Aldehitler Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım

Etiketler: Aldehitler Konu Anlatımı, aldehitlerin adlandırılması, Aldehitlerin Elde Edilişi, aldehitlerin yükseltgenmesi

Eğitim Bölümümüzde Bu Sayfada Aldehitler Ders Notu Konu Anlatımı Kısa Ders Notları Özet Ders İzle Videolu Anlatım Hakkında YGS, LYS, AÖF, KPSS, DGS, ÖSS Konu Anlatımı, Denemeler, Çıkmış Sorular, Çözümlü Sorular İle İlgili Bilgiler ve İndirme Linki Yer Almaktadır

Sponsorlu Bağlantılar

ALDEHİTLER

Bu sayfada aldehitlerin; genel özelliklerini, çeşitlerini, adlandırılmasını, elde ediliş şeklini, aldehitlerin reaksiyonlarını göreceğiz. İyi dersler…

Karbonil grubuna bir – R ve bir H nin bağlanmasıyla aldehitler oluşur.

EnBasit.com

veya R – CHO genel formülü ile gösterilir.

Aldehitlerin küçük molekülleri hoş olmayan kokulu, büyük molekülleri ise hoş kokuludurlar.
Aldehitlerin kaynama noktaları, aynı karbon sayılı alkol ve asitlerden düşük, alkanlardan yüksektir.

İsimlendirme

Türediği karboksilli asitteki – OİK ASİT eki yerine aldehit kelimesi getirilir.
Türediği hidrokarbonun sonuna – AL eki getirilir.EnBasit.com

ALDEHİTLERİN KİMYASAL REAKSİYONLARI

Aldehitler yükseltgenme reaksiyonu verirler.

Aldehitlerin yükseltgenmesinden karboksilli asitler oluşur.

EnBasit.com

Aldehitler, Amonyaklı AgNO3 çözeltisini (Tollens ayıracı) metalik gümüşe indirger. Deneyin yapıldığı tüp, gümüş metali ile kaplanacağından ayna görüntüsü oluşur.

R – CHO + 2Ag++3OH– ® 2Ag(k) + R – COO– +2H2O

Aldehit

Aldehitler, Fehling çözeltisi ile ısıtılırsa kırmızı renkli bakır I oksit (Cu2O) çöker.

Fehling çözeltisi

NaOH ile baziklendirilmiş CuSO4 çözeltisine sodyum potasyum tartarat çözeltisi katılarak hazırlanan koyu mavi renkli çözeltidir.

R – CHO+2Cu+2 + 5OH– ® Cu2O(k) + RCOO– + 3H2O

Aldehitler potasyum permanganat çözeltisinin rengini giderirler. Aldehit karboksilli aside yükseltgenirken, KMnO4‘deki Mn+7 iyonu Mn+2 ’ye indirgenir.5RCHO + 2MnO4– + 6H+ ® 5RCOOH+2Mn+2+3H2O

Aldehitler polimerleşme reaksiyonu verirler.
Aldehitler katılma reaksiyonu verirler.Katılma karbonil grubundaki pi bağının açılması ile gerçekleşir.

Hidrojen katılması (İndirgenme Reaksiyonu)Aldehitlerin indirgenmesinden (H2 katılması) primer alkoller oluşur.EnBasit.com
Aldehitlere su katılmasıyla aldehit hidrat bileşikleri oluşur.EnBasit.com
Aldehitlere NH3 katılmasıyla amonyaklı aldehit oluşur.EnBasit.com

ALDEHİTLERİN ELDESİ

Primer alkollerin bir kademe yükseltgenmesinden aldehitler elde edilir.
Karboksilli asitlerin bir kademe indirgenmesinden aldehitler elde edilir.

Sayfa No İçerikleri :

SAYFA 1: Fonksiyonel Gruplar Giriş

SAYFA 2: Alkoller

SAYFA 3: Eterler

SAYFA 4: Karbonilli Bileşikler

SAYFA 5: Aldehitler

SAYFA 6: Ketonlar

SAYFA 7: Karboksilli Asitler

SAYFA 8: Esterler

SAYFA 9: Alifatik Amonyak Türevleri (Amin-Amit vb)

SAYFA 10: Aromatik Bileşikler-Benzen Türevleri

SAYFA NO:

Kaynak İndirme Bilgileri
Site: www.EnBasit.com
Dosya İçeriği: Fonksiyonel Gruplar (Alkoller,Eterler, Karbonilli Bileşikler, Aldehitler,Ketonlar, Karboksilli Asitler, Esterler, Alifatik Amonyak Türevleri (Amin-Amit vb), Aromatik Bileşikler-Benzen Türevleri)
Dosya Boyutu/Türü: 487 KB/ PDF
Dosya İndirme Linki: Tıklayınız.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver