aöf 1.sınıf bilgi teknolojileri testleri soruları cevapları yanıtları

  1. bilgi teknolojileri 2012 vize soruları
  2. 1 sınıf bilgisayar vize soruları test
  3. 2012-2013 aöf 1 sınıf temel bilgi teknolojileri ders notları
  4. bilgisayar test 1 sınıf vize soruları ve cevapları
  5. temel bilgi teknolojileri 1 sınıf vize sınav soruları

aöf bilgi teknolojileri,1.sınıf dersi izle,1.sınıf ders notları,1.sınıf aöf soruları,aöf 1.sınıf yazılı soruları,aöf 1.sınıf vize soruları,temel bilgi teknolojileri soruları,bilgi teknolojileri sorusu

1) Bilgiyi işlemek için kullanılan maddi ve kavramsal araçların bütününe verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Sponsorlu Bağlantılar

A) Girdi-Çıktı birimleri

B) Bilgisayar ağları

C) Haberleşme araçları

D) Bilgi teknolojileri

E) Bilgisayar

2) Büro yazılımlarında bir dosyayı kapatmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A) Program penceresinin sağ üst köşesindeki (X) işareti tıklanır

B) Dosya penceresinin sağ üst köşesindeki (X) işareti tıklanır

C) Dosya menüsünden çıkış komutuna tıklanır

D) Pencere menüsünden kapat komutu tıklanır

E) Yardım menüsünden kapat komutu seçilir

3) Yazılım ilk açıldığında görünmeyen, isteğe bağlı olarak görünür hale getirilebileceklerin listesini gösteren seçenek, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dosya

B) Araç Çubukları

C) Yazılım

D) Biçim

E) Araçlar

4) Aşağıdakilerden hangisi, kelime işlemciler tarafından tanınan en küçük birimdir?

A) Harf

B) Rakam

C) Karakter

D) Kelime

E) Nesne

5) Üzerinde metinlerin yazıldığı, şekil çizildiği, grafik, renk ve nesnelerin eklendiği boş sunu ekranına, ne ad verilir?

A) Sunu Penceresi

B) Normal Görünüm

C) Anahat Görünümü

D) Masaüstü

E) Görünüm Penceresi

6) Kısayol menüsünde slaytın zemin rengini değiştirmek için kullanılan seçenek, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arka Plan

B) Slayt Düzeni

C) Slayt Renk Düzeni

D) Tasarım Şablonu

E) Zemin Seçeneği

Sorunun cevabı A şıkkıdır.

7) Aşağıdakilerden hangisi, vektör tabanlı görsel yaratmaya yarayan çizim programlarından biri değildir?

A) Corel Draw

B) Windows

C) Autocad

D) Adobe illustration

E) Macromedia Freehtand

8) Aşağıdakilerden hangisi, bir unsura ait verilerin bir araya getirilmesine verilen isimdir?

A) Hücre

B) Raporlama

C) Derleme

D) Tasarım

E) Kayıt

9) Kayıtların bir araya gelmesiyle, aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) Tablo

B) Resim

C) Hücre

D) Alan

E) Ekran

Sorunun cevabı A şıkkıdır.

10) Sorgu sonuçlarını düzenlemek için yardımcı olacak seçenek, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorgular

B) Notlar

C) Formlar

D) Makrolar

E) Raporlama

Sorunun cevabı E şıkkıdır.

11) Herhangi bir bilgisayara bağlı olan ve kullanıcıların kullandıkları kapasite aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilmektedir?

A) Bilgisayar Kaynağı

B) Bilgisayar Ağı

C) Bilgisayar Kaynak Sağlayıcısı

D) Yönlendirici

E) Ağ İşletim Sistemi

12) Aşağıdakilerden hangisi, bir geniş alan ağında bütün haberleşmenin toplandığı merkezdir?

A) Yönlendirici

B) Omurga

C) Geniş Alan Ağı

D) Ağ Topolojisi

E) Ağ İşletim Sistemi

13) Ağa bağlı bilgisayarların birbiriyle haberleşmekte kullandıkları dil aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

A) Ağ Protokolleri

B) Internet Protokolleri

C) FTP

D) IP

E) Hiper Metin Dosyası

14) COM türü alan adı, aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Eğitim Kurumu

B) Ticari Kuruluş

C) Vakıf Kuruluşu

D) Devlet Kurumu

E) Askeri Kurum

15) Bir başka bilgisayarda kullanıcıların erişimine ücretsiz ya da düşük bir ücret karşılığı sunulan yazılımların kişilerin bilgisayarlarına transfer edilebilmesi için yararlanılan arayüz, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dosya Transfer Protokolü

B) IP Protokolü

C) Ağ Protokolü

D) İletişim Ağı

E) Yönlendirci

16) Açıköğretim Fakültesi sınav sonuçları İnternet sayfalarındaki bilgiler, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A) Tablo

B) Sabit İçerikli

C) Değişken İçerikli

D) Canlı Görüntü

E) Sayısal Bilgi

Sorunun cevabı C şıkkıdır.

17) Bir bilgisayar programının adımlarını gösteren şema, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Program Akış Şeması

B) Akış Şeması

C) Sistem Akış Şeması

D) Veri Akış Şeması

E) Döngü Şeması

18) Aşağıdakilerden hangisi, sistem analizinin aşamalarından biri değildir?

A) Ön Araştırma

B) Sistem Analizi

C) Sistem Tasarımı

D) Sistem Geliştirme

E) Sistem Denetimi

19) Aşağıdakilerden hangisi, işlem sürecindeki aşamalardan biri değildir?

A) Kaydetme

B) Sınama

C) Sıralama

D) Veri toplama

E) Hesaplama

20) Kullanıcının erişemediği, müdahale edemediği bellek türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ram Bellek

B) CD

C) Yardımcı Bellek

D) Rom Bellek

E) Sabit Disk

21) Girilen veriler üzerinde işlem yapan bilgisayar birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlemci

B) Ana Bellek

C) Ram

D) Rom

E) Yardımcı Bellek

22) Aşağıdakilerden hangisi, programcılarla aynı işi yapan benzer programlar geliştirme zorunluluğundan kurtaran yazılımlara verilen isimdir?

A) Programlama Dilleri

B) Derleyici

C) Yorumlayıcı Diller

D) Yüksek Düzeyli Diller

E) Birleştirici Diller

23) Aşağıdakilerden hangisi, kontrol ettikleri bilgisayar türlerine ve destekledikleri uygulama türlerine göre, işletim sistemlerinden biri değildir?

A) Gerçek Zamanlı İşletim Sistem

B) Tek Kullanıcı – Tek Görev

C) Çoklu Kullanıcı – Tek Görev

D) Tek Kullanıcı – Çoklu Görev

E) Çoklu Kullanıcı

24) Herhangi bir yazılımı açmak için öncelikle, aşağıdaki düğmelerden hangisi tıklanır?

A) Program

B) Başlat

C) Yazılım

D) Dosya

E) Çıkış

25) Tümünü seç komutu için kullanılacak kısayol, aşağıdaiklerden hangisidir?

A) Ctrl + N

B) Ctrl + A

C) Ctrl + O

D) Ctrl + S

E) F7

26) Aşağıdakilerden hangisi, kelime işlemcilerin kolaylaştırıcı görevlerinden biri değildir?

A) Metin Yaratmak

B) Metin Silmek

C) Düzeltme Yapmak

D) Biçimlendirme Yapmak

E) Saklama Yapmak

27) Metni yazarken, satır sonlarında kelimelerin bölünmesine izin verilip verilmeyeceğini belirlemeye yardımcı olan he-celeme iletişim kutusunun ortaya çıkmasını sağlayan komut, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekle

B) Sil

C) Heceleme

D) Dili ayarla

E) Sözcük sayımı

28) Aşağıdakilerden hangisi, kişisel bilgisayarlarda kullanılan işlem tablolarından biri değildir?

A) Excel

B) Corel Quattro

C) WordArt

D) Lotus

E) Visicalc

29) Aşağıdakilerden hangisi, başlangıç iletişim kutusunda yer almaz?

A) Akıllı İçerik Sihirbazı

B) Tasarım Şablonu

C) Artan Sıralama

D) Boş Sunu

E) Varolan Sunu

30) Notlar ve slayt bölümlerini küçülterek, anahat bölümünü daha geniş şekilde ekrana yansıtan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Notlar Bölümü

B) Slayt Görünümü

C) Anahat Görünümü

D) Slayt Sıralayıcısı Görünümü

E) Tasarım Şablonu

31) Asıl slaytta düzenlenen bir metin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sadece ilk slaytta görünür

B) Otomatik efekt eklenir

C) Sadece ilk slayttan ulaşılır

D) Tüm slaytlarda görünür

E) Yazı rengi sabittir

32) Aşağıdakilerden hangisi, piksel tabanlı görsel dosyaların uzantılarından biri değildir?

A) BMP

B) GIF

C) EXE

D) JPG

E) PSD

33) Paint ne tür bir programdır?

A) Piksel Tabanlı

B) Vektör Tabanlı

C) Fotoğraf Tabanlı

D) Çizim Programı

E) Görsel Program

34) Aşağıdakilerden hangisi, paint’e özgü bir menüdür?

A) Renkler

B) Biçim

C) Resim

D) Ekle

E) Düzen

35) Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir amaca ulaşabilmek için gereken ve birbiriyle ilişkili tabloların tamamına verilen isimdir?

A) Veri Tabanı

B) Veri Yolu

C) Databank

D) CD

E) DVD

36) Bir veri tabanı tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerden biri, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veri tabanı birden çok tablodan meydana gelmelidir

B) Veri tabanındaki her tabloda en az birincil anahtar olmalıdır

C) Her tabloda aynı alanlar yer almalıdır

D) Veri tekrarları en aza indirgenmelidir

E) Uzman olmayan kullanıcılar bile her istedikleri sorguyu yapabilmelidir

37) Veri tabanlarını kullanırken veriler, sayısal değerlerin yanında alfabetik karakterler de içeriyorsa, aşağıdaki seçeneklerden hangisi seçilir?

A) Sayı

B) Tablo

C) Simge

D) Arka plan

E) Metin

38) Aşağıdakilerden hangisi, birbirlerine bağlı ve birbirleri arasında metin, ses, sabit ve hareketli görüntü aktarımı yapabilen bilgisayarların oluşturduğu yapıdır?

A) İletim Ortamı

B) Bilgisayar Ağı

C) Bilgisayar Kaynağı

D) Ağ Kaynak Sağlayıcısı

E) Yönlendirici

39) Uzun mesafeler arasında çok yüksek hızda iletişime izin veren kablolar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakır kablo

B) Tel kablo

C) Fiberoptik kablo

D) Ağ kablo

E) Nikel Kablo

40) Aşağıdakilerden hangisi, yerel alan ağların bağlantı noktalarının, geniş alan ağlarında tek bir merkezde toplandığı yerdir?

A) Ağ Omurgası

B) Geniş Alan Ağı

C) Yerel Alan Ağı

D) Ağ Topolojisi

E) Alt Ağ

41) Bir bilgisayardan diğerine gönderilecek iletiyi, ağ üzerinde gönderilebilecek uzunlukta küçük paketlere bölen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alan Adları

B) IP Numaraları

C) TCP Protokolü

D) Ağ Protokolü

E) İletişim Ağı

42) Aşağıdakilerden hangisi, internet sunucularından biri değildir?

A) WWW

B) FTP

C) Güvenlik Sunucusu

D) DNS Sunucusu

E) IP Sunucusu

43) İnternet’e bağlı, değişik işletim sistemleri kurulu bilgisayarlar arasında dosya değişimini sağlayan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağ Sunucusu

B) Ftp Sunucusu

C) Ağ Anahtarı

D) Topoloji

E) Modem

44) Belirli bir konu ile ilgili gelen tüm mesajların grup içinde yer alan tüm katılımcılara dağıtılması temeline dayanan haberleşme türü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haber Grupları

B) E – Liste

C) Dağıtım Listesi

D) Tartışma Listesi

E) Sohbet Yazılımı

45) Aşağıdakilerden hangisi, iki ya da daha fazla kullanıcının farklı anlarda birbiri ile bilgisayar ağı üzerinden haberleşmesini sağlar?

A) E – posta

B) Modem

C) ICQ

D) Ağ sunucusu

E) Veri yolu

46) Başka bir bölgede bulunan bilgisayarı sanki yanında imiş gibi kullanmayı sağlayan problem, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yönlendirici

B) İnternet

C) Telnet

D) Arama motorları

E) Web rehberleri

47) Bir bilgisayar programının adımlarını gösteren şema, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Program Akış Şeması

B) Akış Şeması

C) Sistem Akış Şeması

D) Veri Akış Şeması

E) Döngü Şeması

Sorunun cevabı A şıkkıdır.

48) Aşağıdakilerden hangisi, yönetim fonksiyonlarından biri değildir?

A) Planlama

B) Örgütleme

C) Yürütme

D) Denetleme

E) Üretim

49) Sistem analizi ve sistem tasarımındaki son aşama, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sistem Analizi

B) Sistem Tasarımı

C) Sistem Geliştirme

D) Sistemin Bakımı Ve Güncellenmesi

E) Geliştirilen Sistemin Uygulamaya Konulması

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver