Astronom İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Astronom Maaşları Ne Kadar Astronom Mesleği Nedir

Astronom Nasıl Olunur Astronom Ne İş Yapar Astronom Mesleği Nedir, Nasıl Olunur Şartları Ve Maaşları

Astronom Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Astronom Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Astronom Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık.

Sponsorlu Bağlantılar

Astronom Mesleği

TANIM
Evrende bulunan güneş sistemi, galaksiler, yıldız kümeleri, samanyolu gibi kütlelerin oluşumunu, hareketlerini, fiziksel durumunu, kimyasal bileşimini, diğer maddelerle ve ışınımla olan etkileşimlerini, zaman ve uzay içindeki evrimini inceleyen kişidir.
GÖREVLER
· Optik ve radyo teleskopuna yerleştirilen kamera, spektrometre, radyometre,
fotometre, mikrometre ve diğer özel araçlarla, galaksilerin, yıldızların, yıldız
sistemlerinin, güneşin, gezegenlerin, uyduların ve gökle ilgili diğer olguların,
boyutlarını, kültürlerini, şekillerini, yapılarını, parlaklık ve hareketlerini
gözetler, göreceli durumları hesaplar,
· Gezegenler ile ay ve güneşin dünyaya göre durumlarını gösteren zaman
tablolarını matematiksel olarak hesaplar,
· Evren, yıldız sistemlerini, yıldızların yapısını ve gelişmesini, uzay ve zaman
arasındaki ilişkileri, gök cisimlerinin hareketlerini teorik olarak inceler,
· Güneş ve yıldız sistemlerinde meydana gelen değişiklikleri dürbünlü fotoğraf
makinesi ile resimler, güneşteki patlamaları ve şiddetini saptar, astrografi
aracılığı ile güneşteki lekeleri disk üzerine işaretler, lekelerin dönme eksenine
göre enlem ve boylamını ölçer, lekeleri gruplandırır,
· Elde edilen veri veya gözlem sonuçlarını bilgisayara yükler, çıkan sonuçları
belirli sürelerde uluslararası güneş verileri toplama merkezine gönderir.
· Bilimsel araştırmalarda kullanmak için fotoelektrik, fotometre ile yıldızların
ışık değişimlerini inceler,
· Astronomik gözlemler sonucu, elde edilen bilgileri, kuramsal çalışmalar
yardımıyla analiz eder. Kuramsal modelleri yeni gözlemlerle denetler.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 • Aynalı ve mercekli teleskoplar,
 • Mikrometreler,
 • Spektroskoplar,
 • Radyometre ve radyo teleskoplar,
 • Bolometreler,
 • Radyasyon kaydedici cihazlar,
 • Astograflar,
 • Kameralar,
 • Dürbünlü fotoğraf makineleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Astronom olmak isteyenlerin,

 • Normalin üstünde genel yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip,
 • Fizik ve astronomi konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
 • Görme organı sağlam, görüşü keskin,
 • Dikkatini uzun süre belli bir noktada yoğunlaştırabilen ve çok küçük

ayrıntıları algılayabilen,

 • Doğa olaylarını derinlemesine incelemekten hoşlanan, meraklı ve

sabırlı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Astronomlar gözlemevlerinde, gözlemci üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yaparlar. Gözlemevlerinde ortam sessiz ve düzenlidir. Astronomlar gece gözlem yapmak için nöbet tutmak durumunda kalabilirler.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Astronomi eğitimi ülkemizde aşağıdaki üniversitelerin fen fakültelerine bağlı “Astronomi ve Uzay Bilimleri” bölümlerinde verilmektedir.
– Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,
-Ege Üniversitesi (İzmir), Fen Fakültesi,
-Erciyes Üniversitesi (Kayseri), Fen-Edebiyat Fakültesi,
– İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi,

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 • Matematik,
 • Fizik,
 • Kimya.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Arkeoloji eğitimine girebilmek için;

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Astronomi ve Uzay Bilimleri” lisans programı için yeterli “MF-1” puan almak.

· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Astronomi ve Uzay Bilimleri” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerinFen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimleralanından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır, Lisans eğitiminde birinci yılda matematik ve fizik ağırlıklı temel dersler, sonraki yıllarda bilgisayar kullanım becerisini artırmayı hedefleyen dersler vardır.
Öğrenciler eğitimin 1. yılında; Matematik, Fizik, Fizik Laboratuarı, Soyut Matematik,Analitik Geometri ve Genel Astronomi2. yılında; Genel Astronomi, Astronomi Tarihi, Küresel Astronomi, Teknik Elektrik, Astronomide Veri Analizi, Astronomide Sayısal Çözümleme, Adi Diferansiyel Denklemler, Kısmi Türevli Denklemler, Basıc Programlama ve Temel Kimya,3. Yılında; Gezegenler Sistemi, İstatistik, Astronomi, Astrofizik, Gök Mekaniği, Genel Programlama, Kuantum Fiziği ve Laboratuarı, Elektronik ve Laboratuarı, 4. yılında; Astrofizik, Radyo Astronomi, Yıldız Atmosferi, Güneş Fiziği, Gözlemsel Astronomi, Pratik Astronomi derslerini alırlar.Ay ve Güneş Tutulmaları, Yüksek Enerji Astrofiziği, Nümerik Analiz, Çift Yıldızlar, Kozmolojiye Giriş, Değişen Yıldızlar, Spektral Analiz Yöntemleri, Plazma Fiziği ve Galaksiler seçmeli derslerdir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara“Lisans Diploması” ve” Astronom “ unvanı verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Astronomi bölümü bulunan fakültelerde araştırma görevlisi olarak akademik kariyere başlayabilirler.Gözlemevlerinde astronom olarak görev alabilirler.Diyanet İşleri Başkanlığının namaz vakitlerinin ve Hicri Takvimin hesaplanmasıyla ilgili biriminde astronom unvanıyla çalışabilirler.Meteoroloji, bilgisayar programlama, matematik ve fizik konularıyla ilgili alanlarda Kamu kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörde çalışabilirler. Bu alanla ilgili eğitim görenlerin kendi alanlarında iş bulma olasılığı zayıftır. Son yıllarda üniversitelerimizde çalışan Türk Astronomların sayısı 100 civarındadır. Ancak çoğu öğrenimleriyle ilgili iş bulamasalar da matematik, fizik ve bilgisayarla ilgili işlerde çalışabilmektedirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ DURUMU

EĞİTİM SÜRESİNCE

Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun vermiş olduğu krediden, çeşitli kuruluşlar tarafından sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI
Üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışanlar Üniversiteler Kanununa göre ücret alırlar.Astronom olarak çalışanlar ise teknik hizmetler sınıfından 8. derecenin 1. kademesinden işe başlarlar.Astronomiyle ilgili lisans eğitimi almasına rağmen astronom unvanıyla çalışmayanlar ise çalıştıkları ve yaptıkları işlere göre ücret alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ,doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler. Astronomi bilimi dallarından (Genel Astronomi, Astrofizik, Uzay Bilimleri vb.) herhangi bir alanda uzmanlaşabilirler.

BENZER MESLEKLER

 • Fizikçi,
 • Matematikçi,
 • Uzay Mühendisi.

EK BİLGİLER

ASTRONOMİ BİLİM
DALLARI

Güneş sistemi, yıldızlar, yıldız kümeleri, samanyolu diğer galaksiler, galaksi kümeleri ve bu yapılar arasına yayılmış gaz ve toz bulutları astronominin inceleme alanındaki cisimlerdir. Kullanılan inceleme yöntemi, amaç ve konuya göre iç içe girmiş birçok dala ayrılan astronomi bilim dalları içinde en önemlileri genel astronomi, astrofizik ve uzay bilimleridir. Pozitif bir bilim dalı olan astronominin astroloji ile ilişkisi yoktur.

GELECEKTE MESLEKTE
GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER
Astronomi yaşamın kökenine hatta uzak geleceğine de ışık tutmaktadır. İnsanlık astronomi bilgisini kullanarak evrende var olması beklenen yaşam kolonileriyle iletişim kurma çabası içindedir. Uzak geleceğini başka dünyalarda aramaktadır.
Gelecek yüzyılda kurulması planlanan uzay istasyonları, ay üssü, mars üssü bu arayışın birer adımıdır. Atılacak olan bu adımlar için gittikçe daha fazla astronomik bilgi ve daha fazla teknolojik çalışma gerekmektedir. Astronomik bilgi için gerekli olan deneysel çalışmalar büyük yatırımlar gerektirmektedir. Gelişmiş ülkeler, Türkiye bütçesini aşan çok büyük paralar harca***** uzay araştırmaları yapmaktadırlar.
Ülkemizde batılı anlamda astronomi çalışmaları Cumhuriyet döneminde başlamış yavaş fakat kararlı bir gelişmeyle bugüne gelmiştir. Astronomlarımız kısıtlı olanaklarla çalışmalarını sürdürmektedirler. Bilimsel araştırmalara katılım gençlerde daha fazladır. Son yıllarda genç astronom sayısında artış olmuştur. Ulusal gözlemevlerinin kurulmasıyla aktif ve genç astronomlara gereksinme duyulacağı düşünülerek, genç gökbilimcilerin yetişmesine verilen önem de zamanla artmaktadır.

Bu amaçla TÜBİTAK, Astronomi Derneği ve bazı araştırma uygulama merkezlerinin desteğiyle sempozyumlar ve seminerler düzenlenmektedir. Gençler yurtdışındaki bilimsel toplantılara katılmaları için teşvik edilmekte, üniversiteler ve TÜBİTAK gibi yurtiçi kuruluşlarla NATO gibi yurtdışı kuruluşlar tarafından parasal olarak desteklenmektedir. Böylece astronomi çalışmalarındaki gelişme zamanla artacaktır.

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

 • Meslek Elemanları,
 • 2010 Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYS ) Kılavuzu
 • Çeşitli Üniversitelerin Katalogları,

· Yükseköğretim Programları Kontenjanları Kılavuzu 2008,

 • “Türkiye’de Astronomi Çalışmaları” Prof.Dr. Osman DEMİRCAN
 • (Bilim ve Teknik Dergisinin Kasım-Aralık 1993 Sayısı),
 • Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Eğitim Programı

· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK )Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
 • Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver