Aöf Temel Bilgi Teknolojileri Deneme Sınavı

  • açıköğretim 1. sınıf dersleri arasında olan Temel Bilgi teknolojileri dersi , bilgisayar konularını kapsayan bir ders. Günümüz teknolojisi ile bilgisayardan ve internettin içerisinde olduğumuz için bu dersi kolaylıkla geçebilirsiniz. Aöf Temel Bilgi Teknolojileri ,Aöf Temel Bilgi Teknolojileri soruları,Aöf Temel Bilgi Teknolojileri çıkmış soruları ,Aöf Temel Bilgi Teknolojileri ara sınav soruları , Aöf Temel Bilgi Teknolojileri vize soruları , Aöf Temel Bilgi Teknolojileri soruları indir

Temel Bilgi Teknolojileri
SINAV – 1

1) Aşağıdakilerden hangisi, iş­lem­­cinin hız birimlerinden birisidir?

Sponsorlu Bağlantılar

A) Hertz
B) Byte
C) Megabayte
D) Kbps
E) Bit

——————————————————————————–

2) Kullanıcının erişemediği, müdahale edemediği bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ram Bellek
B) CD
C) Yardımcı Bellek
D) Rom Bellek
E) Sabit Disk

——————————————————————————–

3) Aşağıdakilerden hangisi, programcılarla aynı işi yapan benzer programlar geliştirme zorunluluğundan kurtaran yazılımlara verilen isimdir?

A) Programlama Dilleri
B) Derleyici
C) Yorumlayıcı Diller
D) Yüksek Düzeyli Diller
E) Birleştirici Diller

——————————————————————————–

4) Aşağıdakilerden hangisi, Windows’un amacını belirten yapıdır?

A) Yazılım
B) Uygulama Yazılımı
C) Paket Program
D) Büro Yazılımı
E) İşletim Sistemi

——————————————————————————–

5) Büro yazılımlarında bir dosyayı kapatmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A) Program penceresinin sağ üst köşesindeki (X) işareti tıklanır
B) Dosya penceresinin sol üst köşesindeki (X) işareti tıklanır
C) Dosya menüsünden çıkış komutuna tıklanır
D) Pencere menüsünden kapat komutu tıklanır
E) Yardım menüsünden kapat komutu seçilir

——————————————————————————–

6) Yaratılacak belge, çalışma sayfası, sunu, veri tabanı gibi dosyaların genel olarak yatay ya da dikey görünümde olmasının sağlanmasında ve kenar boşluklarının ayarlanmasında kullanılan seçenek, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liste
B) Yazdır
C) Sayfa Yapısı
D) Sayfa Aralığı
E) Hazır Dosya

——————————————————————————–

7) Kelime işlemci programlarında metinlerin yapıldığı ve düzenlendiği alan aşa­ğı­da­kilerden hangisidir?

A) Sayfa
B) Paragraf
C) Karakter
D) Bellek
E) Biçim

——————————————————————————–

8) Klavyedeki Tab tuşuna her vuruşta ekleme noktasını belirli bir ileri noktaya taşıma işi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Sekme
B) Karakter
C) Paragraf
D) Maddelendirme
E) Metin kutusu

——————————————————————————–

9) Aşağıdakilerden hangisi, işlem tablosun­da verilerin girildiği yerin adıdır?

A) Satır
B) Sütün
C) Tablo
D) Hücre
E) Kolon

——————————————————————————–

10) Formül ve fonksiyonların işlem tablolarının karmaşık hesaplamaları ve işlemleri kolaylaştırmadan sonra kullanıcılara sağladığı en önemli kolaylık, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendiliğinden güncelleme
B) Bilgileri grafik biçiminde sunma
C) Bilgi, hesap ya da işlemi kopyalama
D) Sayısal verileri çekici öğelerle destekleme
E) Farklı kullanıcılar arasında iletişim sağlama

——————————————————————————–

11) Sunum programı başlatıldığında ekrana ilk olarak aşağıdaki hangi kutu gelir?

A) İçerik sihirbazı
B) Başlangıç İletişim Kutusu
C) Tasarım Şablonu
D) Boş Sunu
E) Varolan Sunu

——————————————————————————–

12) Slayt üzerinde bir metni yeniden düzenlemek için yapılması gereken ilk işlem, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düzen menüsünü seçmek
B) Metin alanını seçmek
C) Asıl Slayta geçmek
D) Normal Görünüme geçmek
E) Uygun karakteri seçmek

——————————————————————————–

13) Kısayol menüsünde slaytın zemin rengini değiştirmek için kullanılan seçenek, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arka Plan
B) Slayt Düzeni
C) Slayt Renk Düzeni
D) Tasarım Şablonu
E) Zemin Seçeneği

——————————————————————————–

14) Aşağıdakilerden hangisi, vektör tabanlı görsel dosyaların uzantılarından biri değildir?

A) BMP
B) CDR
C) CGM
D) DXF
E) WMF

——————————————————————————–

15) Aşağıdakilerden hangisi, paint’e özgü bir menüdür?

A) Renkler
B) Biçim
C) Resim
D) Ekle
E) Düzen

——————————————————————————–

16) Vektör tabanlı görsellerin en önemli özelliklerinden biri, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gerçeğe en yakın görsellerdir.
B) Çözünürlükten bağımsızdırlar
C) Bellekte daha fazla yer kaplarlar
D) Sıkıştırıldıklarında bozulurlar
E) Matemattik formüllerinden bağım­sızdırlar

——————————————————————————–

17) Veri tabanında imlecin bir defa daha sağa hareket ettirilmesi ile, imlecin konumu ne olur?

A) Satır sonuna gider
B) Satır başına gelir
C) Bir alttaki satıra iner
D) Bir üstteki satıra çıkar
E) Satırdan silinir

——————————————————————————–

18) Veri Tabanı Yönetim Sistemi’nin özelliği, aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Tablo Olması
B) Yazılım Olması
C) Donanım Olması
D) Bellekte Bulunması
E) Yardımcı Bellek Olması

——————————————————————————–

19) Veri tabanının tamlığı ile anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir amaç için gerekli olan bütün verilerin veri tabanında yer alması
B) Bütün tabloların bütün alanlarının ad ve türlerinin tanımlanmış olması
C) Bütün tablolardaki bütün alanlara veri girilmiş olması
D) Bütün birincil anahtarların tanımlanmış olması
E) Bütün sorgulamaların hazırlanmış olması

——————————————————————————–

20) Aşağıdakilerden hangisi, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır?

A) İletim Ortamı
B) Bilgisayar Ağı
C) Bilgisayar Kaynağı
D) Ağ Kaynak Sağlayıcısı
E) Yönlendirici

——————————————————————————–

21) Ağdaki kullanıcılara ihtiyaç duydukları kaynakları sağlamakla görevli kapa­si­teleri geniş bilgisayarlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağ Bilgisayar
B) Bilgisayar Kaynağı
C) Ağ İşletim Sistemi
D) Dosya Sunucusu
E) Yerel Alan Ağ

——————————————————————————–

22) 1990’lardan başlayarak daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan topoloji türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldız Topolojisi
B) Ağaç Topolojisi
C) Halka Topolojisi
D) Örgü Topolojisi
E) Veri Yolu Topolojisi

——————————————————————————–

23) Ağa bağlı bilgisayarların birbiriyle haberleşmekte kullandıkları dil aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Ağ Protokolleri
B) Internet Protokolleri
C) FTP
D) IP
E) Hiper Metin Dosyası

——————————————————————————–

24) Devlet kurumlarını gösteren alan adı tipi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) EDU
B) COM
C) NET
D) GOV
E) MIL

——————————————————————————–

25) Kullanıcıların ftp sitesine dosya yüklemeleri için kullanılan dizin, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Incoming
B) IP
C) COM
D) Gov
E) Edu

——————————————————————————–

26) Kullanıcıların herhangi bir etkileşimi ol­ma­dan, tüm kullanıcıların aynı bilgileri gö­rüntüleyebilmesi aşağıdakilerden han­gisi ile ifade edilmektedir?

A) Ağ Protokolü
B) Çoklu Ortam
C) Sabit İçerikli Bilgi
D) Değişken İçerikli Bilgi
E) Küresel Ağ Bağlantısı

——————————————————————————–

27) İnternette arama yaparken sözcüklerin tekil olarak aranılması için sonuna, hangi işaret koyulmalıdır?

A) –
B) +
C) ( )
D) *
E) :

——————————————————————————–

28) Hiper döküman hangi tür veriler üzerinde yer alamaz?

A) Metin
B) Ses
C) Grafik
D) Resim
E) Görüntü

——————————————————————————–

——————————————————————————–

30) Sistemin çalışmasını sağlayacak do­na­nım, yazılım ve insan gücünün varlığının ve devamlılığının değerlendirilmesi aşa­ğı­dakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Verimlilik
B) Teknik Olurluluk
C) Ekonomik Olurluluk
D) Karlılık
E) Rantabilite

——————————————————————————–
Cevap Anahtarı
1 A
2 D
3 E
4 E
5 C
6 C
7 A
8 A
9 D
10 A
11 B
12 B
13 A
14 A
15 C
16 B
17 C
18 B
19 A
20 B
21 D
22 A
23 A
24 D
25 A
26 C
27 D
28 B
29 A
30 B

 

Temel Bilgi Teknolojileri
SINAV – 2

1) Bilgi işlem sürecindeki son aşama, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıralama
B) Özetleme
C) İletme
D) Hesaplama
E) Çoğaltma

——————————————————————————–

2) Telefon hatlarını kullanarak bilgisayar ara­sında iletişimi ve veri transferini sağ­layan cihazlar, aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmaktadır?

A) Tarayıcı
B) Fax
C) Televizyon Kartı
D) Modem
E) DVD

——————————————————————————–

3) Bilgisayar, aşağıdakilerden hangisinden oluşan bir alfabeye sahiptir?

A) 0 – 1
B) 0 – 0
C) 1 – 1
D) 1 – 2
E) 0 – 2

——————————————————————————–

4) Dosyaların saklandığı yerler, aşağı­da­ki­ler­den hangisidir?

A) Sürücü
B) Disket Sürücü
C) Klasör
D) Ana Bellek
E) CD – ROM

——————————————————————————–

5) Seçili çizimlerin, hücrelerin, şekillerin içini boyamak için kullanılan seçenek, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dolgu Rengi
B) Çizgi Rengi
C) Karakter Rengi
D) Çizgi Türü
E) Çizgi Kalınlığı

——————————————————————————–

6) Standart Araç Çubuğu üzerinde bulunan Disket şeklindeki düğmenin işlevi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dosyayı saklamak
B) Disketteki bir dosyayı açmak
C) Seçili öğeyi dosyaya yapıştırmak
D) Program penceresini kapatmak
E) Disketteki dosyayı silmek

——————————————————————————–

7) Bilgisayar aşağıdaki unsurlardan hangisini tanır?

A) Paragraf
B) Sayfa
C) Cümle
D) Kelime
E) Karakter

——————————————————————————–

8) Kelimeleri bölmeden, satır sonundan otomatik olarak diğer satıra geçiş özelliğine, ne ad verilir?

A) Karakter ve görünüm değiştirme
B) Kelimelerin yazılışını denetleme ve düzeltme
C) Kelime kaydırma
D) Arama ve değiştirme
E) Metin ekleme ve silme

——————————————————————————–

9) Aşağıdakilerden hangisi, işlem tablosuna girilmek istenen verilerin yazıldığı küçük kutucuklardır?

A) Hücre
B) Satır
C) Sütun
D) Paragraf
E) Karakter

——————————————————————————–

10) Hücreleri Biçimlendir kutusunda yer alan Hizalama seçeneğiyle aşağıdaki işlemler­den hangisi gerçekleştirilebilir?

A) Hücre içindeki yazı tiplerini farklılaştır­mak
B) Hücrelere farklı biçimlerde kenarlıklar çizmek
C) Hücre zeminlere farklı renk ya da desen vermek
D) Hücre içindeki değerlerin yerleşimlerini değiştirmek
E) Hücrelerin içindeki bilgilerin değiştirilmesini engellemek

——————————————————————————–

11) Üzerinde metinlerin yazıldığı, şekil çi­zil­diği, grafik, renk ve nesnelerin eklendiği boş sunu ekranına, ne ad verilir?

A) Sunu Penceresi
B) Normal Görünüm
C) Anahat Görünümü
D) Masaüstü
E) Görünüm Penceresi

——————————————————————————–

12) Slayttaki bir metnin daha farklı bir stilde ve diğerlerinden farklı görünmesi istendiğinde ekranın altında bulunan, hangi düğme kullanılır?

A) WordArt
B) Word Ctrl
C) Word Alt
D) Word frt
E) Word F7

——————————————————————————–

13) Sunum programı başladığında, ekrana gelen ilk slayt hangi görünümdedir?

A) Slayt Sıralayıcısı Görünümü
B) Slayt Görünümü
C) Normal Görünüm
D) Slayt Gösterisi Görünümü
E) Anahat Görünümü
üst soru
sonraki soru

——————————————————————————–

14) Aşağıdakilerden hangisi, piksel tabanlı görsel dosyaların uzantılarından biridir?

A) CDR
B) CGM
C) DXF
D) BMP
E) WMF

——————————————————————————–

15) Aşağıdakilerden hangisi, paint program düğmelerinden biri değildir?

A) Serbest Şekil Seç
B) Sunu Penceresi
C) Silgi
D) Renk Doldurma
E) Büyüteç

——————————————————————————–

16) Aşağıdaki araçlardan hangisiyle düz bir çizgi çizmek diğerlerine göre daha zordur?

A) Çizgi
B) Elips
C) Kalem
D) Dikdörtgen
E) Köşeleri Yuvarlatılmış Dikdörtgen

——————————————————————————–

17) Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir amaca ulaşabilmek için gereken ve birbiriyle ilişkili tabloların tamamına ve­rilen isimdir?

A) Veri Tabanı
B) Veri Yolu
C) Databank
D) CD
E) DVD

——————————————————————————–

18) Veri tabanlarından bilgi edinmek için veri tabanı yönetim sistemleri kullanıcıya hangi olanakları sağlar?

A) Tablolama
B) Veri Tabanı Yönetimi
C) Tamlık Ve İndeksleme
D) Sorgulama Ve Raporlama
E) Güvenlik

——————————————————————————–

19) Sorgu sonuçlarını düzenlemek için yardımcı olacak seçenek, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorgular
B) Notlar
C) Formlar
D) Makrolar
E) Raporlama

——————————————————————————–

20)
I. Hava
II. Fiber – optik kablo
III. Bakır kablo
Yukarıda verilen ortamlardan hangileri, “ışık” yöntemini kullanır?

A) Yanız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

——————————————————————————–

21) Aşağıdakilerden hangisi, bir uçtan bir mesaj gelince diğer bir tarafa güçlendirerek aktarır?

A) Yıldız Topolojisi
B) Tekrarlayıcı
C) Köprü
D) Ağ Topolojisi
E) Örgü Topolojisi

——————————————————————————–

22) Aşağıdakilerden hangisi, yüksek bir mesaj trafiğini yönetebilecek özellikteki cihazlardır?

A) Ağ Anahtarı
B) Omurga
C) Ağ Omurga Anahtarı
D) Örgü Topoloji
E) Veri Yolu

——————————————————————————–

23) Bir bilgisayardan farklı bir ağdaki bil­gisayara ileti gönderileceği zaman, bu­nun ağlar arasında yönlendirilerek yerine ulaşmasını, aşağıdakilerden hangisi sağlar?

A) Lokal Numaralar
B) IP Protokolü
C) TCP Protokolü
D) Ağ Protokolü
E) İletişim Ağı

——————————————————————————–

24) Aşağıdakilerden hangisi, internet sunucularından biri değildir?

A) WWW
B) FTP
C) Güvenlik Sunucusu
D) DNS Sunucusu
E) IP Sunucusu

——————————————————————————–

25) HTML nedir?

A) Bir protokol ismidir
B) Bir İnternet İzleyicisi yazılımıdır
C) www sunucusunun diğer ismidir
D) Hiper metin sayfa tanımlama dilidir
E) Çevirmeli bağlantı için kullanılan modemin diğer adıdır

——————————————————————————–

26) Elektronik posta adresinde yer alan simge, aşağıdakilerden hangisidir?

A) #
B) &
C) @
D) ?
E) *

——————————————————————————–

27) Her iki tarafın da aynı anda bilgisayar başında bulunduğu ve konuşmak yerine uzak mesafelerde söylemek istediklerini yazarak birbirlerine ilettikleri sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A) E – posta
B) Sohbet Yazılımları
C) Uyarılar
D) ICQ
E) Chat

——————————————————————————–

28) Sadece liste sahibinin, listeye üye olan tüm katılımcılara mesaj gönderebilmesi temeline dayanan haberleşme türü aşa­ğı­dakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) E – Liste
B) Haber Grupları
C) Sohbet Yazılımı
D) Site
E) Dağıtım Listesi

——————————————————————————–

29) Yukarıdaki sembol program akış şemasında, aşağıdakilerin hangisi ile ifade edil­mek­tedir?

A) Giriş – Çıkış
B) Karar
C) Süreç
D) Bağlayıcı
E) Başlangıç / Sonlandırıcı

——————————————————————————–

30) Bir örgütte bilgi ihtiyaçlarının sistemli bir şekilde karşılanması bunların saklanması ve bakımı ile gerektiğinde ihtiyaç duyulan kişilere sunulmasını sağlayan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağ İletişim Sistemi
B) İşletme Bilgi Sistemi
C) Kayıt İşleme Sistemi
D) Yönetim Bilgi Sistemi
E) Karar Destek Sistemi

——————————————————————————–

Cevap Anahtarı
1 C
2 D
3 A
4 C
5 A
6 A
7 E
8 C
9 A
10 D
11 A
12 D
13 C
14 D
15 B
16 C
17 A
18 D
19 E
20 C
21 B
22 C
23 B
24 E
25 D
26 C
27 B
28 E
29 B
30 B

 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver