Alerji Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Etiketler: alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar, alerjisi, ilaç alerjisi tedavisi, alerji, alerjisi, alerjik tedavisi, çocuk alerji uzmanı, alerji nasıl tedavi edilir, mevsimsel alerji, alerji tedavisinde kullanılan ilaçlar, alerji için bitkisel çözüm, alerjik rinit nedir, alerji bitkisel tedavi, alerji bitkisel tedavi, toza karşı alerji, ev akarları alerjisi, ev tozu alerjisi, gıda alerjisi, alerjik, çocuklarda alerji tedavisi, besin alerjisi, kronik alerji, alerji uzmanı İstanbul, alerjik rinit belirtileri, alerjik rinit tedavisi, alerji tedavisi bitkisel, çoçuklarda alerji, alerjik hapşırma, alerjik hapşırma, alerji aşı tedavisi, gıdaalerjisi tedavisi, gıda alerjisi tedavisi, gıda alerjisi tedavisi, alerjinin bitkisel tedavisi, ev tozu alerjisi tedavisi,

Alerji Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Sayesinde Alerjiden Kurtulacak ve Daha Sağlıklı Bir Hayata Kavuşacaksınız. Detaylar Aşağıdaki Makalede Yer Almaktadır.

Alerji Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

 

 

ANTIHISTAMINLER

Sponsorlu Bağlantılar

 

IgE ile kaplı mast hücrelerinin alergenle temas et-tiklerinde patlayarak histamin salgıladıklarını hatır-layacaksınızAkutalerjik hallerde görülen burun ak-ması, kaşınma ve kas kasılmalarına yol açan madde histamindir Bu etkilere karşı antihistaminler kul-lanılır

Histamin vücudun çeşitli işlevlerini düzenlemek için kullanılır, fazla histamin salgılanması yalnızca alerjik durumlara bağlı değildir Güneş yanıkları, so-ğuk, sıcak ve sürtünme, histamin salgılanmasına ne-den olduklarından kızarma ve kaşıntıya yol açabilirler

 

Bazı kişilerde, deriye dokunmak, histamin salgı-lanmasına yeterlidir Bu durumda tıp dilinde derma-tografi (deriye yazma) denilir Bu hastalar derilerine yalnızca bastırarak adlarını yazabilir veya resim ya-pabilirler Bazı durumlarda stress veya sinir bozuk-lukları yüzünden histamin salgılanır ve kaşıntılar baş-lar Bazı dikenli bitkiler, histamin içerdiklerinden ür-tikere yol açarlar

Antihistaminli ilaçlar, histamin salgılanmasını en-gellemedikleri halde sinir uçlarında histamin etki yap-ması gereken yerleri ele geçirirler Çeşitli antihista-minler olduğundan, hastaya uygun türün bulunması için birçok deneme yapmak gerekir Antihistaminler, çeşitli preparatlar biçiminde bulunurlar: Haplar, sıvı ilaçlar, göz damlaları ve burun damlaları İğne yap-mak için kullanılan antihistaminler ise akut alerjik du-rumlarda uygulanır

 

Antihistaminler uyku getirdikleri gibi, kas koor-dinasyonunu da bozabilirler Onun için araba veya makine kullanması gereken veya işlerine; yoğun bir biçimde dikkat etmesi gereken hastalar, bu yan et-kilere karşı dikkatli olmalıdırlarÖte yandan uykusuz-luk çeken bir alerji hastası için, bu yan etkiler olum-lu sayılabilir

 

Ancak, antihistaminlere de özellikle bunlar doğru-dan deriye uygulandıklarında alerjik olmak olasıdır Onun içindir ki, antihistaminler, böcek ısırmaları gi-bi kaşıntılara neden olan durumlarda kullanılsalar da, uzun süreli tedavilere uygun değillerdir

 

Antihistaminler, genellikle saman nezlesi belirti-lerini hafifletmek için kullanılırlar Ama çoğu ilaçta olduğu gibi, bunların hastalığı tedavi etmediklerini unutmamak gerekir Antihistaminler, aynı zamanda ekzema ve ürtiker kaşıntılarını hafifletmek ve bazı du-rumlarda kan alma veya serumdan ileri gelen alerjik durumlar için de kullanılırlarTeoride astım krizleri için kullanılmaları gerekirse de, uygulamada solunum yollarındaki hava boşluklarını kuruttukları ve buradaki mukozayı yok ettikleri için, astımı tedavi etmek bir yana, daha kötü bir duruma gelmesine neden olabi-lirler Ayrıca mide ve bağırsaklarda görülen alerjik du-rumlarda da kullanılmazlar

 

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver