Ameliyathane Teknikeri İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Ameliyathane Teknikeri Maaşları Ne Kadar Ameliyathane Teknikeri Mesleği Nedir

Ameliyathane Teknikeri Nasıl Olunur Ameliyathane Teknikeri Ne İş Yapar Ameliyathane Teknikeri Mesleği Nedir, Nasıl Olunur Şartları Ve Maaşları

Ameliyathane Teknikeri Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Ameliyathane Teknikeri Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Ameliyathane Teknikeri Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık.

Sponsorlu Bağlantılar

Ameliyathane Teknikeri Mesleği

TANIM

Ameliyathanede bulunan tüm alet ve cihazları kullanabilen, ameliyathaneyi ameliyata hazırlayan ve ameliyata giren ekipte yer alan yardımcı sağlık personelidir.

GÖREVLER

Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri, ameliyathane sorumlu uzmanı veya uzman bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında;

 • Ameliyat öncesi ameliyat masasını ve aletlerini hazırlar,
 • Ameliyat sırasında ameliyat ekibine yardımcı olur,
 • Ameliyat sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyonunu (mikroptan arındırma) yaparak muhafazasını sağlar,
 • Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakımını, temizliğini, muhafazasını ve tedarik edilmesini sağlar,
 • Ameliyathane sterilizasyonunun korunmasını sağlar,
 • Kayıtların tutulmasını sağlar ve kontrol eder.

KULLANILAN ALET, MAKİNEVE MALZEMELER

 • Ameliyat masası,
 • Makas, neşter, pens gibi temel ameliyat malzemeleri
 • Enjektör,
 • Diğer tıbbi malzemeler, (pamuk, gazlı bez vb.)
 • Steril malzemeleri,
 • Katater malzemeleri,
 • Serumlar, solüsyonlar,

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri olmak isteyenlerin;

 • Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Ellerini çabuk ve ustalıkla kullanabilen,
 • El –göz koordinasyonu ile kulak-el-ayak eşgüdümü gelişmiş,
 • Sorumluluk duygusuna sahip, dikkatli, titiz ve tedbirli,
 • Cesaretli ve kandan korkmayan,
 • Doğru ve çabuk karar verebilen, cerrahın söylediklerini hemen anlayıp uygulayabilen,
 • Uzun süre ayakta kalabilecek ve bedensel engeli olmayan,
 • Esnek çalışma saatlerine uyumlu ve stres ortamında çalışabilen,
 • Bulaşıcı hastalık taşımayan

kimseler olması gerekmektedir

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 • Ameliyathane hizmetleri mezunları kamu ve özel hastanelerin ameliyathanelerinde görev yapmaktadırlar.
 • Çalışma, işin gereği kapalı, çok temiz, iyi aydınlatılmış, ilaç kokulu bir ortamda ve uzun süre ayakta kalınarak yapılmaktadır.
 • Çalışırken özellikle ameliyat doktoru olmak üzere ameliyat ekibi ile iletişim halindedir.
 • Tam gün, vardiyalı, hafta sonları ve nöbet tutma yöntemiyle çalışır.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi,
· Başkent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
· Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri programında verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

 • Matematik,
 • Fizik, Kimya, Biyoloji,

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Meslek liselerinin “Yaşlı Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Acil Tıp Teknisyenliği ile İlkyardım ve Acil Bakım Teknisyenliği” bölümlerinden mezun olanlar alanından mezun olanlar “Ameliyathane Hizmetleri” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Ortaöğretim Başarı Puanları, okul türleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölge’leri (METEB) ve mezuniyet yılları dikkate alınarak kontenjan dahilinde yerleştirilebilirler..

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Ameliyathane hizmetleri programında önlisans düzeyinde 2 yıl süreli eğitim verilmektedir.

Eğitim süresince Ameliyathane Teknolojisi, Anatomi, Fizyoloji, Davranış Bilimleri, Enfeksiyon Hastalıkları, İlkyardım, Terminoloji, Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi, Yabancı Dil, Sterilizasyon, Kişilerarası İlişkiler, Cerrahi Hastalıkları Bilgisi, Ameliyathane Uygulamaları, Anesteziye Giriş, Hastane İdaresi, ENF Temel Bilgiler Bilimi dersleri okutulmaktadır.

Ayrıca Kamu veya Özel hastanelerin ameliyathanelerinde I. Sınıfta 20 gün, II. Sınıfta 40 gün staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara önlisans diploması ve “Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri” ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ameliyathane hizmetleri mezunları, özel ve resmi hastanelerin ameliyathane ünitelerinde çalışabilirler. Mezun sayısının az olması ve özel hastanelerin çoğalması ile daha çok ihtiyaç duyulan bir meslek haline gelmiştir.

Hastanelerin bu alanda özel eğitim görmüş sağlık elemanlarına ihtiyaçları olması nedeniyle iş bulma imkanları yüksektir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün sağladığı yükseköğrenim ve harç kredisinden ve çeşitli kurum ve kuruluşlarının sağlamış olduğu burs imkanlarından yararlanabilmektedirler.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası kazanç durumu ise meslek mensubunun çalıştığı hastanenin büyüklüğüne, sektörüne (kamu-özel), meslek mensubunun bilgi ve deneyimine, pozisyonuna (Devlet memuru, sözleşmeli işçi) göre değişiklik gösterir.

Hastanelerin ameliyathanelerinde çalışanlar maaşlarına ek olarak döner sermayeden de ücret almaktadır.

Yapılan araştırmalarda asgari ücretin 2 ila 4 katı arasında değişen oranda ücret ve alabildikleri görülmüştür.

MESLEKTE İLERLEME

Ameliyathane Hizmetleri önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

 • Cerrahi Teknikeri
 • Acil Tıp Teknikeri

EK BİLGİLER

__

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 • Bölüm öğretim elemanları,
 • Meslek elemanları,
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) 2010 Kılavuzu,
 • ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu (2008),
 • Meslek Yüksekokulları ile Açık Öğretim Ön lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2010 Kılavuzu,
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 • İlgili eğitim kurumları,
 • Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
 • Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver