kanun’un çıkarılması
– 1927 – Telsiz Telgraf vericilerinin hizmete girmesi
– 6 Maysıs 1927 – İstanbul Radyosu’nun yayına başlaması
– 18 Kasım 1927 – Ankara Radyosu’nun yayınına başlaması

Konu etiketleri: atatürkün iletişime verdiği önem vikipedi, atatürkün iletişime verdiği önem wikipedia, atatürkün basına ve kitleye verdiği önem ile ilgili kısa anısı, atatürk ün halkla iletişimi ile ilgili kısa bilgi, atatürk ün iletişime verdiği önem, telsiz telgraf hakkında kanun vikipedi, atatürk ün basın ve kitle iletişim aeraçlarına verdiği önem, atatürk ün basın ve kitle iletişime verdiği önemle ilgili bir anı, atatürk ün basın ve kitle iletişim araçları ile ilgili kısa anı, atatürkün iletişim için yaptıkları ve iletişime verdiği önem vikipedi,

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver