APGAR Nedir? APGAR Skoru Nedir?

Öncelikle A.P.G.A.R. açılımı nedir? Aşağıda İngilizce olarak açılımı verilen APGAR’ın Türkçe karşılıkları da daha aşağıda 5 madde olarak sıralanmıştır.

(A)ctivity and muscle tone
(P)ulse (heart rate)
(G)rimace response (medically known as “reflex irritability”)
(A)ppearance (skin coloration)
(R)espiration (breathing rate and effort)

Sponsorlu Bağlantılar

Sağlıklı bir bebek dünyaya getir­mek her anne baba adayının ilk isteği­dir. Oysa bebeğin sağlıklı o­lup olmadığını anlamak için uzmanlar, doğar doğmaz kilo ve boy ölçümünden daha önemli bir değer­lendirme yaparlar…

“APGAR skorlaması” adı veri­len bu değerlendirme, her yeni doğan bebeğe yapılmaktadır. Memorial Has­tanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorum­lusu Uz. Dr. Ercan Tutak, yeni doğan bebeğe yapı­lan APGAR Testi hakkında bilgi verdi.

APGAR testinde nelere dikkat ediliyor?

5 objektif bulgu­ya verilen puanlardan topla­nan skorun 10 olması APGAR skoruna göre yeni doğmuş bebeğin durumu­nun mükemmel olduğunu gösterir. Bu 5 bulgu;

* Bebeğin kalp hızı,
* Solunum sayısı
* Kas tonusu
* Refreks cevabı
* Deri rengidir.

Doğumdan 1 dakika son­ra;

Solunum desteği gere­kip gerekmediği, bebeğin doğum esnasın­da hayati organların kan ve oksijen alışverişlerinin du­rumu değerlendirilmektedir.

Doğumdan 5 ve 10 daki­ka sonra

İlerideki sinir sisteminin gelişimi­nin değerlendirilmesi, yeni doğ­an dönemindeki ölümler açısın­dan, 1. dakika APGAR skoruna göre daha doğru fikir verir.

APGAR skorlamasını etkileyen nedenler;

Anne ve bebeğe bağlı sebeple­rin her biri APGAR skorlamasının düşük olması­na sebep olur. Doğum öncesi ve doğum sırasın­da bebeği sıkıntıya sokabilecek anne ve bebeğe ait birçok faktör APGAR skorlamasını etkile­yen nedenlerdendir.

Annenin alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, hipertansiyon ve da­mar hastalıklarının olması, plasentanın er­ken ve önde gelmesi, doğumun uzaması anneye ait sebepler olarak sıralanabivlir.

Doğum sırasında anestezi süresi­nin uzaması, kordon dolanması, mekonyum ilk kaka yutması, bebe­ğin kas ve sinir hastalıkları, doğumsal anomaliler, solunum yolu tıkanıklıkları, kullanılan ilaçlar, doğuştan kalp hastalıklarının olması, akciğer enfeksiyonları ve doğum travması i­se bebeğe ait faktörler olarak gösterilebi­lir.

Özellikle 10.dakika APGAR’ın dü­şük olması ilerideki nörolojik hasarı gösterebilmesi açısından önemlidir. Bu çocuklar­ın takibi daha dikkatli yapılmalıdır. Bu skorlama özellikle doktor­un çocuğu takibinde kolaylık sağlar. APGAR skoru yüksek çık­an çocuklarda da ba­zen nadiren de olsa sonraki günlerde sağlık problemleri görülebi­lir.

Sağlıklı bir şekilde yaşa­ma merhaba diyen çoğu bebeğin APGAR skoru 8′in üzerindedir. Ancak bebeğin sağlıklı olduğunun tek göstergesi değil­dir.

Uzm.Dr. Ercan Tutak

Apgar skorlama sistemi

Gösterge 0 puan 1 puan 2 puan
Nabız Yok <100 >100
Solunum çabası Yok Zayıf ağlama Kuvvetli ağlama
Renk Siyanotik Ekstremiteler siyanotik Pembe
Tonus Flask Zayıf tonus Kuvvetli
Cevap yok Hareketler ağlama

Konuyla ilgili aramalar: APGAR Nedir? , apgarın açılımı nedir , apgar ne demektir , apgar score

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver