Asit-Baz Konu Anlatımı Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: Asit Konu Anlatımı, Asit-Baz Çözümlü Sorular, Baz Konu Anlatımı, pH ve pOH, Suyun İyon dengelemi, Tampon Çözeltiler, Zayıf Asit nedir

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Asit-Baz Konu Anlatımı Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

ASİT – BAZ KAVRAMLARI

Bu konumuzda asit-baz kavramlarından bahsedeceğiz. İlk başlarda biraz zor gelebilir. Dikkalice okursanız ve daha sonra konu anlatımlı videomuzuda izlerseniz kolayca öğrenebilirsiniz. İyi Dersler…

Asit: Sulu çözeltilere H+ iyonu verebilen maddelerdir.

Baz: Sulu çözeltilere OH– iyonu verebilen maddelerdir.

Diğer bir ifadeyle H+ iyonu verebilen maddelere asit, H+ iyonu alabilen maddelere baz denir.

Bu genel tanıma göre;

EnBasit.com

denkleminde HF, H+ iyonu verebildiğinden asit, H2O, H+ iyonu alabildiğinden bazdır.

Tepkime çift yönlü olduğundan H3O+ iyonu, H+ iyonu verebildiğinden asit, F– ise H+ alabildiğinden bazdır.

EnBasit.com

Asit-1   Baz-2    Asit-2   Baz-1

şeklinde yazılabilir. Bu ise herbir asit ve bazın birer eşlenik asit-baz çiftinden oluştuğunu gösterir.

Örnek olarak:

EnBasit.com

Asit-1   Baz-2    Asit-2   Baz-1

EnBasit.com

Baz-2  Asit-1       Asit-2   Baz-1

Aynı numarayla gösterilen asit baz çiftine konjuge asit-baz çifti denir.

SUYUN İYON DENKLEMİ

Su çok az dahi olsa elektrik akımını ilettiğine göre, su içerisinde iyonların bulunduğu aklımıza gelmelidir.

EnBasit.com

şeklinde iyonlaşır.

Olay bir denge olayı olduğundan denge sabitine suyun denge sabiti (Ksu) denir.

25 °C de deneysel olarak Ksu değeri 1.10–14 olarak hesaplanmıştır.

Ksu = [H+].[OH–]

eşitliği bütün sulu çözeltiler için geçerlidir.

Asit suya H+ iyonu vereceğine göre [H+] = [OH–] eşitliği bozularak [H+] > [OH–] olacaktır.

Baz suya OH– iyonu verecek ya da H+ iyonu alacaktır.

Baz çözeltisi için [H+] < [OH–] söz konusu olacaktır.

[H+] = [OH–] = 1.10–7[H+] > [OH–]

[H+] < [OH–]

[H+] > 1.10–7 M

[H+] < 1.10–7 M

[OH–] > 1.10–7 M

M ise ortam nötrise çözelti asidik

ise çözelti bazik

ise çözelti asit

ise çözelti baz

ise çözelti baz

Not: Bir çözelti asit çözeltisi ise işlemler H+ iyonlarıyla yapılmalıdır. Çözelti baz çözeltisi ise işlemler OH– iyonlarıyla yapılmalıdır.

pH ve pOH

pH = –log[H+]
pOH = –log[OH–]
pH + pOH = 14

eşitlikleri yardımıyla bir çözeltinin [H+] derişimi ya da [OH–] derişimi bilinirse pH’ı ya da pOH’sı, pH’ı ya da pOH’ı bilinen bir çözeltinin [H+] derişimi ya da [OH–] derişimi bulunur.

Saf su için;

[H+]= [OH–]= 1.10–7 olduğundan

pH = –log[1.10–7]

pH = 7

pOH = –log[1.10–7]

pOH = 7 bulunur.

Asit Baz

[H+] > [OH–]
[H+] > 10–7 M
[OH–] < 10–7 M
pH < 7
pOH > 7
pH < pOH

[H+] < [OH–]
[H+] < 10–7 M
[OH–] > 10–7 M
pH > 7
pOH < 7
pH > pOH

Örnek – 1

Bir asit çözeltisinin [H+] derişimi 1.10–3 M ise bu çözeltinin pH ve pOH’ı nedir?

Çözüm

[H+] = 1.10–3 M ise

pH = –log[H+]

pH = –log[1.10–3]

pH = 3

pOH = 11 olarak bulunur.

ZAYIF ASİT ve BAZLAR (Ka ve Kb)

Kuvvetli asitler ve bazlar suda % 100 iyonlaştıklarından bunlarla ilgili soruları denge sabiti kullanmadan çözüyorduk. Ancak zayıf asit ve bazlarda %100 iyonlaşma olmadığından bir denge söz konusudur.

Zayıf HA asiti için;

EnBasit.com

EnBasit.com

ya da

EnBasit.com

EnBasit.com

Şeklinde denge denklemleri yazılabilir.

EnBasit.com

EnBasit.com

Zayıf asitler için uygulanan işlemlerden hareket ederek zayıf bazlar için gerekli eşitlikler elde edilebilir.

EnBasit.com

EnBasit.com

Örnek – 2

0,1 M lık HA asitinin pH =3 tür. Buna göre, asitin Ka sı kaçtır?

Çözüm

EnBasit.com

EnBasit.com

pH = 3 ise [H+] = 1.10–3 olduğundan,

[A–] = 1.10–3 olacaktır.

EnBasit.com

9 ihmal edilir.

0,1 in yanında 1.10–3 çok küçük olduğundan ihmal edilir.

Ka = 1.10–5 olarak hesaplanır.

NÖTÜRLEŞME

Asit + Baz ® Tuz + H2O
reaksiyonuna nötrleşme reaksiyonu denir. Herhangi bir asitle herhangi bir bazın tepkimeye girerek tuz oluşturması işlemine nötrleşme olayı denir.

Genel nötürleşme denklemi

H+ + OH– ® H2O şeklindedir.

Asitten gelen H+ iyonlarıyla bazdan gelen OH– iyonlarının birleşmesi olayı nötürleşmedir. Asitten gelen H+ iyonlarının mol sayısı ile, bazdan gelen OH– iyonlarının mol sayısı birbirine eşit ise ortam nötr olur. Yani pH = 7 olur.

TAMPON ÇÖZELTİLER

Zayıf bir asit ve bu asitin tuzunun karışımından oluşan çözeltiler tampon çözeltidir.

EnBasit.com

Zayıf bir baz ve bu bazın tuzunun karışımından oluşan çözeltiler tampon çözeltidir.

EnBasit.com

Kuvvetli bir baz ile zayıf bir asitin birleşmesiyle oluşan tuzlar bazik tuz özelliği gösterirler ve bu tuzların anyonu hidrolize uğrar.
Zayıf asit ile zayıf bazın birleşmesiyle oluşan tuzlarda hem katyon, hem anyon hidrolize uğrar.

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Asit ve Baz
Dosya Boyutu/Türü: 307 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver