APGAR Nedir? APGAR Skoru Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Öncelikle A.P.G.A.R. açılımı nedir? Aşağıda İngilizce olarak açılımı verilen APGAR’ın Türkçe karşılıkları da daha aşağıda 5 madde olarak sıralanmıştır.

(A)ctivity and muscle tone
(P)ulse (heart rate)
(G)rimace response (medically known as “reflex irritability”)
(A)ppearance (skin coloration)
(R)espiration (breathing rate and effort)

Sağlıklı bir bebek dünyaya getir­mek her anne baba adayının ilk isteği­dir. Oysa bebeğin sağlıklı o­lup olmadığını anlamak için uzmanlar, doğar doğmaz kilo ve boy ölçümünden daha önemli bir değer­lendirme yaparlar…

“APGAR skorlaması” adı veri­len bu değerlendirme, her yeni doğan bebeğe yapılmaktadır. Memorial Has­tanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorum­lusu Uz. Dr. Ercan Tutak, yeni doğan bebeğe yapı­lan APGAR Testi hakkında bilgi verdi.

APGAR testinde nelere dikkat ediliyor?

5 objektif bulgu­ya verilen puanlardan topla­nan skorun 10 olması APGAR skoruna göre yeni doğmuş bebeğin durumu­nun mükemmel olduğunu gösterir. Bu 5 bulgu;

* Bebeğin kalp hızı,
* Solunum sayısı
* Kas tonusu
* Refreks cevabı
* Deri rengidir.

Doğumdan 1 dakika son­ra;

Solunum desteği gere­kip gerekmediği, bebeğin doğum esnasın­da hayati organların kan ve oksijen alışverişlerinin du­rumu değerlendirilmektedir.

Doğumdan 5 ve 10 daki­ka sonra

İlerideki sinir sisteminin gelişimi­nin değerlendirilmesi, yeni doğ­an dönemindeki ölümler açısın­dan, 1. dakika APGAR skoruna göre daha doğru fikir verir.

APGAR skorlamasını etkileyen nedenler;

Anne ve bebeğe bağlı sebeple­rin her biri APGAR skorlamasının düşük olması­na sebep olur. Doğum öncesi ve doğum sırasın­da bebeği sıkıntıya sokabilecek anne ve bebeğe ait birçok faktör APGAR skorlamasını etkile­yen nedenlerdendir.

Annenin alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, hipertansiyon ve da­mar hastalıklarının olması, plasentanın er­ken ve önde gelmesi, doğumun uzaması anneye ait sebepler olarak sıralanabivlir.

Doğum sırasında anestezi süresi­nin uzaması, kordon dolanması, mekonyum ilk kaka yutması, bebe­ğin kas ve sinir hastalıkları, doğumsal anomaliler, solunum yolu tıkanıklıkları, kullanılan ilaçlar, doğuştan kalp hastalıklarının olması, akciğer enfeksiyonları ve doğum travması i­se bebeğe ait faktörler olarak gösterilebi­lir.

Özellikle 10.dakika APGAR’ın dü­şük olması ilerideki nörolojik hasarı gösterebilmesi açısından önemlidir. Bu çocuklar­ın takibi daha dikkatli yapılmalıdır. Bu skorlama özellikle doktor­un çocuğu takibinde kolaylık sağlar. APGAR skoru yüksek çık­an çocuklarda da ba­zen nadiren de olsa sonraki günlerde sağlık problemleri görülebi­lir.

Sağlıklı bir şekilde yaşa­ma merhaba diyen çoğu bebeğin APGAR skoru 8′in üzerindedir. Ancak bebeğin sağlıklı olduğunun tek göstergesi değil­dir.

Uzm.Dr. Ercan Tutak

Apgar skorlama sistemi

Gösterge 0 puan 1 puan 2 puan
Nabız Yok <100 >100
Solunum çabası Yok Zayıf ağlama Kuvvetli ağlama
Renk Siyanotik Ekstremiteler siyanotik Pembe
Tonus Flask Zayıf tonus Kuvvetli
Cevap yok Hareketler ağlama

Konuyla ilgili aramalar: APGAR Nedir? , apgarın açılımı nedir , apgar ne demektir , apgar score

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver