aöf ders izle işletme 1. sınıf soru çözümleri sorular cevap anahtarı

  1. aöf işletme 1 sınıf dersleri
  2. açıköğretim işletme 1 sınıf dersleri konu anlatımı
  3. işletme 1 sınıf dersleri ekol hoca
  4. üniversite 1 sınıf işletme dersi videolu konu anlatımı detay hoca
  5. açıköğretim işletme 1 sınıf konu anlatımı

evet evet ivet işte arkadaşlar sizlere işletme sorualrını bulduk önemli hocalar tarafından hazırlanan bu sıralrı çözerken profesyonelliği tadacaksınız başarılar….

1) Aşağıdakilerden hangisi dayanıksız mal grubuna örnek teşkil eder? 

Sponsorlu Bağlantılar

A) Bilgisayar

B) Otomobil

C) Ekmek

D) Saat

E) Televizyon

2) Aşağıdakilerden hangisi üretimi için hiçbir çaba ve örgütlenme gerektirmeyen doğada hazır bulunan malları ifade eder?

A) Dayanıklı mallar

B) Serbest mallar

C) Üretim malları

D) Dayanıksız mallar

E) Tüketim malları

3) İnsan gereksinimlerini karşılayan ancak somut olmayan araçlara ne ad verilir?

A) Mal

B) Tüketim

C) Ekonomik mal

D) Ekonomik olmayan mallar

E) Hizmet

4) Aşağıdakilerden hangisi iki veya daha fazla sayıda işletmenin aynı kaynaklara veya müşteri kitlesine yönelmesi durumunda ortaya çıkan kaynaktan veya pazardan daha fazla pay alma çabasıdır?

A) Özel mülkiyet

B) Seçme özgürlüğü

C) Kâr elde etme

D) Serbest rekabet

E) Pazarlama faaliyeti

5) Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel amaçlarını kapsar?

A) Kârlılık – Büyüme

B) Kârlılık – Toplumsal sorumluluk

C) Kârlılık – Topluma hizmet

D) Büyüme – Topluma hizmet

E) Toplumsal sorumluluk – Topluma hizmet

6) Bir özel işletmenin birçok amacı vardır, ancak diğer amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki amaçlardan hangisini öncelikle gerçekleştirmesi gerekir?

A) Kâr sağlama

B) Topluma hizmet

C) Toplumsal sorumluluk

D) Uzun dönemli büyüme

E) Çalışana uygun ücret verme

7) İşletmenin öz varlığını sağlayan iç çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönetim biçimi

B) Sermaye sahipleri

C) Örgüt kültürü

D) Rekabet

E) Teknoloji

8) Sermayesinin tamamı ya da büyük çoğunluğu devlete ya da kamu tüzel kişisine ait olan işletmeleri aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A) Endüstri işletmeleri

B) Hizmet işletmeleri

C) Ticaret işletmeleri

D) Özel kesim işletmeleri

E) Kamu kesimi işletmeleri

9) Mallarını ülkenin her yanına en ekonomik biçimde dağıtabileceği bir yere kurulan işletme için geçerli kuruluş yeri etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İş gücü

B) Hammadde

C) Su

D) Ulaşım

E) Pazara yakınlık

10) Aşağıdakilerden hangisi kurulacak işletmenin değişmez değer yatırım maliyetleri ile döner sermaye gereksiniminin belirlenmesi, gelir ve gider tahminlerini yapan araştırmadır?

A) Ekonomik araştırmalar

B) Teknik araştırmalar

C) Finansal araştırmalar

D) Yasal araştırmalar

E) Örgütsel araştırmalar

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver