Ales – Mantıksal İlişkiler ve Çıkarımla İlgili Paragraflar Dersi İzle Videolu Konu Anlatımı

  • mantıksal Akıl Yürütme Bu tür sorularda kişiler, yerler, cisimler, durumlar ya da olaylar ile ilgili olarak verilen hayali ilişkileri çözümleme, anlama, bunlardan mantıksal sonuçlar çıkarabilme yeteneğinin yoklanması amaçlanmaktadır. Bu soruların doğru cevaplanabilmesi için formal mantık bilgisi gerekmemektedir. Bu sorularda, önce 3-7 cümleden oluşan ve karmaşık bir ilişkiler bütününü belirleyen bir metin ya da önermeler grubu verilecek, sonra, verilen ilişkilerin ya da bunların doğurgularının kavranıp kavranmadığı yoklanacaktır. Aynı metinle ilgili sorular birbirinden bağımsızdır, yani gruptaki bir soruyu cevaplayıp cevaplayamama bir başkasını cevaplamada etkili olmamaktadır. Ayrıca, sorular birbirinden bağımsız olarak cevaplanacağından, bir sorunun doğru cevabı başka bir sorunun doğru cevabıyla uyuşmayabilir. Bu soruları cevaplarken basit şema ya da tablolar oluşturmak cevaplamayı kolaylaştırabilir. – Verilen durumu örneklendiren (ya da duruma örnek olamayacak) seçeneği bulma – V
Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver