Asalak ve Simbiyoz Yaşam

Asalak ve Ortak (Simbiyoz) Yaşam: İki canlının bir arada yaşaması olayına ortak yaşam (simbiyoz) denir. Bunun değişik basamakları vardır. Bir arada yaşayan canlılar birbirlerine zarar vermeden yaşayabilirler ve bu sırada bunlardan biri diğerinden tek yönlü yararlanabilirler. Bu duruma sığıntılı (Kommensalismus) denir. Bazen de bir arada yaşayan iki canlının her ikisi de bu birlikte yaşamadan yararlanırlar. Bu duruma da yardımlaşma (Mutualismus) denir. Sözgelişi insan bağırsağında bulunan bazı bakteriler buradaki hazır besinlerden yararlanırken ürettikleri “K” vitamininden de insan yararlanır. Eğer bir canlı kendinden daha büyük bir canlının üzerinde ya da içinde ve onun zararına ondan yararlanarak yaşarsa bu duruma (Parazitismus) asalaklık adı verilir. Bu biçimde yaşayan canlıya asalak (parazit), asalak canlıyı barındıran daha büyük canlıya ise konak (host) denir. İnsanın kanını emerek yaşayan sivrisinek, bağırsağında yaşayan solucan ya da dokularını istila eden tifo mikrobu hep birer parazittir. İnsanın bulaşıcı (kontajiyöz = infeksiyon) hastalıkları, insan ve bazı hayvan parazitlerinin insan vücudunda yerleşmesi sonucu ortaya çıkan hastalıklardır.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver