Almanca 11. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Soruları indir 2012-2013 dosya yükle

11. Sınıf Almanca 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları İndir,11. Sınıf Almanca Yazılı Soruları 2011 – 2012,11. Sınıf Almanca Dersi Birinci Dönem 1. Sınav Soruları 2011-2012,11. Sınıf Almanca Yazılı Soruları 2011 – 2012,11. Sınıf Almanca Dersi Birinci Dönem 1. Birinci Sınav Soruları 2011-2012, 11. Sınıf Almanca Örnek Yazılı Soruları Klasik ve Test soruları ,Almanca Yazılı Soruları Cevap Anahtarı

2011-2012 Eğitim Öğretim yılı Ortaöğretim Lise 3 –  11. Sınıf Almanca dersi 1. Dönem 1. Yazılı sorularını bu sayfadan indirebilirsiniz. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize kaynak olması amacıyla sitemizde yayınladığımız bu soruları aşağıdaki sürenin sona ermesinden sonra belirecek olan linke tıklayarak indirebilirsiniz. Linkin görünür hale gelmesi için sürenin dolmasını bekleyiniz .İşte sorular:

Sponsorlu Bağlantılar

1 ) a) *Vücudun maya hamuru vatan toprağındandır.Bunun için bu vücut,vatan yolunda eziyet ve sıkıntıdan toprak olursa üzülmek yersizdir.
*Felek her türlü eziyet araçlarını toplasın gelsin. Millet yolunda hizmetten dönersem *****yim.

b) Hürriyet Kasidesi, ölçü, uyak düzeni ve ölçü birimi bakımından DİVAN EDEBİYATI geleneğine bağlıdır. 

c) Klasik kaside kişiye sunulmak için yazıldığı için övgü ve abartma doludur. Yaranma amaçlıdır. Namık Kemal; hak, hürriyet, adalet, kanun gibi toplumsal bir konuyu işler. Konu bütünlüğü vardır. Dili sadeleştirme çabası vardır.Ayrıca şiirde kasidenin bölümleri yer almamaktadır.Mahlas kullanılmamıştır.Başlık, temaya uygun olarak verilmiştir.Herhangi bir kişiye ithaf edilmemiştir.

2)TAKVİM-İ VEKAYİ, ilk resmi gazetedir. TELEMAK, Yusuf Kamil Paşa’nın yaptığı ilk çevri romandır.
VATAN YAHUT SİLİSTRE, sahnelenen ilk tiyatro yapıtıdır. ŞİNASİ, noktalama işaretlerini kullanan ilk sanatçımızdır. AVRUPA’DA BİR CEVELAN Ahmet Mithat Efendi tarafından yazılan gezi yazısıdır. 

3) Diyâr-ı küf/rü gezdim bel/deler kâşâ/neler gördüm
._ _ _ . _ _ _ . _ _ _ . _ _ _
mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün
Dolaştım mülk-i İslâm-ı bütün vîrâneler gördüm

Ziya Paşa

4) Siyasi ve sosyal olayların edebiyatı etkilediği açıktır. Ancak siyasi,sosyal gelişmelerin toplumsal hayatta kabul görmesi,özümsenmesi,eserlerde işlenmesi zaman alır.Şair ve yazarların eserlerinde yaşadıkları dönemin etkileri kaçınılmazdır.
.
5) Birinci beyit şiirin başında bulunur. Çünkü ilk beyit aa düzenindedir. İkinci beyit şiirin ortasında bulunur.
Çünkü uyak düzeni xa düzenindedir.

6) Mübâlağa(abartma) sanatı yapılmıştır.Çünkü dünyanın merkezine atılmak ve burayı patlatıp çıkmak imkansızdır.

7) &Halkı bilgilendirme, eğitme amacı vardır.
&Dönemine göre yalın bir dil kullanılmıştır.
&Arapça, Farsça tamlamalar kullanılmasına rağmen anlaşılır bir dil kullanılır.
&Toplumsal konular işlenmiştir.
& Makale, fıkra ,deneme… gibi öğretici metin türleri bu dönemde Batıdan alınmıştır.
& Hürriyet,eşitlik,adalet,kanun, milliyet vb. kavramlar bütün türlerde işlenmiştir.

8) “Gerilemenin bilimsel boyutunun göz ardı edildiği” sonucuna ulaşılamaz. Çünkü metinde, gerilemenin gerçek bilim adamlarına 
değer verilmeyişinden kaynaklandığına vurgu yapılmaktadır.

9) Her ikisi de Tanzimat dönemi sanatçılarındandır.Batıyı iyi tanıyan,yenilikçi,gazeteci sanatçılardır.Şinasi ilklerin adamıdır.Şinasi toplumsal ve kültürel reformu isterken Ali Suavi dini reform taraftarıdır.

10) Tanzimat I. Dönem sanatçıları, sanata, “sanat toplum içindir” ilkesi çerçevesinde yaklaşmışlardır.Toplumun aydınlatılması, uyarılması, hak, adalet, hürriyet, kanun gibi kavramların benimsetilmesi gerekmekteydi. Bu amaca ulaşmanın yolu da sanatın toplum için kullanılmasından geçiyordu.

11) Aşağıdaki yargıların sonuna doğruysa (D), yanlışsa (Y) koyunuz. 
1- Tanzimat dönemi sanatçıları arasında eski-yeni tartışması vardır. (D)
2- Şinasi , Namık Kemal ve Ziya Paşa’yı yeni fikirlerle yetiştirmiştir. (D)
3- Osmanlı toplumunda yenileşme halkın zorlamasıyla başlamıştır. (Y)
4- Ziya Paşa, Demdeme adlı yapıtında Ali Paşa’yı yermiştir. (Y)
5- Namık Kemal, yalnızca roman ve tiyatro türünde eser vermiştir. (Y)

12.Aşağıdaki cümleleri doğru veya yanlış olarak belirleyin(10)
a.Yol Ayrımı adlı metin siyasi tarihimizde çok partili hayata geçişimizi anlatan bir anı yazısıdır. ( D ) 
b.Edebiyatımızdaki ilk yarı resmi gazete Takvim-i Vakayi’dir. ( Y ) 
c.Tanzimat I. Dönem sanatçıları için öncelikli olan yarardır. ( D ) 
d.Namık Kemal Hürriyet Kasidesi ile birlikte klasik kaside anlayışını tamamıyla değiştirmiştir.( Y )
e.Tanzimat edebiyatı makale, fıkra, roman, hikâye, tiyatro gibi edebi türleri de getirmiştir.( D )

13.Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (10)
a) İlk yerli tiyatro eserimiz Şinasi’nin yazdığı ŞAİR EVLENMESİ dir.
b) İlk resmi gazete TAKVİMİ VAKAYİ ,yarı resmi gazete CERİDE-İ HAVADİS,ilk özel gazete ise
TERCÜMANI AHVAL.dir.
c) Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal’in yazdığı…VATAN YAHUT SİLİSTRE..dir.
d) Türk Edebiyatı romanla ilk defa YUSUF KAMİL PAŞA.’nın Fenelon’dan çevirdiği …TELEMAK. tercümesiyle tanışmıştır
e)Tanzimat Fermanını 1834 yılında Gülhane Parkında MUSTAFA REŞİT .Paşa, bütün dünyaya ilan etmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver