Alkoller Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: Alkoller Grignard bileşiği, Alkollerin elde edilmesi, Alkollerin reaksiyonları, Kimya Alkoller konu alatımı, Primer Alkol, Sekonder Alkol, Tersiyer Alkol

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Alkoller Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

ALKOLLER

Bu konumuzda alkollerin; genel özelliklerini, çeşitlerini, adlandırılmasını, elde ediliş şeklini alkollerin reaksiyonlarını göreceğiz. İyi Çalışmalar…

Hidrokarbonlardaki hidrojen unun bir ya da farklı C daki birkaçının çıkarılıp yerine –OH kökünün bağlanmasıyla oluşan bileşiklerdir.

Genel formülü R–OH dır.

Molekülde bulunan OH grubunun sayısına göre 2 ye ayrılırlar:

1. Mono Alkoller

Yapısında 1 tane OH grubu bulunduran bileşiklerdir. OH grubunun bağlı olduğu C una göre üç değişik şekilleri vardır.

a. Primer (Birincil) Alkol

–OH grubunun bağlı olduğu C unda iki tane hidrojen u varsa, alkol primerdir.

EnBasit.com

b. Sekonder (İkincil) Alkol

-OH grubunun bağlı olduğu C unda bir tane hidrojen u varsa, alkol sekonderdir.

EnBasit.com

c. Tersiyer (Üçüncül) Alkol

–OH grubunun bağlı olduğu C unda H u yoksa, alkol tersiyerdir.

EnBasit.com

2. Poli alkoller

Yapısında birden fazla OH grubu bulunduran bileşiklerdir.

EnBasit.com

Etandiol               Propantriol

(özel adı glikol)    (özel adı gliserin)

İsimlendirme yapılırken aynı sayıda karbon u bulunduran alkanların sonuna -ol eki getirilir ya da alkil’in sonuna alkol getirilir.

CH3 – OH Metanol(Metil alkol) C2H5 – OH Etanol(Etil alkol)

EnBasit.com

NOT: Sistematik isimlendirme yapılırken OH grubuna yakın olan C undan numaralamaya başlanır.

EnBasit.com

Aynı karbon sayılı bir alkolün primer, tersiyer ve sekonder şekilleri birbirlerinin izomeridir.

ALKOLLERİN ELDESİ

Alkenlere H2O katılmasıyla alkoller elde edilir.

Katılmada markow nikof kuralı geçerlidir.

EnBasit.com

Alkil halojenürlerin seyreltik KOH veya NaOH çözeltisi ile ısıtılmasındanEnBasit.com
Aldehit, keton ve karboksilli asitlerin indirgenmesinden.Bu reaksiyonlar çift yönlü olarak gerçekleşirler.EnBasit.com

Tersiyer alkoller yükseltgenemez.

Bu madde ile ilgili olarak denklemler bizim şu yorumları yapmamızı sağlar.

Primer alkoller bir kademe yükseltgenirse aldehitleri, 2 kademe yükseltgenirse karboksilli asitleri oluşturur.Tersten bir ifadeyle karboksilli asit 1 kademe indirgenirse aldehit, 2 kademe indirgenirse primer alkoller elde edilir.
Sekonder alkoller yalnızca 1 kademe yükseltgenebilir. Ketonların indirgenme ürünü sekonder alkoldür.

Grignard bileşiği kullanılarak

Formaldehit + R – MgX ® Primer alkol
Aldehit + R – MgX ® Sekonder alkol
Keton + R – Mg–X ® Tersiyer alkol

ALKOLLERİN REAKSİYONLARI

Alkollerin tamamı Na, K gibi alkali metallerle reaksiyona girerek H2 açığa çıkarırlar.
EnBasit.com

İki mol mono alkolden, 1 mol H2O çekilerek 1 mol eter elde edilir.EnBasit.comEnBasit.com

1 mol alkolden, 1 mol su çekilmesiyle alkenler elde edilir.EnBasit.com

Alkoller yanma reaksiyonu verirler.EnBasit.com

Alkol + Karboksilli asit EnBasit.com Ester + H2O

Sayfa No İçerikleri :

SAYFA 1: Fonksiyonel Gruplar Giriş

SAYFA 2: Alkoller

SAYFA 3: Eterler

SAYFA 4: Karbonilli Bileşikler

SAYFA 5: Aldehitler

SAYFA 6: Ketonlar

SAYFA 7: Karboksilli Asitler

SAYFA 8: Esterler

SAYFA 9: Alifatik Amonyak Türevleri (Amin-Amit vb)

SAYFA 10: Aromatik Bileşikler-Benzen Türevleri

SAYFA NO:

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Fonksiyonel Gruplar (Alkoller,Eterler, Karbonilli Bileşikler, Aldehitler,Ketonlar, Karboksilli Asitler, Esterler, Alifatik Amonyak Türevleri (Amin-Amit vb), Aromatik Bileşikler-Benzen Türevleri)
Dosya Boyutu/Türü: 487 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver