Astronomi Ve Uzay Bilimleri Bölümü olan üniversiteler, Astronomi Ve Uzay Bilimleri Bölümü hangi üniversitelerde var? 2013-2014

Üniversiteye hazırlanan adaylar için, Astronomi ve Uzay Bilimleri hakkında çeşitli kaynaklardan en yeni bilgileri derledik. Astronomi ve Uzay Bilimleri mesleğine karar vermeden önce bu bilgileri göz önünde bulundurmanın yararlı olacağını düşünüyoruz(e-okul)

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Sponsorlu Bağlantılar

Genel Tanım:

Uzaydaki gökcisimlerinin nitelik ve nicelik bakımından özelliklerini, konumlarını, hareketlerini araştırıp incelemeler yapabilecek ve ileri teknolojinin bu çalışmalarda kullanımını gerçekleştirebilecek nitelikteki teknik insan gücünü yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır. Astronomi, astronometri ve astrofizik olmak üzere iki anabilim dalına ayrılır. Astronometri, evrendeki gök cisimlerinin hareketlerini, genel özelliklerini ve konumlarını incelerken, astrofizik ise gökcisimlerini fiziksel özellikleri bakımından inceler.

Faaliyet Alanları:

Astronomlar kısıtlı sayıdaki rasathanelerde çalışabilecekleri gibi çeşitli kurumlarda bilgisayar programcısı olarak, bilgisayar programlarının yazılımı ile ilgili görevleri yürütebilmekte, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı gözlemevlerinde çalışabilmektedirler.

İş Bulma Olanakları ve Kazanç Durumu:

Ülkemizde uzay teknolojisi henüz gelişmemiş olduğundan bu bölüm mezunlarının çok cazip iş bulma

olanakları yoktur.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

Bu mesleğin iş olanakları ülkemizde uzay teknolojisinin gelişmesi ile birlikte paralellik gösterecektir.

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı:

Fen bilimleri özellikle astronomiyle ilgili ve bu alanda başarılı olması

Dikkatli, sabırlı olması

Araştırma, planlama ve  uygulama yeteneğine sahip olması

Teknolojiye karşı ilgili olması

Hızlı sayısal düşünme gücü ve zihinsel yetenek sahibi olması gerekir.

ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ (MF–1)
ÜNİVERSİTE ADI     Öğretim Şekli     2009 TABAN PUAN     2009 0,8 BAŞ SIRA     2010 TAHMİNİ P.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ         263,451     192,000     398,642
ANKARA ÜNİVERSİTESİ         260,833     204,000     394,681
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)         255,255     230,000     386,241
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)         242,946     292,000     367,615
ANKARA ÜNİVERSİTESİ     (İÖ)     247,483     269,000     374,480

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver