Atasözü Nedir Hakkında Bilgi

Atasözü Nedir

kelimelerin anlamı bilgi bankası

anlamı nedir, ne anlama gelir

Sponsorlu Bağlantılar

Atasözü Nedir, Atasözü Ne Anlama Gelir, Atasözü Ne Demektir, Atasözü Anlamı Nedir ile ilgili bilgileri bu yazıda paylaşmaya çalıştım.

Atasözü ile ilgili internet ortamındaki ve diğer ansiklopedi gibi bilgi kaynaklarından elde ettiğim bilgileri yazımda paylaştım. Yararlı olmasını dilerim. Konu ile ilgili sorularınızı ve düşüncelerinizi de aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz.

Atasözü Anlamı

Uzun deneme ve gözlemlere dayanan, halka mal olmuş, kısa ve özlü söz. Atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Bu nedenle özdeyişlerden (vecizelerden) ayrılır. Atasözleri, bir toplumun kültürünün, dünyaya bakışının çok önemli göstergeleridir. Hemen her toplumda bu tür sözlere rastlanır. Türklerin bilinen ilk yazılı metinleri olan Orhun Yazıtları’nda bile atasözleri yer almaktadır: “Yufka kalın olsa delinmesi zor imiş, ince yoğun olsa kırılması zor imiş.”

Atasözleri, bir yargı bildirir; yani bir tümce bütünlüğü taşır. Bu yönüyle, halkın ortak söz ürünlerinden olan deyimlerden ayrılır. Bu iki türün birleştikleri nokta, kalıplaşmışlık özelliğidir. Kısacası, bunlar çok az örnek dışında değiştirilemez, başka sözcüklerle dile getirilemez.

Atasözlerinin temel nitelikleri şunlardır:

– Kısa ve özlüdür.
Örnek: Ağız yer, yüz utanır.

– Tarafsızdır.
Örnek: Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

– Toplumun genelini ilgilendirir.
Örnek: Ağlarsa anam ağlar, kalanı yalan ağlar.

– Gözleme dayalıdır.
Örnek: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

– Ders ve öğüt vericidir.
Örnek: Ağlamayana meme yok.

– Yol göstericidir.
Örnek: Taşıma suyla değirmen dönmez.

– Gelenek ve görenekleri yansıtır.
Örnek: Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme.

– Halkın inanışlarını yansıtır.
Örnek: Akacak kan damarda durmaz.

– Gerçekçidir.
Örnek: Parayı veren düdüğü çalar.

– Eleştirici, yergici ve alaycıdır.
Örnek: Balık baştan kokar.
Dost ile ye iç, alışveriş yapma.

Örnek: Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az.

– Mecaz anlatımlıdır.
Örnek: Mum dibine ışık vermez.

– Anlatımları sanatsaldır.
Örnek: Bol bol yiyen bel bel bakar.
Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

Atasözleri bir toplumun duygu, düşünce, inanç ve kültür yapısını yansıtır. Atasözleri, kim tarafından ne zaman söylendiği bilinmediğinden anonimdir. Bu sözler topluma mâl olmuş, toplum tarafından benimsenmiş ve yüzyılların düşünce ve mantık isteminden geçerek günümüze ulaşmış kısa ve özlü sözlerdir. Atasözleri, bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken tanık olarak da gösterilirler.

Atasözleri, halkın yalnızca ortak duygu ve düşüncelerini değil ortak dil zevkini de yansıtır.

Atasözleri, uzun tarihî bir süreçte oluştuğu ve çağlar boyu geçerli olduğu için genellikle geniş zaman kipiyle kurulmuştur. Doğrudan öğüt veren atasözlerinde emir kipinin kullanıldığı görülmektedir. yküleme ya da rivayet biçiminde söylenen atasözlerinde belirsiz geçmiş zaman kipinin kullanıldığı görülür. Belirli geçmiş zaman ve şimdiki zaman kipleriyle kurulmuş atasözü sayısı oldukça azdır.[4]

Geniş Zaman Kipiyle Kurulmuş Atasözleri: örneğin, “Ağır kazan geç kaynar”, “Bir başa bir göz yeter”, “Boş çuval ayakta durmaz”, “damlaya damlaya göl olur”

Belirsiz Geçmiş Zaman Fiiliyle Kurulmuş Atasözleri: örneğin, “İnsanoğlu çiğ süt emmiş”, “Yaş yetmiş, iş bitmiş”, “Yılan sokan uyumuş, aç kalan uyumamış”.
Soru Kipiyle Kurulmuş Atasözleri: örneğin, “Akıl olmayınca ne yapsın sakal?”, “Tok ne bilir aç hâlinden?”, “Her sakallıyı baban mı sanırsın?”
İstek Kipiyle Kurulmuş Atasözleri: örneğin, “Ağır git ki yol alasın”, “Sabah ola, hayır ola”, “Baba malı tez tükenir, evlât gerek kazana”.
Emir Kipiyle Kurulmuş Atasözleri: örneğin, “Baş kes, yaş kesme”, “Önce düşün, sonra söyle”, “Bin bilsen de bir bilene danış”.

Atasözlerini birkaç konuyla sınırlandırmak mümkün değildir. İnsan yaşamında yer alan doğum, ölüm, evlilik, arkadaşlık, dostluk, düşmanlık, hırsızlık, gelin,

Atasözlerinin genel konusu yaşamın temel kuralları ve toplumda uyulması gereken temel ilkelerdir. Bu kural ve ilkelere uymayan kimselerin zarar gördüklerine inanılır. Atasözleri başarılı, sağlıklı ve mutlu bir yaşam için insanlara genel uyarılarda bulunur; verdikleri öğütlerle yaşamın temel kural ve ilkelerinin bilinmesine yardımcı olurlar.

=== Birbirleriyle Çelişkili Atasözleri ===

Evrendeki her şeyin zıttıyla varolduğu olgusu atasözlerine de yansımıştır. Olumlu öğütlerin yanı sıra, yalnızca çıkara yönelik olumsuz öğütler veren atasözleri de vardır. “Devletin malı deniz, yemeyen keriz” atasözü bunun örneklerinden birisidir. Çelişkili atasözleri, ayrıca, toplumda ayrı düşünen grupları ve bu gruplar arasındaki ayrılıkları/çelşkileri ortaya koymaktadır. Örnekler:

“Biri yer biri bakar; kıyamet ondan kopar” atasözü kişileri yoksul kimselere yardım etmeye teşvik ederken “Aç yanından kaç” atasözü bunun tersini öğütlemektedir.
“Derdini söylemeyen derman bulamaz” atasözü kişileri derterini dostlarıyla paylaşmaya teşvik ederken “Sırrını verme dostuna o da söyler dostuna” atasözü bunun aksini savunmaktadır.
“Her koyun kendi bacağından asılır” ve “kurunun yanında yaş da yanar.”
“İyi insan lafının üstüne gelirmiş” ve “İti an çomağı hazırla”
“Taşıma suyla değirmen dönmez” ve “damlaya damlaya göl olur”
“Zorla güzellik olmaz” ve “zora dağ dayanmaz”.

Konu ile ilgili aramalar: Atasözü Nedir Atasözü ödev ara Atasözü kelime anlamı Atasözü sözlükte ara Atasözü ansiklopedi bilgi bankası ara Atasözü ne demek Atasözü neye denir

Atasözü ile ilgili sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver