Aktüer İçin Hangi Bölüm Okula Gidilmelidir Aktüer Maaşları Ne Kadar Aktüer Mesleği Nedir

Aktüer Nasıl Olunur Aktüer Ne İş Yapar Aktüer Mesleği Nedir, Şartları Ve Maaşları

Aktüer Mesleği Nedir, Ne İş Yapar Nasıl Olunur Şartları ve Maaşları, Meslekler Rehberi, Aktüer Mesleği Hangi Okul okunmalıdır geleceği ve Ne Kadar Maaş Alır

Ziyaretçilerimiz için Aktüer Mesleği ile ilgili bilgileri paylaştık. Bu bölümde çalışmak isteyenler ve ya düşünenler için gerekli tüm bilgileri bu yazıda görebilirsiniz. Meslek seçiminizi yapmadan önce mutlaka istediğiniz mesleğin şartlarını, iş olanaklarını, maaşlarını ve geleceğini mutlaka inceleyin.

Sponsorlu Bağlantılar

Aktüer Mesleği

TANIM

Sigortacılık tekniği ile buna ilişkin yatırım, finansman ve nüfus hareketleri konularında olasılık ve istatistik teorilerini uygulayan, tablolar hazırlayan ve raporlar oluşturarak kesin hesapları onaylayan kişidir.

GÖREVLER

Aktüerlerin başlıca görevi sigorta programları hazırlamaktır.
Sigorta yapılan insan, mal, eşya vb. ortaya çıkan kayıp ve hasar miktarlarını hesaplar,
Yangın, kaza ve özellikle ölüm gibi felaketlerin görülme sıklığına bakarak bunların gelecekte ortaya çıkabilme olasılığını hesaplar,
Sonuçları tablo ve grafiklerle gösterir,
Tablo ve grafiklere dayanarak çalıştığı sigorta şirketinin veya sosyal güvenlik kurumunun yükümlülüklerini tarifelerini belirler,
Yedek kaynak ve kar paylarını hesaplar,
Sigorta şirketinin finansal raporlarını hazırlar,

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Bilgisayar,
Hesap makinesi,
Diğer büro malzemeleri,
Poliçeler, hasar ve kıymet raporları,
Sigorta tarifeleri ve tabloları,
Finansal analiz raporları ve finansal tablolar,
Yasal mevzuat ve uygulama dokümanları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Aktüer olmak isteyenlerin;

Analitik düşünme gücüne sahip,
Matematik ve ekonomiyle ilgili ve bu alanlarda başarılı,
Ayrıntı ve ilgilenmekten sıkılmayan,
Dikkatli ve yeniliklere açık,
Sabırlı,
İnsanlarla iletişiminde sorun olmayan

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Aktüer; büro ortamında ve çeşitli kuruluşların sigortacılık işlemlerini gerçekleştirebilmek için aktif olarak diğer kuruluşlarda çalışan bireylerle ve çalışma arkadaşları ile iletişim halindedir. Birinci derecede sayısal verilerle uğraşır. Çalışma saatleri düzenli olup, hafta sonu çalışması ve fazla mesai yapılması söz konusudur.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek Eğitimi; Marmara Üniversitesi, (İstanbul) Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu “Aktüerya” bölümünde ve Hacettepe Üniversitesi , Fen Fakültesi “Aktüerya Bilimleri”bölümlerinde verilmektedir.
ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

Matematik,
Fen
Türkçe
Sosyoloji,
Türk Dili ve Edebiyatı.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Aktüerya eğitimine başlayabilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’nda “Aktüerya” lisans programı için yeterli “YGS-1”puanı almak.

· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Aktüerya” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Aktüerya Bilimleri eğitimine başlayabilmek için;

Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı ’nda (LYS) “Aktüerya Bilimleri” lisans programı için yeterli “MF-1”puan almak.

· Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Aktüerya Bilimleri” lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Aktüerya ve Aktüerya Bilimleri programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler YGS ve LYS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işleminde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Meslek Liselerinin Sigortacılık bölümü mezunları “Aktüerya” veya Aktüerya Bilimleri lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Sigortacılık ve Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası önlisans programlarını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Aktüerya” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslek eğitim süresi 4 yıl olup, öğretim süresince; Hukuk, Matematik, Ekonomi, Muhasebe, Sosyal Politika ve Maliyenin yanı sıra Kaza, Hayat, Sağlık, Nakliyat vb. Sigortalar ile Sigorta Hukuku, Sigorta Mevzuatı, Sigorta İşletmeciliği ve Pazarlaması, Sigorta Muhasebesi gibi meslek derslerini alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN
Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve “Aktüer” ünvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Sigortacılık ve risk yönetimi ülkemizde hızla gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Hayatta oluşabilecek tüm risklere karşı koruyucu ve telafi edici önlemlerin alınmasına yönelik ihtiyaçların belirlenmesi ve çeşitlenmesi, sosyal güvenlik kuruluşlarının sunmuş olduğu hizmetlere talebi arttırmıştır. Buna paralel olarak bu alanda geniş bir istihdam alanı oluşmuştur.
Bu piyasada çok önemli sayılabilecek rekabet yaşanmaktadır. Aktüerlik mesleğinde fazla eleman yetişmediği için meslek elemanlarının işsiz kalma riski yoktur.
Meslek elemanları, sigorta şirketlerinde, bankacılık sektöründe ve sosyal güvenlik kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilirler. Sektörde bayanlar ve erkekler ayrım yapılmaksızın çalıştırılmaktadır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE
Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Koşulları uyan öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan ve diğer kuruluşların ve üniversitelerin verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI
Meslek mensupları çalıştıkları şirket yada kurumlar ile tecrübe ve pozisyonlarına bağlı olarak değişmek üzere asgari ücretin 4-7 katı ücret kazanırlar.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek elemanları; gösterdikleri performansa bağlı olarak aktüerlikten bulundukları sigorta ya da banka sistemi ile şirketin büyüklüğü oranında finansal danışman, yönetici yardımcılığı ve müdürlüğe yükselebilirler. Ayrıca kendi işlerini de kurabilirler.
“Lisans” eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilirler, araştırma görevlisi olabilirler ve akademik kariyer yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

– İktisatçı – Ekonomist,
– İstatistikçi.
EK BİLGİLER

YARARLANILAN BİLGİ KAYNAKLARI

· Meslek elemanları,
· Üniversiteler Yüksek Öğretim Programları ve Meslekler Rehberi (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 2000,
· ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzu-2010,

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının
Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı 2010 Kılavuzu,

· Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) Üyesi Kuruluşlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

İlgili eğitim kurumları,
Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/
Türkiye İş Kurumu Meslek Bilgi Merkezleri.

Sponsorlu Bağlantılar

Cevap Ver