Atatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Fotoğraflar

Konu ile alakalı etiketler: cumhuriyet öncesi ve sonrası, atatürk ilke ve inkılapları öncesi ve sonrası, , başöğretmen atatürk, inkılaplarla ilgili resimler, kılık kıyafet devrimi, atatürk ilke ve inkılapları resimleri, laikliğin kabulü, saltanatın kaldırılması öncesi ve sonrası, atatürk ilkeleri öncesi ve sonrası, cumhuriyetten önce ve sonra, cumhuriyet öncesi ve sonrası kıyafetler, atatürk ilkeleri, inkılaplarla ilgili şiirler, atatürk ilkeleri ile ilgili görseller, cumhuriyetçilik ilkesi, atatürk devrimleri fotoğrafları, cumhuriyet öncesi ve sonrası kılık kıyafet, atatürk ilke ve inkılapları resimli, atatürkün hayati ile ilgiliresimler, inkılaplarla ilgili görseller, atatürk, cumhuriyet öncesi ve sonrası resimler, kıyafet devrimi öncesi ve sonrası, cumhuriyet sonrası, 

Atatürk İlke Ve İnkilaplarından önceki dönem ve sonraki zaman resimleri,

Sponsorlu Bağlantılar

Atatürk İnkilaplarının Öncesi Ve Sonrası Kılık Kıyafet Demokrasi Laiklik Cumhuriyet Harf Devrimi Resimleri Atatürk İlkeleri Öncesi Atatürk İlkeleri Sonrası Atatürk İlke Ve İnkilapları Atatürk İlke Ve İnkilapları Resimleri

Atatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk

Atatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk

Atatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk

Atatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk

Atatürk inkılaplarının öncesi ve sonrasını karşılaştırma

T.C. Tarihi Cumhuriyet Dönemi
A) Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması: 

1. Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal Paşa’nın ilk Cumhurbaşkanı Seçilişi. 

2. Halifeliğin Kaldırılması ve Bunun Önemi. 

B) Partiler ve Çok Partili Döneme Geçiş Dönemleri: 

1. Cumhuriyet Halk Fırkası. 

2. Terakkiperver Cumhuriyet FırkasıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Şeyh Sait Ayaklanması. 

3. Mustafa Kemal’e Suikast. 

4. Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Menemen Olayı. 

C) İnkılabın GelişimiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Devlet ve Toplum Kurumlarının Laikleşmesi. 

1. Osmanlı Devletinde Hukuk. 

2. Din-Devlet ilişkisi ve Aşamaları. 

3. Türk Medeni Kanununun Kabulü ve Karakteri. 

D) Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap Hareketleri: 

1. Türk Harflerinin Kabulü. 

2. Tevhid-i Tedrisat Kanunu. 

3. Medreselerin Kaldırılmamsı. 

4. Eğitim-Öğretim Alanında GelişmelerAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk (OkullarAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Güzel Sanatlar ve Kültür alanında gelişmeler üzerinde durulması) 

5. Yeni Tarih Anlayışı. 

6. Türk Dilinin Gelişmesi. 

E) Toplumsal Yaşayışın Düzenlenmesi : 

1. TekkelerinAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Zaviyelerin ve Türbelerin Kapatılması. 

2. Kıyafette Değişiklik. 

3. Soyadı Kanununun Kabulü. 

4. ÖlçülerAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Saat ve Takvimde Değişiklik. 

5. Kadın Haklarının Kabulü. 

F) Ekonomik Alanda Gelişme: 

1. Milli Ekonominin Kurulması : 

a) Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi. 

b) Milli Ekonomi İlkesi ve Uygulanması. 

c) Tarım (Köycülük siyasetiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk kooperatifçilikAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk toprak reformuAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk vergi sistemi üzerinde durulması). 

d) Ticaret (Kabotaj hakkının açıklanması.) 

e) Sanayi ve Madencilik 

2. Bayındırlık Alanında Gelişme. 

3. Sağlık ve Tıp Alanında Gelişme. 

Atatürk inkılaplarının tümü bir bütün oluşturur. Birbirini tamamlarlar. 

Türk inkılabının amacıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Türk halkını çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmaktır. 

Saltanat’ ın kaldırılması (1 Kasım 1922) : 

Nedenleri : 

Milli mücadele sırasında İtilafçılarla beraber hareket etmiştiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk 
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” hükmü padişahlıkla çelişiyordu.
Lozan barışı sırasında İtilafçılar sultanı da görüşmelere davet ederek Türk heyetinde ikilik yaratmak istiyordu. Bunun önüne geçilmesi gerekiyordu.
* Bu nedenle saltanat 1 Kasım 1922’te kaldırıldı.

M. KemalAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Erzurum kongresinden itibaren cumhuriyete doğru gidişi ortaya koymuştu. Ancak ülke şartlarının buna elverişli olmaması nedeni ile bu amacını açıkça söylemiyordu. Kurtuluş Savaşı kazanılıp şartlar olanak verince 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet TBMM’nin kabul ettiği bir tasarı ile ilan edilmiştir. 

Halifeliğin Kaldırılması ( 3 Mart 1924 ) :

1-Halife peygamber ve Emeviler döneminde hem devlet lideri hem de ordu komutanı idi. Osmanlılara geçince daha çok İslam dünyasını birleştirici bir güç olarak kullanıldı. Ancak bu pek başarılı olmamış ve önemini kaybetmişti. 

2-Halife Türkiye’de de devlet işlerine karışmaya başlamış ve cumhuriyete karşı olanlarla iş birliği yapmaya başlamıştı. Bu nedenlerle 3 Mart 1924 yılında halifelik kaldırıldı. 

Devlet hizmetlerinin halka daha iyi ulaştırılabilmesi için Türkiye’nin idari teşkilatı yeniden düzenlendi. Merkezi idareye bağlı olarak TürkiyeAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk illerAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk ilçelerAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk bucaklar ve köylere ayrıldı. İle valiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk ilçelere kaymakamAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk devletin temsilcisi olarak yönetici atanır. 

Türkiye’nin başkentiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Ankara olarak belirlendi. 

Milli mücadelenin bütün çalışmaları burada yapılmıştıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk 
TBMMAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk burada açılmış ve çalışmıştıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
UlaşımAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk haberleşme ve bütün diğer imkanlar açısından Türkiye’nin tüm bölgeleriyle bağlantılıydı. Ülkeyi buradan kontrol etmek daha olanaklı idi.

Atatürk yeni Türk Devleti’nde demokratik rejimi yerleştirmenin yolunun demokrasi olduğunu biliyordu. Bu nedenle siyasi yönetimin tam bir hür ortamda oluşturulabilmesi için halkın seçim hürriyetini sağlamak gerekiyordu. 

Demokrasi değişik fikirlerin varlığını kabul eder. Siyasi parti de aynı görüşü paylaşan insanların bir araya gelip oluşturdukları bir örgüttür. 

Kurtuluş Savaşı sırasında siyasi partiler yoktu. Herkes ülkenin kurtarılmasını istiyordu. Ancak savaştan sonra ve özellikle saltanatın kaldırılmasının ardından mecliste muhalifler arttı ve kendiliğinden iki grup oluştu. Seçimler yaklaşınca M. Kemal Cumhuriyet Halk Fırkası’nı kurdu(9 Ağustos 1923). 

Bir süre sonra Atatürk’ün bazı arkadaşlarında fikir ayrılıkları başlamış ve onlar da kendi fikirlerini uygulamak üzere terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdular. İlk başta iyi niyetle kurulan bu parti daha sonra cumhuriyete karşı olanların toplandığı bir odak haline gelmiş ve bu kişilerin çıkardığı bazı ayaklanmalara üzerine parti kapatılmıştır. 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nda toplananlarAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk saltanatın ve halifeliğin yeniden tesisi için çalışıyorlardı.Bunlar Diyarbakır ve Elazığ çevresinde Şeyh Sait İsyanı’nı çıkarmıştı. Bunun üzerine Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılıp İstiklal Mahkemeleri kuruldu ve isyan bastırılıp elebaşıları İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. 

M. Kemal’iAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk saltanat ve halifeliğe dönüş için engel olarak görenler onu öldürmeyi tasarlamıştı. Ancak suikastçileri kaçıracak olan motorcunun bu amacından vazgeçip haber vermesi üzerine amaçlarına ulaşamadılar. 

1925-1930 yılları arasında inkılaplara devam ediliyordu. Ancak 1929’da yaşanan ekonomik bunalımAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk M. Kemal’in ekonomik politikasını eleştirenler arttı. Bunun üzerine AtatürkAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk farklı görüşler için başka partilerin kurulmasını istedi. Sonuçta Ali Fethi Bey tarafından Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Ancak bu parti de öncekinde olduğu gibi cumhuriyet rejimine karşı olanların toplandığı bir merkez haline gelince bu da kapatılmak zorunda kalınacak ve böylece ilk çok partili rejim denemeleri başarısız olmuştur.(1945 yılında ancak başarı sağla..). 

Menemen olayıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk cumhuriyete karşı olanların halkın diniAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk duygularını kullanarak çıkardıkları bir ayaklanmadır. Derviş Mehmet liderliğinde başlayan ayaklanmayı bastırmak isteyen Öğretmen Asteğmen KubilayAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk asilerce başı kesilerek şehit edildi.Ayaklanma daha sonra bastırılarak suçlulara gerekli cezalar verildi. 

HukukAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk vatandaşların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen yazılı kuralların bütünündür. 

Hukuk alanında yapılan inkılaplar: 

1-Anayasanın Kabulü (20 Ocak 1921) ( Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ) 

Anayasanın Önemli Hükümleri: 

a)Egemenliğin millete ait olduğuAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk 

b)Kuvvetler birliği(YasamaAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk yürütme ve yargının TBMM’nde toplanması). 

c)TBMM’nin devleti yönetecek en üstün organ olduğuAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk 

29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı üzerine anayasanın 1. maddesi “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” şeklinde düzenlendi. 1924’te günün şartlarına göre 2. anayasa yapılmıştır. 

2-Türk Medeni KanunuAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Türk Ceza Kanunu ve Türk Ticaret Kanununun Kabulü: 

Türk Medeni Kanunu’nun Özellikleri: 

Kadın ve erkek sosyal ve ekonomik olarak eşit hale getirildiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk 
Tek eşlilik ve resmi nikah esası getirildiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Evlenmelerde iki tarafın isteği esas alındıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Kadınlara da boşanma hakkı tanındı.Böylece çocukların da hakları güvence altına alındı.

Eğitim ve Kültür Alanında İnkılap:

1-Çağdaşlaşma ve Uygarlık: ÇağdaşlaşmaAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk aklın ve bilimin ışığında yaşadığımız zamana ayak uydurmaktır. Atatürk’ün gelişim için rehber aldığı faktörAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk bilim ve tekniktir. AtatürkAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Batı uygarlığını hedef gösterirken bilim ve teknolojideki ilerlemelerini kasteder. 

2-Milli Eğitim: 

a)Tevhid-i Tedrisat(Öğretim Birliği) Kanunun Kabulü ve Medreselerin Kaldırılması: 

Osmanlıların son zamanlarında iki türlü eğitim yapılıyordu. BirincisiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk bilimin ışığında eğitim veren Batı tipi okullar; ikincisi de din kurallarına göre ve dolayısıyla serbest düşünceye dayanmayan Medreseler. Bu ikilikAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk toplumda iki ayrı düşüncede olan iki tip nesil yetiştiriyordu. Atatürk bilime dayanmayan Medreseleri kaldırarak toplumdaki ikiliğin önüne geçmiş oldu. 

Bugünkü Eğitim Sistemimizin Esasları: 

Eğitim birliğiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk 
Kız-erkek eşitliğiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Eğitimin tüm yurtta yaygınlaştırılmasıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Eğitimde uygulamaya ağırlık verilmesiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Programların ihtiyaçlara göre hazırlanmasıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Programların bilimsel olmasıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
SaygılıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk sevgili ve sorumlu bir disiplin
Yetenekli ve mesleğini seven fertler yetiştirmeAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk

b)Yeni Türk Harflerinin Kabulü: 

Osmanlılarda Arap alfabesi kullanılıyordu. BuAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk eğitim ve öğretimi zorlaştırıyordu. Tüm yurtta okur-yazarlılığın yaygınlaştırılmasıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? AtatürkLatin alfabesine dayanan yeni Türk Alfabesi ile sağlandı.(1 Kasım 1928).Türkler tarih boyunca bir çok devlet kurmuştur. HunAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk GöktürkAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk UygurAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk SelçukluAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk OsmanlıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Türkiye gibi… Bu devletleri kurarken gittikleri yerlerde Türk kültür ve uygarlığını da yaygınlaştırmışlardır.

Atatürk’ün ilkelerinden milliyetçilikAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk insanın tarihine bağlılığı da ifade eder. AtatürkAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk milletine ve tarihine bağlılığınıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk tarih alanındaki çalışmaları ile göstermiştir. Türk tarihinin gerçekçi bir biçimde araştırılması için “Türk Tarih Tetkik Cemiyetini” kurmuştur. Bugün bu kuruluş “Türk Tarih Kurumu” adını taşır. Atatürk tarih yazarlarının tarihi yapanlara bağlı kalmasını istiyordu. Yani tarihin gerçekçi bir biçimde yazılmasını ve böylece gelecek kuşakların doğru bilgilenip bundan gerekli dersleri çıkarmalarını savunuyordu. 

AtatürkAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk birleştirici bir tarih anlayışına sahipti. İnsanın kendi tarihini bilmesiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkabilmek için zorunludur. Çünkü tarih bilinciAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk milli birliği oluşturur. AtatürkAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Türk tarihi ile övünmesinin yanı sıra sebepsiz yapılan savaşların bir cinayet olduğunu kabul ederdi. Bu da insan sevgisini gösterir. Yani kendi tarihimizle övünürken başka uluslara düşmanlık beslemeyi de reddediyordu. 

AtatürkAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk milli birlik ve beraberliği sağlayan unsurlardan biri olan dil konusuna da önem vermiş ve Türkçe’nin geliştirilmesi için Türk Dili Tetkik Cemiyeti(Türk Dil Kurumu)’ni kurmuştur. 

Milli kültürAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk manevi özelliklerAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk yaşayış ve davranış şekilleri ile düşünce birliğinden oluşur. Yani tüm değerlerimizden oluşur. Atatürk’e göre milli kültür mutlaka yükseltilmelidir. Aksi takdirde yok olur. Günümüzde bu daha iyi hissedilmektedir. Zira geri kalan ulusların kültürüAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk güçlü ulusların kültürüne yenik düşmektedir. Çağdaş kültüre sahip olmakAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk bilimAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk sanat ve teknoloji düzeyine kültürünü yükseltmekle mümkündür. 

Güzel sanatlarAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk uygar olmanın belirtisi ve kültürlü insan yetiştirmede bir eğitim aracıdır. Güzel sanatlardan Atatürkçülüğün amacıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürkinsanlar arasında sevgiyi geliştirmesiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk gelecek kuşaklar için çalışılması ve kalıcı eserler verilmesidir. Sanatçı bunu başardığı oranda ulusuna ve insanlığa hizmette bulunmuş olur. Zira sanatkarAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk insanlığın ortak değeridir. 

Gerçek anlamda halkı için çalışan sanatçıya Atatürk büyük önem vermiştir. Bunu da “Hepiniz milletvekili olabilirsinizAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk bakan olabilirsiniz; hatta cumhurbaşkanı olabilirsinizAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk fakat sanatkar olamazsınız.” Sözüyle ifade etmiştir. 

Toplumsal alanda yapılan başlıca inkılaplar ve düzenlemeler: 

1-Din kurumlarının düzenlenmesi: TarikatAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk Tanrı’ya ulaşmak için izlenen yollardan her birine denir. Tarikat mensuplarının toplandıkları yere tekkeAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk küçüğüne de zaviye denir. 

Zamanla bu tarikatların gerçek amacından uzaklaşıp cumhuriyete karşı faaliyetlere başlayınca tekke ve zaviyeler ile türbeler çıkarılan bir kanunla kapatıldı(1925). 

2-Kıyafette değişiklik: Atatürk yaptığı inkılaplarla yarattığı yeni insanın dış görünüşü ile de uygar insanlar sınıfına katılmasını istedi. Bu amaçla kılık ve kıyafette de düzenleme yapılarak bugünkü kıyafet anlayışını getirdi ve şapka kanunu çıkarıldı. Dini kıyafetlerin giyimi de sadece ibadet yerleri ile sınırlandırıldı. 

3-TakvimAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk saat ve ölçülerde değişiklik: Cumhuriyetten önce Hicri ve Rumi takvimler kullanılıyordu. Ancak bu farklılık Atatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk devlet işlerinin yürütülmesi ve diğer devletleriyle olan ilişkilerde zorluklar çıkarıyordu. Bu yüzden Miladi Takvim getirildi.(1926). 

Saat durumu ise önceleri Güneş’in doğuşuna göre yapıldığından ülkede zamanlamada birlik sağlanamıyordu. Bu karmaşayı önlemek için milletler arası saat sistemi kabul edildi. 

Ölçü alanında da değişiklikler yapıldı. Önceleri kullanılan arşınAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk endazeAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk okka gibi birim ölçüleri yerine metreAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk kilo ve litre gibi bugünkü ölçüler getirildi. Böylece ticari alana bir düzen ve buna bağlı bir canlılık getirildi(1931). 

4-Soyadı Kanunu: Osmanlı devletinde insanların soyadı olmayıp genellikle isimlerinin yanında lakapAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk baba adıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk ayrıcalık ifade eden bazı unvanlarla anılırdı. Ancak buAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk nüfusAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk askerlikAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk tapuAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk okulAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk adaletAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk ticaret gibi işlerde karışıklıklar çıkarıyordu . 

Bu karışıklığın önüne geçmek için 1934 yılında Soyadı Kanunu çıkarıldı. Bu kanunlaAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk aile gülünçAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk ahlaka aykırı olmama ve Türkçe olma şartı ile istediği soyadını alabilecekti. 

5-Kadının Sosyal ve Siyasal Hakları: İlk Türk devletlerinde kadının yeri önemliydi. Erkek ile eşit ve toplumda söz sahibiydi. 

İslamiyet ile beraber Arap kültürü etkili olunca Osmanlılarda kadının yeri gerilemeye başladı. Erkek egemenliği altına alındı. Haklarını kaybetti. 

Cumhuriyetle beraber kadın-erkek eşitliğini yeniden sağlamak için bir takım düzenlemeler yapıldı. Cumhuriyetle beraber kadının elde ettiği bazı haklar şunlardır: Seçme-seçilmeAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk mirasAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk boşanmaAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk okuma ve meslek sahibi olma gibi…Sağlık alanında da önemli adımlar atıldı. 

EKONOMİK ALANDA GELİŞMELER : 

Ekonomi: İnsanların üretimAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk pazarlama ve tüketim alanında yaptıkları etkinliklerin tümüdür. 

Osmanlı ekonomisiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk 1750’lerden itibaren çöküşe geçmiştir. Başlıca sebepleri ise kapitülasyonlarAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk sanayinin gelişmemesiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk sürekli savaşlarAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk tarımın bozulması ve dış borçlar idi. 

Cumhuriyet döneminde ekonominin düzeltilmesiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk askeri zafer kadar önemliydi. Çünkü Atatürk’ün belirttiği gibiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk siyasi bağımsızlıkAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürkekonomik bağımsızlıkla tamamlanması gerekir. 

Yeni Türk Devleti’nin ekonomi politikası İzmir İktisat Kongresi’nde belirlenmiştir: 

Öncelikle milli kaynaklardan yararlanılacaktırAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk 
Üretici korunacaktırAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Sanayi ve ihracat geliştirilecektirAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Özel girişimciler desteklenecektirAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Çiftçilerin desteklenmesi için bankacılık geliştirilecektir.

Tarım alanında yapılan başlıca etkinlikler: 

Köylüyü rahatlatmak için “aşar” vergisi kaldırıldıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk 
Ziraat Bankası aracılığı ile çiftçilere kredi sağlandıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Kooperatifçilik geliştirildiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Tarımda makineleşmeye önem verildiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Verimi arttırmak için tohum ıslahı ve çiftçinin eğitilmesine önem verilmiştir.
Ticaret alanında yapılan etkinlikler:

Cumhuriyet öncesi ticaret azınlıkların elindeydi. Türk milletini ticarette etkin kılmak için: 

1-Bankacılığa önem verilerek ilk özel banka olan İş Bankası kurulduAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk 
2-Tüccarlara kredi sağlandıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
3-Türk limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkı(Kabotaj hakkı) Türk denizcilerine verildi.

Sanayi alanında yapılan etkinlikler: 

Devlet sanayi kuruluşlarını kurarken özel girişimciler de desteklendiAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk 
1933 yılında “devletçilik” ilkesi uygulanarak girişimcilerin yapamadığı yatırımlar yapıldıAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
1939’da Karabük demir-çelik fabrikası kurulduAtatürk İlke Ve İnkilapları Öncesi Ve Sonrası İle İlgili Resimler Varmı? Atatürk
Madencilik faaliyetleri için MTA Enstitüsü kuruldu.

Bayındırlık alanında : özellikle ulaşıma önem verilerek demir ve kara yolları geliştirildi. Liman ve hava alanları yapılıp hizmete sokuldu. Şehirlerin modernleştirilmesi için çalışıldı.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver