Antropoloji Bölümü Meslek Rehberi 2013-2014 Ygs Lys Başarı Sırası, İş Olanakları, Kaç Puan Gerekir, Geleceği Tercih Edilir Mi, İş Bulma Durumu

Antropoloji Nedir – Bölümü Hakkında Bilgi

Antropoloji Nedir, Antropoloji Ne İş Yapar, Antropoloji Maaşları, Antropoloji İş İmkanları, Antropoloji İş Çalışma Alanları, Antropoloji Mesleği Hakkında Bilgiler, Antropoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Antropoloji Bölümünün Geleceği, Antropoloji Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı, Antropoloji Bölümü Tercih Edilir mi, Antropoloji Bölümü 2011 YGS LYS Başarı Sırası, Antropoloji İçin Kaç Puan Gerekir, Antropoloji Tanıtımı, Antropoloji Kazanç Durumu,Meslek Rehberi,Antropoloji Puanı 2011 2012, Antropoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, Antropoloji İş Çalışma Alanları, Antropoloji İş İmkanları, Antropoloji Maaşları, Antropoloji Mesleği Hakkında Bilgiler, Antropoloji Ne İş Yapar, Antropoloji Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Üniversite sınavına hazırlanan ve Antropoloji bölümünü seçecek adaylara bu meslek hakkında bilgileri, puanlarını ve mesleğin geleceği hakkında bilgileri derledik. İşte Antropoloji Bölümü –  Mesleği hakkında bilgiler:

Antropoloji (insanbilim), evrenin ve dünyanın oluşumu; yaşamın başlangıcı ve gelişimi; insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri; toplumların ve kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm sorunlar üzerinde eğitim ve araştırma yapan bir bölümdür. Bu bölümün çalışmaları dört ana dal altında gerçekleşmektedir.

Fizik Antropoloji; insanın fiziksel özelliklerini metrik ve morfolojik yöntemlerle araştırır;
toplumun genetik yapısını esas alarak, yaşayan insan gruplarının çeşitliliğinin nedenlerini bulmaya çalışır.

Paleoantropoloji; fosil-insanbilim anlamına gelen bu dal, insanın geçmişte ve bugün canlılar dünyasındaki yerini, primat takımı üyelerinin benzer yapısal özellikleri açısından akrabalıklarını ve bunların tarih öncesinden ve tarih devirlerinden kalan fosil örnekleriyle yakınlık derecelerini ve çevreleri ile ilişkilerini uygulamalı bir şekilde inceler.

Sosyal Antropoloji; geçmişte yaşamış ve günümüzde yaşamakta olan çeşitli toplumların ve bir toplumdaki değişik alt kültürlerin yaşayışını inceler, kültür-kişilik ilişkisini, toplumsal değişmeyi belirleyen faktörleri ortaya çıkarmaya çalışır.

Etnoloji ırkların oluşumu, yeryüzüne yayılışı aralarındaki bağlantı ve etkileşimleri, geçmişte yaşamış ve halen yaşamakta olan değişik kültürleri karşılaştırmalı olarak inceler.

Çalışma Alanları:

Antropologlar, ilkel ya da uygar insan gruplarının başlangıcını, beden yapısını, özelliklerini, örf, adet ve geleneklerini, dilini ve eserlerini, kısaca yaşam biçimini incelerler. Çalıştıkları kurumlarda araştırma yapar ya da araştırma bulgularının uygulamada kullanılmasına yardımcı olurlar. Mezunlar, uzmanlaştıkları dallara göre, MTA, Tabiat Tarihi Müzesi ve diğer müzelerin doğa tarihi bölümlerinde; Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, DPT, Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü gibi kuruluşların kültür ve eğitim birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilirler. Ayrıca orduda giysi ve araçların, mimaride ev ve ev eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin, bunları kullanacak kişilerin beden yapısına uygun olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler.

Bu bölüm mezunlarının iş bulma imkanları kısıtlıdır. Ancak son yıllarda antropologlar Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, giderek artan oranda görev almaktadırlar. Daha çok üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmaktadırlar.

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu:

İhtiyaç oranının günümüz şartlarından çok farklı olması beklenmemektedir.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:

Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Psikoloji ve Biyolojiye ilgi duyması
Araştırmacı ve gözlemci bir kişilik yapısına sahip olması
İnsanı ve davranışlarını sabır ve dikkatle incelemeye meraklı olması
Ayrıntılara dikkat etme yeteneğinin olması
İnsanlarla iletişim kurmaktan hoşlanması
Sebep – sonuç ilişkilerini görebilmesi gerekir.
ANTROPOLOJİ (TM–3)
ÜNİVERSİTE ADI ADI     TABAN PUAN     BAŞARI SIRASI
YEDİTEPE Ü. (Tam Burslu     373,823     116.478
İSTANBUL Ü.     354,449     168.531
ANKARA Ü.     339,92     215.289
YENİ YÜZYIL Ü. (Tam Burslu)     321,543     281.583
CUMHURİYET Ü.     305,431     344.169
YÜZÜNCÜ YIL Ü.     297,205     376.583
MEHMET AKİF ERSOY Ü.     296,453     379.649
CUMHURİYET Ü. (İÖ)     294,689     386.900
AHİ EVRAN Ü.     293,885     390.068
YEDİTEPE Ü.  (%50 Burslu)     283,594     431,000
YENİ YÜZYIL Ü.     230.293     621.000
YENİ YÜZYIL Ü.  (%50 Burslu)     229.247     623.000
YENİ YÜZYIL Ü.(%25 Burslu)     –     –
YEDİTEPE Ü     213.518     639.000

  • Antropoloji Bölümü 2011 Ygs Lys Başarı Sırası
  • Antropoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde Var
  • Antropoloji Bölümü Tercih Edilir Mi
  • Antropoloji Bölümünü Seçecek Olanlarda Nasıl Özellikler Olmalı
  • Antropoloji Bölümünün Geleceği
  • Antropoloji Için Kaç Puan Gerekir
  • Antropoloji Iş Çalışma Alanları
  • Antropoloji Iş Imkanları
  • Antropoloji Kazanç Durumu
  • Antropoloji Maaşları
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver