Akut İltihap, Kronik İltihap ve Seröz İltihap Nedir?

Akut İltihap: Eğer etken ve oluşturduğu zararlar kısa sürede ortadan kaldırılırsa iltihap iyileşir. Böyle kısa sürede birdenbire başlayarak bir süre sonra iyileşen türüne akut iltihap denir. Akut iltihapta başlıca 5 belirti vardır: Kırmızılık, şişlik, sıcaklık, ağrı ve iltihaplı organın çalışamaması. Akut iltihapta nekroz yoksa iyileşme daha kolaydır.
Kronik İltihap: Akut iltihaptaki etken ve doğurduğu zararlar ortadan kaldırılmamışsa olay uzar ve kronik iltihap oluşur. Kronik iltihapta bağdokusu yapımı ön plandadır, buna fibrosis denir. Kronik iltihapta görülen hücreler lenfositler ve plazma hücreleridir, nötrofil ve makrofajlar ikincil durumdadır. Nötrofil polimorflarm arttığı durumlarda akut alevlenmelerden söz edilir. Bir iltihabın kronikleşmesi erimeyen yabancı cisimlerde, vücut direncinin az olduğu hastalarda ve allerjik hastalıklarda sık görülür.
Seröz İltihap: İltihabın en hafif biçimidir, damarlardan serum çıkar. Burun nezlesi ve kolera en iyi örneklerdir. Ayrıca yanıklarda ve bazı deri hastalıklarında içi serum dolu kesecikler oluşur, bunlara küçükse vezikül büyükse bul adı verilir.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver