Arkeologların çalışma imkanları ve iş alanları hakkında bilgi verir misiniz sorusunun cevabı hakkında bilgi kısaca

Ülkemiz arkeolojik kazılar bakımından dünyadaki ülkeler arasında ilk sıralardadır. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tarihimizi ve Anadolu’da yaşamış çeşitli uygarlıkları düşünürseniz bu anlamdaki zenginliğimizi de anlarsınız. Arkeolojik araştırma ve kazılarda Türk ve yabancı çeşitli ekipler görev almaktadır ve bunların da bir kısmı öğrenci ve üniversite hocalarıdır. Yani daha öğrenciyken elleriniz o tarihi eserlerle buluşacak. Mesleğinizi o ana kadar sevmediyseniz, anlamadıysanız da sevecek ve anlayacaksınız. Belki ülke dışı araştırmalara da gideceksiniz. Mesleğe bir de bu açıdan bakın. Kimsenin bilmediği dilleri çözmeye çalışacak, kimsenin adını bile duymadığı uygarlıkları siz keşfedeceksiniz.
Alanınızda araştırmacı ya da uygulayıcı olarak iş bulabilirsiniz. Önce başlayın, sonra görün iş olanaklarını.

Daha fazla bilgi için alttaki linkten yararlanın:

Sponsorlu Bağlantılar

ARKEOLOG

TANIM

İnsanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkaran, inceleyen, değerlendiren ve koruyan kişidir.

GÖREVLER

– Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar,
– Kazılardan elde edilen eserleri temizler,
– Parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım-onarım ve restorasyonunu yapar,
– Eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar ve halkın bilgisine sunar,
– Kültür Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir,
– Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, bunlara yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararlar çıkarılmasını sağlar,
– Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerinin) belirli aralıklarla denetimini yapar,
– Müzelerde çalışanlar koleksiyoncuların denetimini yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Spatüla (ucu sivri küçük mala), kazma, kürek, el arabası, keski, su terazisi, fırça, süpürge, fotoğraf makinesi, metre, ölçüm, çizim araç-gereçleri, kimyasal maddeler, sondaj aletleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Arkeolog olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde genel yeteneğe ve özellikle sözel düşünme ve neden-sonuç ilişkisini ortaya çıkarabilme gücüne sahip,
– Tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı,
– İyi bir gözlemci ve araştırıcı,
– Açık havada çalışma yapmaktan hoşlanan,
– Bedence sağlam,
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Arkeologlar görevlerine göre değişik ortamlarda çalışırlar. Araştırma yapan arkeologlar, çoğunlukla okuyarak, yazarak görev yaparlar, yaz aylarında kazı çalışmalarını açık havada yürütürler. Müzelerde çalışanlar için çalışma ortamı temiz ve sessizdir. Bir kazıda ilginç bir parçanın bulunması ve ait olduğu dönemin belirlenmesi uzun ve zahmetli bir çaba sonucunda gerçekleşir ve bu durum kişiye büyük bir mutluluk verir. Arkeologlar, eski çağ tarihçisi, heykeltıraş, mimar, topoğraf, teknik ressam, fotoğrafçı, epigraf (yazıt okuyan kişi) gibi meslek elemanlarıyla sürekli iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Arkeologların çalıştıkları kuruluşlar; üniversiteler (öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak), Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, özel müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsüdür.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Arkeoloji” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince;temel kavramlar ve terimler öğretilmektedir. Arkeoloji alanında eğitim veren bu anabilim dallarının birinci sınıfında temel kavramlar ve terimler öğretildikten sonra diğer sınıflarda her anabilim dalı kendi konusu çerçevesinde insanlığın sosyo-kültürel yapısını ve kültür ortam ilişkilerini işler. Klasik arkeolojide Yunanca ve Latince öğretilmektedir. Dönem özelliklerinin incelendiği heykel, seramik, mimari, tarihi coğrafya vb. dersler verilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitimini tamamlayan kişiler üniversitelerde görev almak isterlerse araştırma görevlisi olarak göreve başlarlar. Doktora derecesi aldıktan ve gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olarak meslekte ilerleyebilirler.
Meslek elemanları belli bir alanda uzmanlaşabilirler. Bunlar; eski tunç çağı eserleri, konservatör (yarım eserlerin yapıştırılması, onarılması), sikke (numismat), arkaik dönem heykeltıraşlığı, helenistik çağ mimarisi, seramik, vb. alanlardır.
BENZER MESLEKLER: Sanat tarihçisi, tarihçi.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler üniversitelerin veya müzelerin yaz aylarında yapmış olduğu kazılara katılırlarsa asgari ücret seviyesinde ücret alabilirler.
Şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca başarılı öğrencilere karşılıksız veya mecburi hizmet karşılığı verilen burs olanağı da vardır.
Eğitim sonrası teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlarsa asgari ücretin 3-3,5 katı dolayında maaş almaktadırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.

İşin Doğası

 • İnsanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ve insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkarır, inceler, değerlendirir ve korur.
 • Eski çağlardan günümüze kalmış toprak veya su altındaki eserleri gün ışığına çıkarmak için kazılar yapar.
 • Kazılardan elde edilen eserleri temizler.
 • Parça eserlerin yapıştırılmasını (konservasyon), bakım-onarım ve restorasyonunu yapar.
 • Eserlerin kaydını tutar, korunmasını sağlar ve halkın bilgisine sunar.
 • Kültür Bakanlığında çalışması durumunda; kazılarda gözlemci olarak görevlendirilebilir.
 • Korunması gereken kültür ve tabiat varlıklarını saptar ve kaydını tutar, binalara yönelik koruma ve restorasyonlar konusunda kararların çıkarılmasını sağlar.
 • Çevresindeki antik kentlerin (ören yerlerin) belirli aralıklarla denetimini yapar.
 • Müzelerde çalışanlar koleksiyoncuların denetimini yapar.

Kariyer Olanakları

 • Arkeologlar üniversitelerde araştırma görevlisi olarak işe başlayıp master ve doktora yaparak gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra yardımcı doçent, doçent ve profesör olabilirler.
 • Belli bir alanda uzmanlaşabilirler.

Eski Tunç Çağı Eserleri
Konservatör (Yarım Eserlerin Yapıştırılması, Onarılması)
Sikke (Numismat)
Arkaik Dönem Heykeltıraşlığı
Helenistik Çağ Mimarisi
Seramik v.b.
İstihdam
Üniversitelerde (araştırma görevlisi veya araştırmacı olarak), Müzeler ve anıtlar Genel Müdürlüğüne bağlı çeşitli müzeler, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulları, özel müzeler, turizm şirketleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama Enstitüsünde çalışabilirler.
Gereken Kişilik Özellikleri

 • Arkeolog olmak isteyen kişilerin sözel düşünme ve neden-sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğine sahip, tarih ve kültür konularına meraklı ve bu alanlarda başarılı, açık havada araştırma yapmaktan hoşlanan, bedence sağlam, iyi bir gözlemci ve araştırıcı olması beklenir. Bu alanda başarılı olmak için modern ve eski dillerden birini öğrenmek gereklidir.

Benzer Meslekler

 • Sanat Tarihçiliği, Tarihçilik

Eğitim

 • Mesleğin temel eğitim süresi 4 yıldır.

Okutulan dersler ; klasik arkeoloji, paleotik yerleşim biçimleri, Mezapotamya ve Ön Asya arkeolojisi, Arkaik devir mimarlığı, kazı teknikleri, resim-fresk-mozaik, Yunanca ve Latince gibi dersler verilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver